Lịch Sinh Hoạt

Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2016

posted Jan 7, 2016, 8:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 9, 2016, 3:03 AM ]

 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam  ▪ 
 Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Yêu  ▪ 
 ▪  Họp Mặt Tất-Niên - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪ 
 Một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 
   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH   
   Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học   
   Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân   
 Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân 
 Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

 Tháng Hai 
 2016 

Little Saigon, ngày 2 tháng Hai năm 2016 

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 

 

Năm mới Bính-Thân, 2016, Viện Việt-Học kính chúc các Quí-vị an-cát và thịnh-vượng. 

(xin xem Thiệp Tết:  File: # 3) 

 

VVH kính gởi đến các Quí-vị lịch sinh-hoạt tháng Hai, 2016. 

Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

 

Viện Việt-Học 

 

Lịch sinh-hoạt 

1.Thứ Tư 3 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM - 9:30 PM (Thiệp Mời, File: # 1) 

    Nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam 

    Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật) 

 

2. Chủ-nhật 7 tháng Hai, 2016 lúc 9:30 AM 

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học tổ chức 

     Họp Mặt Tất-Niên 

 

3. Thứ Bảy 13 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM – 10:30 PM (File: # 2

     Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai, chủ-đề 

   Yêu 

    Điều-hợp:  Ngọc Diệp & Bùi Khanh 

 

 

4. Ngoài ra, một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 

  

4.1. Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và 

       Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH (Files: # 4.1 và 4.2): 

4.1.1. Nhận ghi-danh tham-gia Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

4.1.2. Mở Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học 

          trong 6 tuần lễ, vào mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:00 PM, 

          bắt đầu Thứ Bảy 16 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2016

  

4.2. Chủ-nhật 31 tháng Bảy năm 2016 từ 11:00 AM - 4:00 PM 

       Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân 

4.2.1. Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân. 

4.2.2. Từ 2:00 PM - 3:30 PM nói chuyện về đề-tài 

          Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

Viện Việt-Học 6 Attachments
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ1NjE2YmQ1Y2YyYWQ0NWIThiệp Mời - Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam (File: # 1)
1.TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf
462k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.Poster%204%20TV_Final.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2016: Yêu (File: # 2)
2.Poster 4 TV_Final.jpg
1031k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.VVH-TetBinhThan%20Poster%2830x20%29-1.jpg?attredirects=0Thiệp Tết - Năm mới Bính-Thân 2016 (File: # 3)
3.VVH-TetBinhThan Poster(30x20)-1.jpg
239k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.1.BHX%20TN_2016_20%20x%2030_Resized.jpg?attredirects=0Thông Báo - Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi VVH (File: # 4.1)
4.1.BHX TN_2016_20 x 30_Resized.jpg
191k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.2.KhoaHe2016-Poster02%28resized%29_Final-edited-web.jpg?attredirects=0Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học - 
Khóa Hè 2016: Học Đọc và Viết Tiếng Việt theo Âm-vị-học (File: # 4.2)
4.2.KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final-edited-web.jpg
289k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjVmNWZkOGI3NjE3ZTRlMGU
Lịch Sinh Hoạt Tháng Hai 2016
0.Lich sinh hoat thang Hai 2016_2.docx-r2v2-web.docx
18k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2016

posted Dec 25, 2015, 4:25 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 7, 2016, 12:45 PM ]


 ▪  Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪  Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016  ▪ 
 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi  -  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống  ▪ 
 ▪  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học  ▪ 

 

Tháng Giêng
 2016 

1. Thứ Bảy 9 tháng Giêng năm 2016 từ 6:30 PM – 10:30 PM (File: # 1)

     Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học & Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng

   Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ

 

2. Chủ-nhật 10 tháng Giêng, 2016 lúc 9:30 AM (File: # 2)

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học khai giảng

     Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016

 

3. Chủ-nhật 17 tháng Giêng năm 2016 từ 2:00 PM - 4:30 PM (File: # 3)

    Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi

    Diễn-giả:  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng

4. Thứ Bảy 30 tháng Giêng năm 2016 từ 3:00 PM - 5:30 PM

    Trường Việt-Ngữ VVH Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống (ngày 21tháng Chạp Âm-lịch)

 

 

5. Ngoài ra, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và

    Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH (Files: # 5.15.2):

5.1.Nhận ghi-danh tham-gia Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi;

5.2.Mở Khoá Hè 2016Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học trong 6 tuần lễ, vào mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:00 PM, bắt đầu Thứ Bảy 16 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2016.

 

Viện Việt-Học6 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.XuanTinhYeuTuoiTre.jpgBích-chương - Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học & 
Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng 2016:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  (File: # 1)
1.XuanTinhYeuTuoiTre.jpg
769k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OmU5OTYyMDQ1MDQzZGU2MAThông-báo - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học khai giảng 
Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016  (File: # 2)
2.Thong-bao ve lop nhiep anh CLB VIEN VIET HOC.doc-v27r27-web.doc
97k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjY4M2NkNmZmZDA1ZWE5NWYThiệp Mời - Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi (File: # 3)
Diễn-giả:  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng
3.TM-Yeu Nuoc Thuong Noi.pdf
3,395k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/5.1.BHX%20TN_2016_20%20x%2030_Resized.jpg?attredirects=0Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi VVH - Thông Báo (File: # 5.1)
5.1.BHX TN_2016_20 x 30_Resized.jpg
191k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/5.2.KhoaHe2016-Poster02%28resized%29_Final-edited-web.jpg?attredirects=0Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học - Khóa Hè 2016: Học Đọc và Viết theo Âm-vị-học (File: # 5.2)
5.2.KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final-edited-web.jpg
289k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxYTI4YWIwNGUyZjZhMTI
Lịch Sinh Hoạt Tháng Giêng 2016
0.Lich sinh hoat thang Gieng_1.docx-r3v3-web.docx
16k  View  DownloadLịch Sinh Hoạt tháng Chạp năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:16 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 25, 2015, 6:48 AM ]

Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ buổi Ra Mắt hai tác phẩm:


Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm 

và 

Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền

—•–—Little Saigon, ngày 22 tháng Mười Hai năm 2015 

 

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 

 

Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ và kính gởi đến các quí vị Thiệp Mời buổi Ra Mắt Sách hai tác phẩm:

Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm và Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền.  Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

 

Viện Việt-Học 


---------- Forwarded message ----------
From: drLuu nguyendat 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ.  ĐA TẠ


1
2015 NOV 22 THƯ MỜI VVH 800
2015 NOV 11 FINAL 900 RMS VIỆN VIỆT HOC 27 DEC 2015. 900 SIZE
2

1 source    ||   2 source

Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:15 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 30, 2015, 9:26 AM ]


 ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay  ▪  
 ▪  Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha  ▪  
 ▪  Triển lãm Cổ thư & Cổ vật  ▪  Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm  ▪ 
 ▪  Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016  ▪ 
 ▪  Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪ 

 Tháng Mười Một
 2015 

A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

A.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay

Thứ Bảy 7 tháng ời Một, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM

Điều hợp:  Huy Hoàng . Kim Yến

 

A.2. Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha

Câu-Lạc-Bộ Học-sinh Sinh-viên Thanh-niên VVH thực hiện

Thứ Bảy 14 tháng Mười Một từ 7:30 PM - 10:00 PM

Điều hợp:  Hoàng Anh . Thanh Chi

 


B. Diễn Đàn Việt-học Viện Việt-Học - Triển lãm, Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ NômGiới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016

Chủ-nhật 8 tháng Mười Một, 10:00 AM - 5:30 PM


B.1. Triển lãm Cổ thư & Cổ vật - 10:00 AM – 1:30 PM

B.2. Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm - 11:30 AM

B.3. Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016:
Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà - 2:00 PM - 5:30 PM
Điều hợp:  Nhạc-sĩ Hoàng Hà và Hội Ca Cầm

(xin mời xem bích chương gởi kèm)C. Câu-Lạc-Bộ Nôm - Lớp Chữ Nho - Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học:

C.1. Câu-Lạc-Bộ Nôm

       Lớp chữ Nôm 2015

       Từ 9:00 AM - 12:00 PM

       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng

       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015

       Phát chng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm: Chủ-nhật 8 tháng Mười Một 2015

 

C.2. Lớp Chữ Nho

      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM - 9:30 PM

C.3. Trường Việt-Ngữ VVH

       Năm học 2015-2016: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:30 PM

       Ngày khai-giảng: Thứ Bảy 12 tháng Chín, 2015

       Ngày bế-giảng:  Thứ Bảy 18 tháng Sáu, 2016

 

C.4. Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc:

       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM - 12:00 PMLiên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683  //  Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học
5 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.thu%20xua%20va%20nay.jpg


Đêm nhạc Thính phòng tháng 11, 2015: Thu - Xưa và Nay
2.thu xua va nay.jpg
279k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.3.PBMT%202016-Poster01-%2830x20%29-Resized.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 1) - Chương trình Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà
(Hát về Quê hương)
3.3.PBMT 2016-Poster01-(30x20)-Resized.jpg
331k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.1.PBMT%202016-Poster02-%2830x20%29-Resized.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 2) - Giới-thiệu và Phát-hành
3.1.PBMT 2016-Poster02-(30x20)-Resized.jpg
391k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.2.PBMT%202016-Poster03-%2830x20%29-Resized_Web.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 3) - Triển lãm Cổ thư & Cổ vật
3.2.PBMT 2016-Poster03-(30x20)-Resized_Web.jpg
1838k  View  Download

Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười Một 2015
VVH_Lich Sinh Hoat11_Thang Muoi Mot nam 2015.doc-v6(r6)-web.doc
       48k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:14 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 30, 2015, 6:49 AM ]


 ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪ 

 Tháng Mười 
 2015 
A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
A.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru 
Thứ Bảy 17 tháng ời, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM 
Những tình-khúc Dân Ca qua những điệu Ngâm, Hò, Hát Ru, Hát Rao (Bắc, Trung, Nam), Thi Ca Tao Đàn, Lẩy Kiều, Sa-Mạc, Bồng-Mạc, Hát Xẩm, Hát Quan-Họ, Bài-Chòi, Chầu-Văn, Ca-Trù... 
Trong dịp này, Cơ-sở Xuất-bản Viện Việt-Học sẽ phát hành tập Lời Rao Hàng Rong cuả Trường Viễn Đông Bác Cổ. 

A.2. Hội-Quán Thơ Nhạc – Hát Với Nhau
Thứ Bảy 31 tháng ời, 2015 từ 7:30 PM - 11:30 PM

Không sinh hoạt vào Thứ Bảy 31 tháng ời, 2015 (từ 7:30 PM - 11:30 PM) như đã loan báo.

Hội Quán Thơ Nhạc chân thành cáo lỗi cùng quí thân hữu​ về thay đổi này.

Hội Quán Thơ Nhạc (HQTN) thuộc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học sẽ không còn sinh hoạt định kì kể từ cuối tháng Mười, 2015, và xin sẽ thông báo đến quí vị khi lịch trình mới cho sinh hoạt này được hoàn chỉnh.


B. Câu-Lạc-Bộ Nôm - Lớp Chữ Nho - Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học:
B.1. Câu-Lạc-Bộ Nôm
       Lớp chữ Nôm 2015
       Từ 9:00 AM - 12:00 PM
       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng
       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015
       Ngày bế-giảng:  Chủ-nhật 25 tháng Mười 2015
 
B.2. Lớp Chữ Nho
      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM - 9:30 PM
B.3. Trường Việt-Ngữ VVH
       Năm học 2015-2016: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:30 PM
       Ngày khai-giảng: Thứ Bảy 12 tháng Chín, 2015
       Ngày bế-giảng:  Thứ Bảy 18 tháng Sáu, 2016
 
B.4. Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc:
       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM - 12:00 PM

Liên-lạc:
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683  //  Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com
 
Trân-trọng,
Viện Việt-Học


2 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LoiMeRu%2010-17-15b.jpg?attredirects=0Đêm nhạc Thính phòng Tháng 10, 2015 - Lời Mẹ Ru
LoiMeRu 10-17-15b.jpg
410k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười 2015
VVH_Lich Sinh Hoat10_Thang Muoi nam 2015_v2(r3)_web.doc
       45k  View  Download

Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:08 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 5, 2015, 5:49 AM ]


Little Saigon, ngày 1 tháng Năm năm 2015  

 

Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào 

 

Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015. 

Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học 

 

_______________________________________________________

 

 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 
Năm

 

M

Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

  Vào Cửa Tự Do 

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

_______________________________________________________

  

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

Tháng Năm năm 2015

 

 

Thứ Bảy 9 tháng Năm năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm

Mẹ

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 17 tháng Năm năm 2014 

Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Lớp Nôm 2015

Giảng viên:  Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Phụ giảng:  Tăng Nam

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 17 tháng Năm năm 2015 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Giới-thiệu tác-phẩm

Đường Vào Văn Chương Toàn tập I và II - Đặng Phùng Quân

Diễn giả:  Các Giáo sư Đặng Phùng Quân, Đào Trung Đạo, Nguyễn Văn Sâm

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 30 tháng Năm năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối

Hội Quán Thơ Nhạc: 

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

  


 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 707-7454 //  Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)

Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683  (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

3 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0Chương Trình Nhạc Tháng 5, 2015 - Mẹ
VVH_Me 5-9-15.jpg
444k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf (2.33 MB)
2386k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Năm 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Năm 2015
VVH_Lich Sinh Hoat05_Thang Nam nam 2015 - rev3.doc
       88k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:04 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 12, 2015, 5:11 AM ]


Little Saigon, ngày 6 tháng Tư năm 2015 
 
Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào 
 
Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015. 
Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 
 
Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 
 
Viện Việt-Học 
 
_______________________________________________________
 
 
Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Tháng 
 
Hát Cho Quê Nhà
Th By ngày 11 tháng 4, 2015 
7:30 PM - 11:00 PM 
 Chương trình gm ging hát ca ba thế h, và ca khúc ca các nhc sĩ:
 
Nguyn Đình Toàn . Trm T Thiêng . Trn Thin Thanh
Ngô Tín . Nguyn Hng Anh . Nguyên T M . Phan Văn Hưng 
Quang Lc . Trn Duy Đc . Trúc H . Vit Dzũng

  Vào Cửa Tự Do 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050
 
 
_______________________________________________________
 
Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  
 
Tháng Tư năm 2015
 
 
Thứ Bảy 11 tháng  năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối
Đêm Nhạc Tháng Tư
Hát Cho Quê Nhà
 
 
Thứ Bảy 25 tháng Tư năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối
Hội Quán Thơ Nhạc: 
Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc
Vẫn Hát Cho Quê Nhà
Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com
 
 
Sinh hoạt hằng tuần
 
 
Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)
Liên lạc:  (714) 707-7454 //  Email:  info@viethoc.com
 
 
Thứ Bảy
 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định
(Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com
 
 
 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015
Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)
Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com
 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683  (714) 775-2050
 
 

2 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%2030-4-15%20%282%29.jpg?attredirects=0Chương Trình Nhạc Tháng 4, 2015 - Hát Cho Quê Nhà
VVH 30-4-15 (2).jpg
483k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
VVH_Lich Sinh Hoat04_Thang Tu nam 2015.doc - 3 (v4r4)web.doc
       82k  View  Download

Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2015

posted Mar 7, 2015, 2:23 PM by Uyên-Thi Trần

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc T
hính Phòng Tháng Ba

 

Đêm Song Ca

Th By ngày 14 tháng 3, 2015 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

  Vào Cửa Tự Do 

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

 

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

Tháng Ba năm 2015

 

 

Chủ Nhật 8 tháng Ba năm 2015 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều

Thuyết trình: 

Đọc lại hồi-kí TỰ PHÁN cuả Cụ Phan BộiChâu: 

85 năm vẫn còn thời-sự

Diễn giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật)

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 14 tháng Ba năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối

Đêm Nhạc Tháng Ba

Đêm Song Ca

Chương trình:  Bùi Khanh . Ngọc Diệp

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 28 tháng Ba năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối

Hội Quán Thơ Nhạc

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 707-7454 //  Email:  info@viethoc.com

 

 

 

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)

Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683  (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

Lịch Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2014

posted Dec 10, 2014, 10:49 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 24, 2014, 2:02 PM ]

Little Saigon, ngày 9 tháng Mười Hai năm 2014  

 

Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào, 

 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2014.  Trong tháng này, giáo sư Nguyễn Ngọc Tuấn (Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc) sẽ thuyết trình, và Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học sẽ không thực hiện Đêm nhạc thính phòng (xin mời quí vị xem Thiệp Mời và Lịch Sinh Hoạt gởi kèm).  Ngoài ra, Viện xin gởi lại Thông Báo và Thiệp Mời cùng Phiếu Phúc Đáp cho sinh hoạt Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Viện thiết tha kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học

 

_______________________________________________________

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

Tháng Mười Hai năm 2014

 

 

Chủ Nhật 14 tháng Mười Hai năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Thuyết trình:   Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt

Diễn giả: Giáo sư Nguyễn Ngọc Tuấn (Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc)

​​(đến từ Australia)

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 27 tháng Mười Hai năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờtối

Hội Quán Thơ Nhạc

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 724-9548  //  Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

7 Attachments (links)
 
 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH-15-nam---Khai-Quat_Ver2.jpg?attredirects=0
VVH-15-nam---Khai-Quat_Ver2.jpg

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster---Muoi-Lam-Nam-VVH.jpg?attredirects=0
Poster---Muoi-Lam-Nam-VVH.jpg


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Phieu-Phuc-Dap_Front_ver2-1.jpg?attredirects=0
​Phieu-Phuc-Dap_Front_ver2-1.jpg

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Phieu-Phuc-Dap_Back_ver2-2.jpg?attredirects=0
​Phieu-Phuc-Dap_Back_ver2-2.jpg

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0MzhmMzdjMjZjNDQxOTg
​VVH_Thiep moi _14 thang 12 2014_ThuyetTrinh_PhuongPhapDayTiengViet_NHQuoc.pdf

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ5MTNjMDFlNWQ3YzM3YmE
​VVH_Lich Sinh Hoat12_Thang Muoi Hai nam 2014 - v6(r2).docLịch Sinh Hoạt - Tháng Chín, Mười 2014 và Tháng Giêng 2015

posted Sep 19, 2014, 10:16 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Oct 25, 2014, 2:12 AM by Chí-Thông Nguyễn ]


▪  Hội Quán Thơ Nhạc  ▪  Câu Lạc Bộ Chữ Nôm  ▪  

▪  15 Năm Việt-Học - Viện Việt-Học  ▪  

 ... 

▫  Cho Đồng Bào Tôi  ▫  Tự Lực Văn Đoàn : Triển Lãm / Thuyết Trình / Kỷ Yếu / Số Hóa  ▫  

▫  Triết Lý Võ Tây Sơn Bình Định  ▫  60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ : Tân Nhạc Huế  ▫  

Tết Ta - Phong Bao Mừng Tuổi Ta - Xuân Ất-Mùi 2015

 ... 
Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, Nhà nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và đồng bào,

 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2014Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014, và Chương trình tổng quát Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học

_______________________________________________________

 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


Đêm Nhạc Tháng Chín

 

Cho Đng Bào Tôi


Th By ngày 13 tháng 9, 2014 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

Vào Cửa Tự Do 

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047


 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

_______________________________________________________

 

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

 

Tháng Chín năm 2014

 

 

Thứ Bảy 13 tháng Chín năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đêm

Đêm Nhạc Tháng Chín

Cho Đồng Bào Tôi

Điều hợp:  Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 20 tháng Chín năm 2014 (1)

từ 1 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

Khai giảng Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

 (Bế giảng: 13 tháng Sáu, 2015)

 

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường

Dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo phương pháp âm vị học

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //   Email:   info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 20 tháng Chín năm 2014 (2)

từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc: 

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 


Chủ Nhật 28 tháng Chín năm 2014 (1)

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Chữ Nôm -

Mạn đàm với Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 28 tháng Chín năm 2014 (2)

từ 12 giờ 30 trưa đến 5 giờ chiều


Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu

 Triển lãm và Hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoànˮ 

Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của

 

Tự Lực Văn Đoàn(a)  Triển lãm:  12 giờ 30 trưa đến 1 giờ 30 chiều

(b) Thuyết trình và Ra mắt Kỷ yếu Tự Lực Văn Đoàn:  1 giờ 30 chiều đến 5 giờ chiều

 

Với các diễn giả: 

 

Phạm Phú Minh  Nguyễn Trọng Hiền  Phạm Lệ Hương  

Đỗ Quý Toàn  Nguyễn Văn Sâm


Đặc biệt giới thiệu: Tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn đã số hoá

(digitized) 

Tài liệu sẽ được đăng tải trên website cuả Viện Việt-Học

song song với ba tờ báo     

cuả các tác giả Tự Lực Văn Đoàn là Phong Hoá, Ngày Nay, Văn Hoá Ngày Nay.

 

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

external link nguoi-viet.com -  Phát hành Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Tự Lực Văn Ðoàn  (Monday, September 22, 2014 4:37:39 PM)


_______________________________________________________

 


Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


Đêm Nhạc Tháng ời


60 Năm Dòng Nhc Châu Kỳ


Nhc sĩ đã đt nn móng

cho Tân nhc Vit Nam ti Huế


Th By ngày 11 tháng 10, 2014 

7:30 PM - 10:30 PM 


Địa điểm tổ chức:

Nhật Báo Người Việt - Hội trường “Lê Đình Điểu”

14771 Moran St., Westminster, CA 92683

 

Vé bảo trợ:  20 Mĩ kim


Liên lạc BTC:

Lâm Dung (951) 489-7702  •  Thạch Thảo (714) 213-5087

Trần Văn Tiền (310) 522-4574  •  Nguyễn Liễu Anh (714) 860-2195

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com

 


_________________________________________

 


Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 


Tháng Mười năm 2014

 

 

Thứ Bảy 4 tháng Mười năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Thuyết trình: 

Một số đặc-thù và đôi nét về triết-lí võ Tây Sơn Bình Định

Diễn giả: Giáo sư Hồ Bửu (đến từ Virginia)

Phụ-diễn võ-thuật do các võ-sinh đến từ Virginia đảm trách: 

Nguyễn Hoàng NamNguyễn Hoa Vinh  Thục Linh

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 11 tháng Mười năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ 30 tối

Đêm Nhạc Tháng Mười

60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

Điều hợp:  Lâm Dung . Thạch Thảo

MC:  Mai Dung . Bùi Đường

Liên lạc:  (951) 489-7702  •  (714) 213-5087   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Viện Việt-Học giới thiệu và phát hành

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 


Thứ Bảy 25 tháng Mười năm 2014 từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 26 tháng Mười năm 2014 

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Chữ Nôm -

Mạn đàm với Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com 

Sinh hoạt hằng tuần, tháng Chín & Mười 

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 724-9548  //   Email:  info@viethoc.com

 


Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên lạc: (714) 837-0047  //   Email:   info@viethoc.com


 

(2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường - từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //   Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com
_________________________________________


 

Tháng Giêng năm 2015

 

 Giới thiệu Khái-quát Chương trình

  Mười Lăm Năm Viện Việt-Học

 

 

I. Chương-trình :  Chủ nhật 18 tháng Giêng năm 2015 tại Viện Việt-Học

                     1. 11:00 AM – 1:30 PM  Mở cưả Phòng Triển-Lãm

                     2. 12:00 PM – 1:00 PM  Buổi cơm mừng Mười Lăm Năm 

                                                              Viện Việt-Học – Gây quĩ (15 Mk một phần ăn)

                     3. 2:00 PM – 3:30 PM:  Đúc-kết (qua ppts, có hỏi đáp)

                     4. 4:30 PM – 7:00 PM:  Chiều nhạc Hát Cho Tuổi Trẻ Việt Nam


II. Mục-tiêu:

                   (1) Đúc-kết, thành-quả, hướng về tương-lai, mà đối-tượng là Tuổi trẻ

                         VN với châm-ngôn:  Tương Lai Cuả Tuổi Trẻ - Tương Lai Cuả

                         Chúng Ta

                   (2) Gây-quĩ

 

III. Hình-thức tổ-chức

                   (1) Triển-lãm, trưng bày:

                         1.1. Nẻo Đường Việt-Nam (Quốc-hiệu và Cương-vực nước ta qua một   

                                số thời-đại)  & Việt-Nam Trong Bản-Đồ Thế-Giới

                         1.2. Cổ-thư, cổ-vật, và một số vật-dụng hằng ngày cuả các sắc dân

                                 Cao-nguyên Trung Phần

                         1.3. n-phẩm cuả Cơ-sở Xuất-bản Việt-Học

                         1.4. Hình-ảnh sinh-hoạt VVH

                         1.5. Đề-án “Thành Lập Viện Đại Học Việt Nam Hải Ngoại” viết vào

                                 năm 1999; tài liệu chuẩn bị việc thành-lập Viện Đại-Học Việt-

                                 Nam Hải-Ngoại, sau đổi là Viện Việt-Học;  Lễ Ra Mắt

                                 Viện Việt-Học: 26 tháng Hai năm 2000 tại Garden Grove,

                                 California, USA

                         1.6. Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng  Ất-Mùi 2015

                                      

                   (2) Phát hành: (a) DVD Chính-trị và kinh-tế thời nhà Nguyễn 

                                                  chưá 4 tác-phẩm cuả Giáo-sư Nguyễn Thế Anh:   

                                                   [1] Việt-Nam thời Pháp đô-hộ; 

                                                   [2] Kinh-tế và xã-hội Việt-Nam dưới các vua triều Nguyễn; 

                                                  [3] Phong-trào kháng thuế ở miền Trung qua các châu bản 

                                                         triều Duy Tân; 

                                                   [4] Into the Maelstrom: Vietnam during the Fateful 1940s.

 

                                             (b) Đôi Nét Về Mười Lăm Năm Viện Việt-Học

 

                   (3) Ẩm-thực, Nam Trung Bắc, mỗi miền một món ăn:

                         Buổi cơm mừng Mười Lăm Năm Viện Việt-Học – Gây quĩ (15 Mk một phần ăn)

 

                   (4) Thuyết-trình: Đúc-kết, hướng về tương-lai (dùng ppts, hỏi đáp)

                         4.1. Cơ-cấu tổ-chức cuả Viện Việt-Học

                         4.2. Thư-viện

                         4.3. Tu-thư

                         4.4. Học-vụ:

Các Khoá Việt-Học về sử học, địa-lí, văn-minh văn-hoá Việt Nam, chữ Nho, chữ Nôm, Nguồn gốc tiếng Việt, Cơ-cấu Việt-ngữ, võ-thuật (qua Lớp Võ cổ-truyền Bình Định) và các Khóa Bổ-túc Sư-phạm hướng dẫn việc dạy đọc dạy viết tiếng Việt qua phương pháp mới theo âm-vị học dành cho thầy cô, ba mẹ học-sinh… đã được thực hiện.  Đặc-biệt, lớp đào-tạo Thông dịch viên toà-án hữu-thệ, Ngày Đại Học… là trong số các khoá để giúp chuẩn bị hành-trang và thúc đẩy sự thành-công cho tuổi trẻ nơi dòng chính.  Nội-dung Học-vụ còn được khai triển xa hơn qua Chương-trình Xứ Sở và Con Người, Chương-trình Việt-Học Đó Đây, Chương-trình Vui Học Lịch-sử Văn-hoá ViệtDiễn-đàn Việt học Viện Việt-HọcTrường Việt Ngữ Viện Việt-Học (danh xưng cũ là Chương-Trình Việt-Ngữ Căn-Bản Viện Việt-Học). Nhu-cầu văn-hoá, giáo-dục đồng-thời được khai triển qua các lãnh-vực khác như Thư-việnTu-thưXuất-bảnThuyết-trình định-kìHội-nghị chuyên-đề, Website, và các Câu-Lạc-Bộ dành cho nhiều thành-phần và đối-tượng khác nhau (CLBVăn Nghệ Viện Việt-Học, Hội Quán Thơ Nhạc, CLB Học-sinh Sinh-viên Thanh-niên, CLB Cha Mẹ và Thầy Cô Giáo).

                         4.5. Cơ-sở Xuất-bản Việt-Học

                         4.6. Website

 

                   (5) Văn-nghệ:

Chiều nhạc Hát Cho Tuổi Trẻ Việt Nam với khoảng 25 tiết-mục do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học, Câu Lạc Bộ Học sinh – Sinh viên – Thanh niên Viện Việt-Học, Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học và Thân-hữu phụ trách.  Vé bảo trợ:  25 Mk.

Bảo trợ hay giữ vé xin liên lạc:  info@viethoc.com  //  (714) 775-2050

6 attachments — View all attachments | Download all attachments
 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Tháng 10 - 60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ
VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg
1084K View  Download    
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH-POSTER_Sept_Cho-Dong-Bao-Toi_Web_.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Tháng Chín - Cho Đồng Bào Tôi
VVH-POSTER_Sept_Cho-Dong-Bao-Toi_Web_.jpg
1800K View  Download
      
Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc  tháng Chín năm 2014
Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc  tháng Chín năm 2014
VVH_Lich Sinh Hoat09_Thang Chin nam 2014_f_R.doc-(rev.5)web.doc
       97K View  Download

Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014 
Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014
VVH_Lich Sinh Hoat10_Thang Muoi nam 2014.doc-(rev.11)web.doc
        92K View  Download

Thiệp Mời Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu - Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
Thiệp Mời Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu - Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
TrienLam_ThuyetTrinh_RaMatKyYeu_TLVD.20140928_.pdf
       2320K View  Download

Tháng Giêng năm 2015 - Chương trình Mười Lăm Năm Viện Việt-Học
Tháng Giêng năm 2015 - Chương trình Mười Lăm Năm Viện Việt-Học
1.1.Khái quát_15 Năm Viện Việt Học_.pdf
       327K View  Download


1-10 of 28