Lịch Sinh Hoạt

Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020

posted Feb 29, 2020, 8:39 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 29, 2020, 8:43 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Ba

 

  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM

        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ

Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)

Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng

Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

image.png

       (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)


        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
               Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
      Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Ba

 

image.png

   Ban Nhạc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

   Guitar: Ngọc Sơn

   Drum: Hoàng Sơn

   Keyboard:  Hùng Rock

   Bass: John Chương

   Góp mặt đặc biệt:

   Guitars:  Ngọc Thạch - Trần Toản

 

   Dẫn chương-trình:  Hoàng Anh - Trần Ngọc Lân

   Với các giọng hát:

   Bùi Khanh - Dung Nghi - Helen Elena

   Hoàng Anh Thi (Andrew)

   Huyền Vy - Kỳ Hương - Quế Phượng

 

   Điều hợp/Âm-thanh:  Nguyễn Thái

 

           

Bảo-trợ ở cưả: $10.00

Mọi bảo-trợ, giữ chỗ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 254-5150

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm) 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:45 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-nhật

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật kể từ 1 tháng Mười Hai, 2019 đến 26 tháng Tư, 2020)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:00 PM đến 7:00 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

                                      

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM


__________________________________

 

 

       Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:
 
         Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:
 
1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM
Chương trình:
7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập
8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn
8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – BOKYUNG BYUN
9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ
Vé: $5 tại cửa.
Email: www.vacgs@gmail.com
        (Xin mời xem bích-chương VACGS gởi kèm) 

 
2.       Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):
Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp
Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM
Thứ Bảy và Chủ-nhật:  7:00 AM – 8:15 AM
Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

3.  □ Chủ-nhật 1 tháng Ba, 2020

         Gia-đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc - Tiệc Xuân Canh Tý 2020
         11:00 giờ trưa tới 4:00 giờ chiều
         Địa điểm: Diamond Seafood Palace #1
         8058 Lampson Ave., Stanton, CA. 90680
         Email: theduckhiconghoanghac@gmail.com

         (Xin mời xem bích-chương Hoàng Hạc gởi kèm) 


__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Website: www.viethoc.com

Email: info@viethoc.com 

(714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020

posted Jan 2, 2020, 4:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Aug 24, 2020, 7:20 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 Tháng Giêng

 

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM

     Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện Việt-Học.  Kính mời các quí-vị tham

     dự từng phần hoặc tất-cả, bao gồm 4 chương-trình:


     a.     Thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 6:00 PM &

Chủ-nhật ngày 12 tháng Giêng từ 9:30 AM đến 1:00 PM

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật 

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

 

     b.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 3:00 PM đến 4:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học:  Lớp Võ

           Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình Định

Lễ Tết Truyền-Thống

           Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

    c.       Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 4:30 PM đến 6:00 PM

 Tiệc Tất-Niên Viện Việt-Học

 Ghi danh tham dự:  $10 mỗi phần ẩm-thực

Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

   d.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Văn-Nghệ Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 – Mơ Xuân Thái-Hòa

 

với sự góp mặt cuả:

Thiếu-nhi Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Thân-hưũ:

      Ban Hoài Hương

      Hương Thiền

      Nhóm Cát Trắng

      Nhóm Gió Núi

      Nhóm Ca Nguyễn Ngọc Phúc

      Nhóm Ca Mây Hồng

      Quỳnh Hoa - Nối Vòng Yêu Thương

      ....

           

                 Keyboard:  Phạm Ngọc Tú . Nguyễn Đài

                 Guitar:  Trần Toản

           Âm-thanh:  Nguyễn Thái

 

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 254-5150

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

                                      

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình:

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Sáo & Guitar–DUO LIBERA:

                          CLIVIA NGAN & NICK GODOY

9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

 

__________________________________

Viện Việt-Học

                                                                 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                                                     Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019

posted Jan 2, 2020, 3:17 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Aug 24, 2020, 7:22 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười Hai
 

1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

     Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 – 2020

         Khai Giảng: 1 tháng Mười Hai, 2019  

         Bế Giảng:    26 tháng Tư, 2020

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


 

2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

     Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Hai


Tri-Âm

 

 

image.png

 

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

                                      

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

__________________________________

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình:

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – WESLEY PARK

9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

 

 

3.       Code Ninjas®

          Trung-tâm hướng dẫn trẻ em viết program và phát huy các kĩ-năng lí-luận, lí-giải, hưũ-ích cho lãnh-vực toán-học và khoa-học.
9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841
(714) 386-9709
URLwww.codeninjas.com/locations/ca-garden-grove
EmailVu.hong@codeninjas.com
Weekdays: 3 pm - 8 pm 
Weekends: 10 am - 5 pm

 


__________________________________

 Viện Việt-Học

 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019

posted Nov 4, 2019, 10:16 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2019, 4:56 AM ]


 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười Một

 

2019 


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg?attredirects=0


1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một

Những Ca-khúc Tìm Quen

 

Giới thiệu các nhạc-phẩm cũ và mới cuả các nhạc-sĩ thân-hưũ Viện Việt-Học, và một số nhạc-phẩm phổ từ thơ cuả Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở Viện.


image.pngBảo-trợ vào cưả: $10.00

Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

(Xin mời xem bích-chương đính kèm)2.     Thông-báo Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019 

Thông-báo 

V/v: Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 (viết tắt: BHXVVH) 


Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiết-mục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn: 

Thử giọng: 

Chủ-nhật ngày 10 & 17 tháng Mười Một năm 2019, 4:30 PM - 5:30 PM


Buổi tập đầu tiên: 

Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 5:30 PM - 7:30 PM


Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: 

Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM - 7:30 PM 

tại phòng hội Viện Việt-Học  

15355 Brookhurst St., Ste. 222 

Westminster, CA 92683 

Liên lạc: info@viethoc.com 


Trân-trọng thông báo và kính mời, 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_r1_FINAL.pdf View Download            https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_v2--FINAL-v2r2-1.png?attredirects=0 View Download

__________________________________


Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba (Nghỉ tập vào thứ Ba ngày 5 tháng Mười Một, 2019)

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

                                      

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

 Tháng Mười Một không sinh hoạt “photowalking”.

    Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com
__________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình:

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

8:00  8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – JASMINE STADE

9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Emailwww.vacgs@gmail.com

(Xin xem bích-chương đính kèm)


 

2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

 

3.       □ Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ (Vietnamerica Photography Association)

Lớp học “Kiến Thức Nhiếp Ảnh”

Chủ-nhật 3 tháng Mười Một, 2019 - 9:00 am - 12:30 pm

tại phòng hội VIỆN VIỆT HỌC 

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Chương trình từ 9:00 am - 12:30 pm:

Giảng viên: NAG/Kỹ-Sư Phạm bích Châu

Giảng viên: NAG lão thành Thái đắc Nhã

 

Lưu ý: Đây là lớp học miễn phí cho tất cả các thân hữu, bạn ảnh, những người đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật… không phân biệt nhóm, group hay hội đoàn! Tất cả mọi người đều có thể đến tham gia.

 

Liên lạc để biết thêm chi tiết:

Thiên Sơn:  714-200-9557

 

 4.       □ Chiều Nhạc Thính Phòng Ra Mắt Chương Trình ƯỚC MƠ VIỆT 

(khuyến khích trẻ học tiếng Việt trong sáng): 

Chủ-nhật 03.11.2019 - 4:00 PM- 7:00 PM

địa điểm: MOONLIGHT RESTAURANT AND BANQUET HALL

15440 Beach Blvd #118, Westminster CA 92683

GIÁ VÉ $10.00 / MUA 5 VÉ TẶNG 1 VÉ VIP

Liên lạc: (714) 265-2197

(Xin xem bích-chương đính kèm)

 

 

5.       □ Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Diễn Đàn Giáo Dân & Bạn Già Không Quân:
Kính Mời tham dự
CUNG TRẦM TƯỞNG - Một Hành Trình Thơ 1948-2018
Chủ Nhật 17 Tháng 11, 2019
Thời gian: 10:30AM - 2:30PM. Khai mạc đúng 11:30AM.
GOLDEN SEA RESTAURANT
9802 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804
Ủng hộ $50/một phần
Liên lạc: (949) 232-8660  
(Xin xem bích-chương đính kèm)

 

 

6.       □ HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA:

Trân Trọng Kính Mời tham dự

Đại Hội GIA LONG NAM CALIFORNIA

Thoáng Hương Xưa

tổ chức vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 01 tháng 12 năm 2019

tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace II (Seafood Place cũ)

12181 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

Giá Vé: $40 - (Giá Vé Ủng Hộ: $55)

Liên lạc: (714) 394-8685

(Xin xem bích-chương đính kèm)

 

 7.       □ Code Ninjas®

9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841

(714) 386-9709

          Weekdays: 3 pm - 8 pm 

          Weekends: 10 am - 5 pm

(Xin xem bích-chương đính kèm)

 

  7.       □ Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ & Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh

(Vietnamerica Photography Association/VPA & Nhiep Anh Gia Photography Club/NAGPC)

Tổ Chức

Ngày hội ngộ Nhiếp Ảnh 2019 tại Little Sài Gòn

Vào ngày chủ nhật Nov 17, 2019, lúc 5:30 pm đến 10:00 pm

tại Restaurant Grand Garden. 8894 Bolsa Ave - Westminster - CA. 92683

Vé: VIP $40 - R $35

T/m Ban Tổ Chức: Thiên Sơn 714-200-9557

 

 


__________________________________

 Viện Việt-Học

 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

7 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg?attredirects=0


Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một 2019 - Những Ca-khúc Tìm Quen
Bích-chương (JPG)
CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg  /  1.5MB
1585k  View  Download 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t11%20Th%C3%A1ng%20Muoi%20Mot_2019_FINAL-ver.2-rev.8.pdfTin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt11 Tháng Muoi Mot_2019_FINAL-ver.2-rev.8.pdf
621k  View  Download 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/UocMoViet_Nhac%20Thinh%20Phong%20flyer.jpg?attredirects=0

Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) 
Jasmine Stade.jpg 
441k  View  Download 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/UocMoViet_Nhac%20Thinh%20Phong%20flyer.jpg?attredirects=0

Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
Chiều Nhạc Thính Phòng Ra Mắt Chương Trình ƯỚC MƠ VIỆT 
(khuyến khích trẻ học tiếng Việt trong sáng) 
UocMoViet_Nhac Thinh Phong flyer.jpg  /  14.1MB
14531k  View  Download 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CungTramTuong_IMG_1126_1572350721876.jpg?attredirects=0

Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
CUNG TRẦM TƯỞNG - Một Hành Trình Thơ 1948-2018
(Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Diễn Đàn Giáo Dân & Bạn Già Không Quân) 
CungTramTuong_IMG_1126_1572350721876.jpg 
263k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/HAHCNSGL_1569089821714blob.jpg?attredirects=0

Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
Đại Hội GIA LONG NAM CALIFORNIA - Thoáng Hương Xưa 
(HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA
HAHCNSGL_1569089821714blob.jpg
913k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Code%20Ninjas%20YouTube%20-%20v1r2.pdf


Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
Code Ninjas Code Ninjas®
(Trung Tâm đào tạo Kỹ Sư Software mầm non
Code Ninjas YouTube - v1r2.pdf 
230k  View  Download
Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười 2019

posted Oct 4, 2019, 3:05 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 22, 2019, 1:38 AM ]


 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười

 

2019 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Mười

65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

2.     Chủ-nhật, ngày 20 tháng Mười, 2019 từ 10:00 AM đến 12:00 PM

Diễn-Đàn Ngữ-Học Giáo-Dục (Educational Linguistics)

Buổi Thực-tập Ứng-dụng (Workshop): 

Chia Sẻ Kinh-nghiệm và Phương-pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Từ Vỡ Lòng Đến Lớp Năm

Tham dự miễn phí.

Cần ghi danh trước qua email.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


3.     Chủ-nhật, ngày 27 tháng Mười, 2019 từ 2:00 PM đến 5:30 PM

Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Buổi Thuyết-trình/Sinh-hoạt văn-hóa và ngôn-ngữ Việt-Nam và Đông Nam Á:

Đề-tài:      Đất Việt, Nước Việt, Người Việt, Tiếng Việt

Diễn-giả:  Giáo-sư/Bác-sĩ Nguyễn Hy Vọng


Phần I

·        Trình bày những bản-đồ đại vĩ-tuyến (“mega maps”) chưa từng bao giờ thấy cuả đất nước Việt-Nam.

·        133 hình vệ-tinh biển đảo Việt-Nam

    Phần II

·        Chữ xưa cuả người Việt xưa

·        Nguồn-gốc quốc-tế của tiếng Việt trong miền Đông Nam Á.


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

(Chương-trình Tháng Mười bắt đầu sớm hơn, lúc 7:00 PM)

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

 

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

 “2019 Fall photo shoot trip / Bishop and Mammoth trip

Khởi hành: 5:00 AM thứ Sáu 25 tháng Mười, 2019

Trở về khởi điểm: Khoảng 8:00 PM Chủ-nhật 27 tháng Mười, 2019

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

□ Họp mặt sau buổi “photowalking”:  Sẽ được thông báo sau.

 

 

__________________________________ 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình:

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

8:00 - 10:00 pm: 6 Thành viên VACGS trình diễn:

BRIAN CROSS,

DR. NGUYỄN TỰ HÀO,

JESUS PALOMINOS,

NICK MONTALVO,

JON REYES,

BAO PHAN

Vé: $5 tại cửa.

 

2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

 

3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ:

Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

(Nghỉ ngày 19 tháng Mười, 2019)

 

4.        TrungTâm Tài Liệu Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (National Resource Center for Asian Languages - NRCAL)

sẽ tổ chức hai (2) khóa tu nghiệp dành cho giáo viên dạy ngôn ngữ (Professional Development for Language Teachers) vào các ngày:

 

 

tại trường California State University Fullerton.

(Xin mời xem hai tờ bươm-bướm gởi kèm)

 

Liên lạc:

Dr. Bang Lang Do

Project Manager

National Resource Center for Asian Languages

California State Fullerton

(657) 278-4335

2600 Nutwood Ave, Suite 610, Fullerton, CA, 92831

5.        Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ (Vietnamerica Photography Association)

khai giảng lớp học:

Chủ-nhật 13 tháng Mười, 2019 - 9:00 am - 12:30 pm

 tại phòng hội VIỆN VIỆT HỌC 

 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Chương trình :

9:00 am - 10:30 am:

Kỹ thuật hiện đại về sự khác biệt giữa máy ảnh Digital và Mirrorless.

Giảng viên: NAG/Kỹ-Sư Khải Nguyễn.

 

11:00 am - 12:30 pm:

"Chân Thiện Mỹ" trong Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật.

Giảng viên: NAG/Bác-Sĩ Thái Minh Trung.

 

Liên lạc để biết thêm chi tiết:

Thiên Sơn:  714-200-9557

Tammy Phan: 310-387-4602

Ngọc Huệ: 949-422-6553 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 


4 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/ChauKy65Nam1.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2019 - 65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ
Bích-chương (JPG)
ChauKy65Nam1.jpg 
3170k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NRCAL%20Oct%209-10%20PD%20flyer.pdf


Sinh-hoạt thân-hưũ VVH (NRCAL) - Professional Development for Language Teachers Oct 9-10, 2019
Tờ bươm-bướm (PDF)
NRCAL Oct 9-10 PD flyer.pdf 
7274k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NRCAL%20Oct%2012%20PD%20flyer.pdf


Sinh-hoạt thân-hưũ VVH (NRCAL) - Professional Development for Language Teachers Oct 12, 2019
Tờ bươm-bướm (PDF)
NRCAL Oct 12 PD flyer.pdf
6381k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2019
Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt10 BoTuc Tháng Muoi_2019.doc --FINAL.pdf
672k  View  Download


Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019

posted Sep 13, 2019, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 4, 2019, 4:19 AM ]

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

Tháng Chín 

 

2019 

 

1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin 


với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

(Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng

 Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Chín

      Nhạc Trẻ Một Thời

với sự góp mặt đặc-biệt cuả một số ca nhạc sĩ cuả phong-trào Nhạc Trẻ.

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)


 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2. Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

Họp mặt tháng Chín sau buổi “photowalking”: Chủ-nhật 8 tháng Chín, 2019.

Từ 9:00 AM đến 11:30 AM

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

 

 __________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 

          Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

          (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

          Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

          Chương trình:

           7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

           8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

           8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – CRISTIAN GARCIA

           9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

          Vé: $5 tại cửa.

          Emailwww.vacgs@gmail.com2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

         (Nghỉ ngày 21 tháng Chín, 2019)

         Emailminhhienusa@yahoo.com


4.       Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt:

          Đêm Hội Ngộ Kỳ 3

          Chủ Nhật 22 tháng 9 năm 2019

          5:30 PM - 10:30 PM /Giá vé ủng hộ $35/người

          được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Paradise

          8602 Westminster Blvd, Westminster (góc Newland), Tel (714)893-6066


          Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt để mua quà Thanksgiving, Tết Nguyên Đán hằng năm và duy trì sinh hoạt văn nghệ giúp vui 

          mỗi hai tuần trong tháng, cho các bác trong các viện Dưỡng Lão và Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng.


          Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt là Hội Thiện Nguyện bất vụ lợi được thành lập nhằm mục đích bảo tồn & phát huy truyền thống và văn hoá 

          Người Phụ Nữ Việt Hải Ngoại. Công việc chính hiện nay của Hội là: Ủy Lạo và Thăm Viếng các Viện Dưỡng Lão Hải Ngoại.


          Liên lạc:

          Hội Trưởng: Quỳnh Hoa (714) 553-6234

          Trưởng Ban Tổ Chức: Hải Lan (714) 553-1553


5.       □ Chương-trình ca nhạc đặc-biệt cuả Sóng Xanh tại Phòng hội Viện Việt-Học:

          Chủ-đề: "Tình Yêu"

          Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9, 2019 lúc 7:30 PM

          Sóng Xanh // Bắc Một Nhịp Cầu Văn-hoá qua Hợp Ca // Bridging Cultures through Ensemble Singing

          URLsongxanh.squarespace.com

          Emailsongxanhmusic@gmail.com


5.       □ Free 30 minutes Game Building Session at Code Ninjas®, Garden Grove:

          • Game-based coding education for kids ages 7-14

          • Kids learn to code by playing & building their very own video games

          Weekdays: 3 pm - 8 pm 

          Weekends: 10am - 5 pm

          Code Ninjas®

          9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841

          (714) 386-9709

          URLwww.codeninjas.com/locations/ca-garden-grove

          EmailVu.hong@codeninjas.com


__________________________________Chúc Mừng:

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 


1. □ Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã tổ chức thành-công Đại Hội Thường Niên 2019 với chủ-đề "Nụ Hồng Đất Việt" vào Chủ-nhật, 8 tháng Chín, 2019 tại Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove, CA.

 

Liên lạc:


Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt


AHLVD-LVD ALUMNI ASSOCIATION


levanduyethahbch@gmail.com


Address: 2603 Newman Ave. Tustin, CA 92782

Phone: (408) 888 - 6494
2. □ Ban Tổ Chức Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký đã xuất bản và ra mắt thành-công “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” vào Chủ-nhật, 1 tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, Westminster, CA.

 

Liên lạc với nhà xuất bản:


(714) 235-2437


phamxuandai@yahoo.com 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-20502 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NhacTre2019.jpg


Đêm Nhạc Tháng Chín 2019 - Nhạc Trẻ Một Thời
Bích-chương (JPG)
NhacTre2019.jpg 
1037k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t09%20Th%C3%A1ng%20Chin_2019_.pdf
Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt09 Tháng Chin_2019_.pdf
192k  View  Download


Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019

posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

                                                  Tháng Tám

  

 1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM

   Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

   Thuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):

     Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:

     Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế Thừa

           Diễn-giả:  Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)

 

 


2.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tám

           Mây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt-Nam

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:


 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - (Nghỉ hè)

Liên-lạc: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt Ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

     (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

     Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.  □   Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – ANDRE GIRALDO             

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Email: www.vacgs@gmail.com

 

2. □    Mỗi sáng (trừ thứ Hai) tại Phòng hội Viện Việt-Học:

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3. □  Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe) 

         Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

         Email: minhhienusa@yahoo.com


4.  Buổi nói chuyện thân mật của học-giả Đỗ Thông Minh về tình hình VN với chủ đề

        “Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á” do Thư Viện Việt Nam bảo trợ,

         tại phòng họp thư viện theo chi tiết sau:

        Thứ Bảy 24 (thay vì 17) /8/2019, 2 giờ chiều tiếp tân đồng hương,

        nói chuyện và thảo luận 2:30 đến 5 giờ.

Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, suites 214-215, Garden Grove, CA 92843

Tel: (714) 638 – 8448                                          __________________________________

 

Chúc Mừng

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 

4. □ “Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á” (NRCAL) của Trường

         California State University Fullerton đã tổ chức thành-công buổi Ra Mắt Sách

     vào ngày 3 tháng 8, năm 2019, 2:00 PM - 4:00 PM tại 

     Tòa-soạn Nhật Báo Người Việt

     14771 Moran St., Westminster, CA 92683

         Buổi ra mắt sách đã giới thiệu 12 quyển truyện dành cho thanh thiếu niên và thiếu

         nhi Việt-Nam với thành-phần tác-giả là các thí-sinh thắng giải thi viết do NRCAL

         tổ chức vào năm 2017.

     Liên lạc với trung-tâm NRCAL:  nrcal@fullerton.edu

          

5.   Ban tổ-chứcĐại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Thế Giới Kỳ 5”

         đã thực-hiện thành công Chương-trình hội-luận về âm-nhạc truyền-thống Việt-Nam:

         Ngày 2 tháng 8, 2019 tại trụ sở Đoàn Lạc Hồng:

         7219 Westminster Ave., Westminster, CA 92683,  

         Buổi trình-diễn ca-nhạc cuả các đoàn văn-nghệ truyền-thống Việt-Nam trên thế-giới:

         Đoàn Hướng Việt, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris,

         Phượng Ca Na Uy, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương,

         Tiếng Vọng Quê Hương, với

         Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đặc biệt đảm trách vai trò tổ chức Đại-Hội.

         Th Bảy 3 tháng 8, 2019 – 7:30 PM

         Rose Center Theater

         14140 All American Way, Westminster CA 92683

         Liên lạc Đoàn Lạc Hồng:  (714) 642 9590, (714) 251 2152, (657) 246 9775

 

__________________________________

 

                                                                                                                     Viện Việt-Học

                                                          15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

                                                        Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba & Tháng Tư 2019

posted Mar 10, 2019, 6:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Ba

 

1.    Thứ Bảy, ngày 9 tháng Ba, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng - Nhạc tiền-chiến:

                Gợi Giấc Mơ Xưa

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

 

Tháng Tư

 

1.    Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư, 2019 từ 7:00 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tư - đêm nhạc Nguyễn Đình Toàn:

                Một Ngày Sau Chiến Tranh

Địa-điểm:  Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

2.    Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Tư

“Thuyền-nhân….

                              ….biểu-tượng cuả Tự-Do”  

                 Đêm Thuyền-Nhân

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 


Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy

1.    Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

     với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

     Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2.    Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Chủ-Nhật

 


1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng Hai, 2019)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình ca-nhạc thính-phòng định-kì:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.      Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Hugo Nogueira

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

                                                        15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                         Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019

posted Feb 1, 2019, 1:30 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 1, 2019, 1:31 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Hai

 

 

0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

      Đêm nhạc định-kì ngày 09 tháng Hai được dời lại 1 tuần và sẽ được thực hiện vào

      ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

1.     Chủ-nhật, ngày 10 tháng Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM  

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

     Lớp Nhiếp-Ảnh 2019Khai-Giảng 

     Thời-gian: 13 tuần lễ  

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca nhạc thính-phòng Hoa Trong Thi Ca Việt-Nam

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy

1.     Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

           với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

           (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

           Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

       (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

       Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

      Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Tập múa

      Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Chủ-Nhật (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 3 tháng Hai, 2019)

 

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng, Hai, 2019)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Hai được dời đến tuần

   lễ thứ ba cuả tháng, vào ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

   Chủ-đề:  Hoa Trong Thi Ca Việt Nam


   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Hàn quốc WESLEY PARK

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

   (Xin mời xem bích-chương “VACGS...” cuả BTC)

 

 

2. □ Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

        Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học

Buổi ra mắt tác phẩm văn chương và triết học của Nguyễn Thị Thanh Bình & GS Đặng Phùng Quân và chuyện trò với hai tác giả.

        Tuyển Tập Truyện Ngắn “Tuổi Trẻ” của Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Phùng Quân & Hàn Song Tường

        Huserl và Chủ Nghĩa Lý Tưởng Trong Thế Giới Hiện Đại của Đặng Phùng Quân

        

        Địa điểm:   Phòng hội Viện Việt Học

                           từ 1:00 PM đến 4:00 PM

        (Xin mời “Thư mời Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học...” cuả BTC)

 

 

3.     Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

    Đoàn Du Ca Nam California trân trọng giới thiệu

    Chương trình “Nhạc Quê Hương và Tình Ca Ban Mê”

    với sáng tác cuả những người Du Ca BanMê: 


    Phan Ni Tấn (Canada), Nguyễn Đình Hiếu (Hoa Kỳ), Nguyễn Quyết Thắng (Hoà Lan)


    Địa điểm:   Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

                       vào lúc 7:00 PM

   (Xin mời xem bích-chương “DuCa...” của BTC)

 


4.     Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

   Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

   Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

   “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

 

▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

▪ Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

  Liên lạc:

  Thông tin về giải xin vào địa chỉ mới của Giải Văn Học Phan Thanh Giản

  trang http://ptgculturefoundation.com/

     (Xin mời xem “PTG_thông-cáo...” của BTC)

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2018

posted Sep 8, 2018, 4:55 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Dec 31, 2018, 11:11 AM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười Hai

 

 

 

 1.   Chủ-nhật, ngày 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM  

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh-sáng liên-tục)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 Chương-trình Hát cộng-đồng tháng Mười Hai:

 

Đêm Hùng-Ca

 Với sự góp mặt cuả:

Ban Ca Hoàng Hạc

Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt

Đoàn Du Ca Nam California

Nhóm Ca Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

Vào cưả miễn-phí

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  714-270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai (Nghỉ tháng Mười Hai)

 

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Khai-giảng: Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2018 – 2019

Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Giờ tập múa

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Giờ học Việt ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh sáng liên tục)

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (Hai Chủ-nhật: 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018)

 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình định-kì tháng Mười Hai được dời đến Thứ Bảy thứ ba 

   cuả tháng, vào ngày 15 tháng Mười Hai, 2018:

 

   Chương-trình Hát cộng-đồng:  Đêm Hùng-Ca

   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

__________________________________

Viện Việt-Học

                                                 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


2 Attachments

1-10 of 55