Lịch Sinh Hoạt

Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2018

posted Oct 16, 2017, 3:14 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 10, 2018, 2:14 PM ]

 ▪  Đêm Nhạc Tháng Giêng 2018Tất-Niên Đinh Dậu - 2017: Xuân và Quê-Hương  ▪  
 ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcBiển Đông  ▪ 
▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Nhiếp Ảnh 2018  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
 ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học


Tháng Giêng

       2018 


1. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Hân-hạnh giới thiệu Chương-trình ca nhạc thính-phòng Tất-Niên Đinh Dậu - 2017:
      
     Xuân và Quê-Hương 
     
     Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
     Anh Việt Thu - Bảo Thu - 
​​
Đ
​c Tr
í
​ -​
​ 
Hoài
 An - Huy Tuấn - Huyền Vân - Lam Phương -  
     Minh Châu - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Quốc Dũng - Trần Thiện Thanh – 
     Trịnh Hưng - Từ Công Phụng - Từ Huy - Từ Vũ (thơ: Nguyễn Bính) - Văn Phụng

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


2. Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PM
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học
Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 - Khai Giảng
Thời gian:  13 tuần lễ (từ ngày 21 tháng Giêng, 2018 đến ngày 6 tháng Năm, 2018)
Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


3.  Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM 
Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học 
Thuyết trình: BIỂN ĐÔNG: ĐẠI-CƯƠNG VỀ ĐỊA-LÍ,  
CÁC ĐIỂM MỐC LỊCH-SỬ QUAN-TRỌNG, 
TÌNH-TRẠNG HIỆN TẠI, HIỂM-HỌA TRUNG CỘNG
Diễn-giả:  Thềm Sơn Hà
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật 
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – 
Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18)
Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 
Liên-lạc: 
(714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (Học trở lại vào ngày 7 tháng Giêng, 2018)
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.comSinh-hoạt hằng tháng:

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:


1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
từ 7:00 PM đến 10:00 PM 
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com__________________________________
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683Tin Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:12 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 17, 2017, 2:39 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017:  Quê Hương và Em  ▪  
 ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c  ▪ 
▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
 ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười Hai (tháng Chạp)

 

 2017 


1. Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Hai, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Hân-hạnh giới thiệu đêm nhạc Thính-phòng cuối năm 2017:
      
     Quê-Hương và Em
     
     Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
     Duy Khánh - Hoài An - Lam Phương - Lâm Tuyền - Ngô Thụy Miên 
     Nguyễn Văn Đông – Phạm Duy - Tô Huyền Vân - Trầm Tử Thiêng - Tuấn Khanh
     Từ Công Phụng - Từ Huy

     Với sự góp mặt cuả:
     Ái Liên - Duy Khang - Kim Phương - Lệ Uyên - Mạnh Hùng - Minh An  
     Minh Yên - Ngọc Diệp - Phạm Tuấn

     Keyboard:  Trần Quang Khánh
     Âm-thanh:  Nguyễn Thái
     Thiết-trí sân-khấu:  Anh Trúc

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


2. Chủ nhật, ngày 17 tháng Mười Hai từ 2:00 PM đến 5:00 PM 
Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học 

Thuyết trình:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c
Diễn-giả:  Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop” 
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
từ 7:00 PM đến 10:00 PM 
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


__________________________________

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 926834 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (PDF)
Que huong va Em - Poster (Web).pdf     ||    (6.03 MB)
6180k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (JPG)
Que huong va Em - Poster (Web).jpg     ||    (2.11 MB)
2166k  View  Download     ||     1463k  View  Download     ||     483k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)
Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf     ||    (2.40 MB)
2463k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Hai%2C%202017_fw.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Hai, 2017_fw.pdf
427k  View  DownloadTin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:03 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2017, 2:17 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017:  Gic Mơ Cu Chiu  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  PBMT & PBCM  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Dòng Nhạc Xưa  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười Một


 

 2017 
     
1. Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một, 2017 từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Khai giảng Lớp "Creative Photoshop"
(5 tháng 11 đến 17 tháng 12, 2017)
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.  Thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười Một, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười Một  

Chương-trình đặc-biệt

Gic Mơ Cu Chiu


Giới thiệu 3 dòng nhạc:

Võ Tá Hân - Hng Tước - Nguyn Ngc Phúc  

Guitar:  Nguyễn Phương Thảo
Piano:  Nguyên Thảo

Với sự góp mặt cuả:

Kim Tước

Anh Tài – Bích Thủy – Ka Lăng – Kim Huệ – Kim Khuê – Lâm Dung  
Mai Phương – Ngọc Phúc – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tuyết – Quỳnh Hoa   
Thùy Dung – Tóc Mây – Vũ Đan – Vũ Khiêm – Vương Lan – Xuân Thúy  
Tứ ca Hương Xưa – Nhóm ca Hương Thiền

Thiết-bị sân-khấu:  Anh Trúc
Âm-thanh:  Nguyễn Thái

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


3. Chủ nhật, ngày 12 tháng Mười Một từ 2:00 PM đến 5:00 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - 
Giới-thiệu Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng (PBMT & PBCM) 
năm Mậu-Tuất 2018, Viện Việt-Học.
Chương-trình:  Tiếp tân, Tâm tình, Giới thiệu PBMT & PBCM, Văn-nghệ.
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

4.  Chủ nhật, ngày 26 tháng Mười Một từ 11:00 AM đến 5:00 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Buổi trưng-bày và trình-diễn một số tác-phẩm và diã hát cuả Dòng Nhạc Xưa.
Chương-trình:
11:00 am - 2:00 pm:  Trưng bày  
  2:00 pm - 5:00 pm:  Trình diễn một số tác-phẩm cuả Dòng Nhạc Xưa.   

Sinh-hoạt hằng tuần:


Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop”
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
   
2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (bắt đầu tập lại từ 12 tháng Mười Một, 2017)
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:


□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
Tháng Mười Một, 2017:
Thứ Sáu, ngày 3 tháng Mười Một từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Khách mời đặc biệt cuả VACGS:  
Tây-ban-cầm thủ Minh Nguyễn (8:00 PM - 9:00 PM)
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

2. Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 
Buổi hòa nhạc do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tổ chức vào 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 - ĐÀN CHIM THA HƯƠNG
Địa điểm trình diễn:  Saigon Performing Arts Center
Địa điểm phát hành vé:
1- Báo Viễn Đông
2- Dental office Nguyen Thi Ngọc Suong - cũng là trụ sở Ngàn Khơi
14265 Brookhurst st, Garden Grove, CA 92843
Liên lạc:  
Sương Vũ

3. Thứ Bảy 2 tháng 12, 2017 từ 8:30 AM – 11:30 AM 
Cuộc thi viết truyện/sách Việt văn dành cho thiếu nhi (Vietnamese Book Writing Contest) sẽ được tổ chức:

-vào ngày thứ bảy, 2 tháng 12, 2017, từ 8:30 giờ sáng tới 11:30. Cửa mở lúc 8:00 giờ.
-tại trường đại học California State Fullerton ở Garden Grove. Địa chỉ là 
12901 Euclid, Garden Grove. https://goo.gl/2E7H4X
-cho các em tuổi 7-9, 10-12, 13-15, hay 16-18
MIỄN PHÍ.
Sẽ có hội chợ giáo dục và có giải thưởng cho các em.
Ghi danh ở Eventbrite (xin tìm "Vietnamese Book") hay https://goo.gl/56eb9i

Liên lạc:
Dr. Bang Lang Do
Assistant Director
National Resource Center for Asian Languages (NRCAL)
(Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á)


__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Website:  www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050


6 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/E1%20FLYER%20%202017%20NK%20CONCERT.jpg-v20171031.jpg

 
VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
Chiều Nhạc Ngàn Khơi 2017 - Đàn Chim Tha Hương
Trang giới-thiệu
E1 FLYER 2017 NK CONCERT.jpg-v20171031.jpg     ||     (1.03 MB)
1061k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Final_WC_VietLink%202.jpg-v20171031.jpg-small-%28532x692px%29-162KB.jpg?attredirects=0

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
California State University, Fullerton - Vietnamese Book Writing Contest
Trang giới-thiệu - NRCAL (National Resource Center for Asian Languages)
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg     ||    (4.34 MB)  4447k  View  Download
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg-small-(532x692px)-162KB.jpg 
162k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
The Vietnamese American Classical Guitar Society (VACGS) 
- November 2017 Workshop & Guitar Performance 
VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png
1260k  View  Download     ||     (1.23 MB)


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.pdf-v20171106b.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (PDF)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.pdf     ||    (3.62 MB)
3712k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (JPG)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.jpg     ||    (7.13 MB)
7303k  View  Download     ||     1082k  View  Download     ||     395k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Mot%2C%202017.doc-v20171101.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Mot, 2017.doc-v20171101.pdf
447k  View  Download
Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:02 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 23, 2017, 12:38 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười 2017:  Dòng Giống Tiên Rồng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Lớp Thanh Nhạc VVH - Bế giảng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản - Bế giảng  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười

 

 2017 

 

 

1. Thứ Năm, ngày 12 tháng Mười từ 7:40 PM đến 9:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Bế giảng

     Lớp Thanh Nhạc VVH 

     (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám, 2017 - 12 tháng Mười, 2017)

     Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần Chúc

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Dòng Giống Tiên Rồng

 

Điều Hợp:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Nhạc Trưởng:   Trần Chúc

 

MC:   

Nguyễn Đồng - Diệu Trang - Hồng Nhung

 

Keyboard:   Đình Thanh

Piano:  Nguyên Thảo, Đan Tâm

Guitar:   Thân Hưũ Thọ - Anh Tài "Guitar"  

Đàn tranh:   Nhã Vân

 

Âm Thanh-Ánh Sáng:  Kim Trung Phạm Ngọc Tuấn

Stage Manager:   Anh Trúc 

 

 Với sự góp mặt cuả:​


Mạnh Quân - Nam Trân  

Hà Phương - Ngọc Diệp Minh An

Thanh Vân - Bích Thuận - Thùy Linh


Ái Liên – Hiến Đào  Hoàng Tuấn  Kim Anh – Kim Phương – Kỳ Hương  Lâm Dung – Lệ Thanh

Linh Đào  Mạnh Tuấn – Minh Nguyệt – Minh Yên – Ngọc Quỳnh

Phương Lan  Quốc Công – Tâm Hương  Thanh Tuấn – Thọ Đoàn – Thuỳ Dung

Thuý Hằng – Trần Thạch – Tuyết Dzung – Xuân Quỳ – Xuân Thanh

 

Nhóm Sóng Xanh:

Coco - Đỗ Quyên - Lee Lee - Đan Tâm - Việt Hải

 

Nhóm Cỏ May:

Lệ Thu - Thuý Hằng - Thuỳ Dung

 

Nhóm Cát Trắng:

Lệ Thanh - Ngọc Mai - Phước Lộc - Thuỳ Dung - Thúy Hằng - Vinh Tín

 

Ban Vũ Viện Việt-Học:

Hồng Nhung - Hồng Ngọc - Hồng Vân - Ngọc Khánh - Phượng Hồng

 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học:

Anjelika Thuận Thiên - Catherine Thảo Uyên Cathlin Thảo Mi - Michelle Minh Châu –

Saphire Thục Nghi - Sarah Ngọc Trân - Timothy Huy Tín - Travis Trí Việt

 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học và thân-hưũ:

Ái Liên - An Hảo - Bích Vân - Diệu Trang - Hiến Đào - Kimberly Ngô - Kim Phương - Kỳ Hương - 

Lâm Hồng - Lê Tú - Linh Đào - Mạnh Tuấn - Mindy Nguyễn - Minh Nguyệt - Minh Phượng - Nghiã Vũ - Ngọc Dung - Ngọc Trang - 

Nhung Nguyễn - Phương Lan - Quốc Công - Thanh Vân - Thọ Đoàn -

Timothy Trần - Tuyết Dzung - Tuyết Trần - Xuân Quỳ 

 

Lớp Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình-Định - Viện Việt-Học 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 


VÉ ỦNG-HỘ:  $20

Liên-lạc để lấy vé:   (714) 269-5037 -   (714) 260-3472

 

Viện Việt-Học:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

3. Chủ nhật, ngày 29 tháng Mười từ 8:30 AM đến 12:30 PM

    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Bế giảng

    Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản

    (13 buổi học.  Từ 6 tháng Tám, 2017 - 29 tháng Mười, 2017)

    Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (cùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu:

1.     □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: ​                        

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS)

Tháng Mười, 2017:

Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu Artisan Guitar Ensemble (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.    Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm tại Phòng hội Viện Việt-Học

 

Buổi Giới Thiệu VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

số Tưởng Niệm Nữ Sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH được tổ chức:

 

Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm

tại Phòng hội Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Unit 222, Westminster, CA 92683

 

Sau phần trình bày về Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh là phần thuyết trình về

Ý Nghĩa Của Sự Sống và Cái Chết Trong Văn Hóa Tâm Linh Việt”. 

Diễn giả:  Thượng Tọa Thích Thiện Chánh (đến từ Houston).

 

Ban Tổ Chức:

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ

GIA ĐÌNH VÀ NHÓM THÂN HỮU MINH ĐỨC HOÀI TRINH

 

Liên lc:

NBK Phạm Trần Anh:  714-332-9243

NV Nguyễn Quang:  714-892-1351

NS Cao Minh Hưng: 714-403-9315

 


3.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 1:00 PM đến 4:00 PM tại Hội Trường Việt Báo


Chương trình giới thiệu tác phẩm:

Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông” 

của Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (đến từ Úc Châu) 

Gs Vật Lý Lý Thuyết


Từ 1:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều

Ngày thứ Bẩy 28 tháng 10 năm 2017

Tại Hội Trường Việt Báo 

Số 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683


Với các diễn giả:

GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh 

GS TS Orchid Lâm Quỳnh

                                                                                                                                                             

Ban Tổ Chức: 

Phiến Đan (714) 548-22814.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 6:00 PM tại Phòng hội Viện Việt-Học


Sóng Xanh Recital - Kỉ (Kỷ) Niệm 10 Năm Sóng Xanh.

“A SÓNG XANH EVENING Celebrating Our 10th Anniversary”

Liên lạc Ban Tổ Chức - Sóng Xanh:

songxanhmusic@gmail.com

songxanh.org


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 

5 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.jpg-for%20Web-v20171023.jpg

 
 
Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (JPG)
Bích-chương
Poster 20x30.jpg-for Web-v20171023.jpg
381k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.pdf-for%20Web-v20171023.pdf-thumb-%28180x120px%29-11KB.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Bích-chương
Poster 20x30.pdf-for Web-v20171023.pdf
382k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Dong%20Giong%20Tien%20Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Trang Giới-thiệu 
VVH_Dong Giong Tien Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf     ||    (4.45 MB)
4563k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Program%20Booklet.pdf-for%20Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Tập Chương-trình 
Program Booklet.pdf-for Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf     ||    (4.45 MB)
1108k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%2C%202017.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi, 2017.pdf-v20171011.pdf
692k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2017

posted Sep 15, 2017, 4:01 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 16, 2017, 1:59 AM ]


 ▪  Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories & My First Book of Vietnamese Words  ▪  
▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Khai Giảng Năm học 2017-2018  ▪  
(Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Chín 2017:  Lính và Quê Hương  ▪  
 ▪  Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á  ▪ 
 ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Chín

 

 2017 

 

 

1.  Thứ Sáu, ngày 8 tháng Chín từ 7:30 PM đến 9:30 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á

     Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 3:00 PM đến 5:30 PM

     Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Khai Giảng Năm học 2017-2018

     Bế giảng:  16 tháng Sáu, 2018

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

​​3 
​​
Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Giới thiệu đêm nhạc tháng Chín: Lính và Quê Hương

Điều hợp:  Lâm Dung - Ngọc Quỳnh

Với sự góp mặt cuả:  CLBVN VVH và các thân-hưũ

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


​4
 Thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín từ 10:00 AM đến 2:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories

                             My First Book of Vietnamese Words

     Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước

     Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng

     Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing

     Chương-trình:  

·       Nói chuyện về hai quyển sách

·       Tâm tình với Tác-giả và Họa-sĩ

·       Văn-nghệ thiếu-nhi, với sự góp mặt của Nhạc-sĩ Nguyễn Đức Đạt

·       Sinh-hoạt học-đường:  Xếp giấy thủ-công

·       Chụp hình lấy liền cho các em học-sinh và gia-đình

·       Quà lưu-niệm cho các em

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  


 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (ở phòng học nhỏ, trùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.  (Ngoại trừ tháng 9, 2017:

Đêm nhạc tháng Chín được tổ chức vào tuần lễ thứ ba:  ngày 16 tháng 9, 2017).

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________


Giới thiệu Sinh-hoạt:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu buổi Ra Mắt Sách:

 

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký với lời chú giải của Nhà văn Nguyễn Văn Sâm.
- Ngày Thứ Bảy 9 tháng 9 ở San Jose, lúc 2:00 PM do Văn Đàn Lạc Việt của nhà văn Chinh Nguyên (Đ/t 
669-225-6043) tổ chức tại CLB/Mây Bốn Phương 730 South 2nd St. San Jose Ca 95112.

- Ngày Chúa Nhựt 24 tháng 9 lúc 10:00 AM ở Nam CA tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia #205 Westminster, CA 92683, do Nha Sĩ Cao Minh Hưng (714-332-9086) và CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức.

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Tháng Chín, 2017:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu TRIO CAMINO (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 4 Attachments


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LinhvaQueHuong.jpg?attredirects=0

 
 

Đêm Nhạc Tháng Chín 2017 - Lính và Quê-Hương
LinhvaQueHuong.jpg
661k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster_My1stBook-min.pdf?attredirects=0

Bích chương - Ra Mắt Sách: 
    Vietnamese Children's Favorite Stories
    My First Book of Vietnamese Words
Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước  -  Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng  -  Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing
Poster_My1stBook-min.pdf
814k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_8%20Sept%202017_Gs%20Triet%20Hoc%20Tran%20Duc%20Giang-min.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á
Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản)
Thiep moi _8 Sept 2017_Gs Triet Hoc Tran Duc Giang-min.pdf     ||    (1.38 MB)
1422k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20Bo%20Tuc%20thang%20Chin%2C%202017.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat Bo Tuc thang Chin, 2017.pdf
720k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2017

posted Jul 31, 2017, 11:39 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Aug 8, 2017, 12:47 PM ]Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Tám

 

 2017 

 

 

1.   Chủ nhật, ngày 6 tháng Tám từ 8:30 AM đến 12:30 PM

          Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Khai giảng

          Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản

          (13 buổi học.  Bế giảng:  29 tháng 10, 2017)

          Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.   Thứ Năm, ngày 10 tháng Tám từ 7:40 PM đến 9:30 PM

          Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Khai giảng 

          Lớp Thanh Nhạc VVH (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám đến 12 tháng Mười, 2017.)

          Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần Chúc

          Học phí:  $200 trọn khóa

         Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 12 tháng Tám từ 7:30 PM đến 10:30 PM 

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

     Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam 

     Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng

     Viện Việt-Học

     Trân trọng giới thiệu

     BUỔI TRÌNH DIỄN CA NHẠC THÍNH PHÒNG HUẾ

     Với sự góp mặt của:

     Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng . Nghệ sĩ Kim Uyên . Đức Khang và Thúy Anh . 

     Đoàn Văn Nghệ Tre Việt (Torronto, Canada) . Nghệ sĩ Việt Hải và 

     Đoàn Văn Nghệ Hướng Việt (Seatle, Washington). 

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

     https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/hue_08_12_17_revised%20a.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20NH%E1%BA%A0C%20HUE_a.pdf


4.     Thứ Bảy, ngày 26 tháng Tám từ 2:30 PM đến 5:30 PM     

      Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Bế giảng Khóa Hè     

      Lớp học vào thứ Bảy hằng tuần từ 15-7-2017 đến 26-8-2017.

           Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

5.     Chủ-nhật, ngày 27 tháng Tám từ 2:00 PM đến 5:00 PM

       Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học - 

           Trương Vĩnh Ký: Những đóng góp văn học qua vài tác phẩm ít người biết.      

           Diễn-giả:  Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm.

           Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Sinh hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH  

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ Tư 

Ban Vũ Viện Việt-Học –   

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ Năm  

1.  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2.  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10-8-17 đến 12-10-17)  

Lớp Thanh Nhạc VVH  

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com Thứ Bảy (từ 15-7-2017 đến 26-8-2017) 

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Khóa Hè 2017 

Lớp học Việt-ngữ

Từ 2:30 PM đến 5:30 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Chủ-Nhật 

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – 

Từ 9:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 
Sinh hoạt hằng tháng:

 

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng  

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

_______________________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Tháng Tám, 2017:

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Tám từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS:  Andre Giraldo (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TRÂN-TRỌNG GIỚI THIỆU SINH-HOẠT CỦA CÁC QUÍ THÂN-HỮU VIỆN VIỆT-HỌC VÀO CUỐI TUẦN 29 & 30 THÁNG BẢY, 2017:

 

□ Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017

Buổi HỌP MẶT HÈ 2017 do Hội Ái Hữu Trung Học BANMÊTHUỘT nhiệm kỳ 2017-2019 tổ chức:

- Thời gian:  14:30 chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017

- Địa điểm:  VIỆN VIỆT HỌC

                     15355 Brookhurst St. Unit 222

                     Westminster, CA 92683                       

Liên lạc:  (714) 914-6843 / trunghocbanmethuot@gmail.com

 

 

  Chủ nhật 30/7/2017. từ 3 đến 5 giờ chiều

Tác giả Vy Thanh/Giáo sư Nguyễn Văn Thùy ra mắt sách mới:

TRONG ĐỒNG KHÔNG CÒN NỮA

Địa điểm: Hội trường Nhật báo NGƯỜI VIỆT,

4711 Moran Street, Wetsminster, CA 92683

Ngày:  Chủ nhật 30/7/2017. từ 3 đến 5 giờ chiều

Điều hợp chương trình:

 Phạm Văn Hồng

Ca nhạc giúp vui:

  Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ

  Các ca sĩ thân hữu: Hoàng Kỳ, Ngọc Bích, Vương Lan, Ngọc Hà.

Diễn giả giới thiệu sách:

  − Lê Văn Khoa

  − Đỗ Tiến Đức

  − Nguyễn Văn Sâm

Trân trọng kính mời quý độc giả và thân hữu dành chút thời giờ đến tham dự.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

7 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/BanMeThuot_IMG_0057.jpg?attredirects=0

 
 

Hình - Hội Ái Hữu Trung Học Banmêthuột Họp Mặt Hè 2017 (Orange County, California - July 30, 2017)
BanMeThuot_IMG_0057.jpg
353k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/BanMeThuot_IMG_0056.jpg?attredirects=0

 


Thư Mời - Họp Mặt Hè 2017 Hội Ái Hữu Trung Học Banmêthuột
BanMeThuot_IMG_0056.jpg
268k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/hue_08_12_17_revised%20a.png?attredirects=0Bích chương (nhỏ) - Buổi Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế
hue_08_12_17_revised a.png
336k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20NH%E1%BA%A0C%20HUE_a.pdfBích chương (lớn) - Buổi Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế
CHƯƠNG TRÌNH NHẠC HUE_a.pdf  (1.14 MB)
1176k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VACGS_image.png?attredirects=0


Bích chương -  
The Vietnamese American Classical Guitar Society (VACGS) 
August 2017 Workshop & Classical Guitar Performance by Andre Giraldo
VACGS_image.png
853k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20Bo%20Tuc%20thang%20Tam%2C%202017_e.pdfTin Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Tám năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat Bo Tuc thang Tam, 2017_e.pdf
495k  View  Download

 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LopThanhNhac_.pdfLớp Thanh Nhạc (2017)
LopThanhNhac_.pdf
197k  View  Download

 

Tin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017

posted May 9, 2017, 7:46 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 16, 2017, 12:34 AM ]


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Năm 

 

 2017 

1. Thứ Hai, ngày 1 tháng Năm từ 7:00 PM đến 8:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-
Học
 
    khai
​ ​
giảng LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ 
BÌNH-ĐỊNH 
    Võ sư:  Nguyễn Đăng Khoa
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm từ 3:00 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Lễ Biết Ơn Mẹ Cha
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc Hát Cho Mẹ Cha 
    Nhạc sĩ: Huy Cường (Keyboard)
    Với các giọng hát: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học --
    Ban-Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học -- Trường Việt-Ngữ Viện
    Việt-Học.
    Xuất hiện đặc biệt:
    Minh Phượng (Piano) -- Nguyễn Hậu (Cello) -- Thái Hoàng
    Vào cửa miễn phí. 
    Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: 
info@viethoc.com


4. Chủ nhật, ngày 14 tháng Năm từ 9:00 AM đến 11:00 AM
    
​​
Viện Việt-Học 
 các Bác-sĩ Y Khoa Khoá 1969-1976 Y 
Khoa Đại Học Sài Gòn
    Ra Mắt Sách
Ngữ-Vựng Tiếng Việt
Ngữ-Pháp Việt-Nam
cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
    Trong dịp này, Cơ-Sở Xuất-Bản Viện Việt-Học sẽ trình bày bản in lần thứ
​ 
    
hai của sách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp 
Âm-Vị-Học 
    của cùng tác-giả.  
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

    

Tháng Sáu

 

 2017 

1. Thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Toạ đàm:  Thơ phổ nhạc với 
    Nhạc-sĩ Võ Tá Hân và Bác-sĩ Thi-sĩ Lưu Trọng Cao Nguyên
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 17 tháng Sáu từ 3:00 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Lễ Bế-Giảng
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3. Thứ Bảy, ngày 24 tháng Sáu từ 7:30 PM đến 9:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm "Tâm tình với Trần Trung Đạo"
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Tháng Bảy 

 

 2017 

1.Thứ Sáu, ngày ngày 7 tháng Bảy từ 6:00 AM đến 7:30 PM
​   ​
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học – Bế Giảng Lớp Thanh
​ 
Nhạc 
​   ​
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2
. Chủ nhật, ngày 9 tháng Bảy từ 9:00 AM đến 5:00 PM
    Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -
    Kỉ-Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết
    Giới-thiệu sách, tài-liệu triển-lãm do hậu-duệ Phan Thanh
​   ​
 Giản phụ trách
​ ​
cùng với sự đóng góp của Viện Việt-Học và 
​    ​
thân-hữu.
    Thuyết-trình, thảo-luận, với các diễn-giả từ Nam California,
​   ​
 từ Pháp, và
​​
 từ Úc Châu (qua Skype).
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

​3
. Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy từ 2:30 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Khai giảng Khóa Hè
    Lớp học vào thứ Bảy hằng tuần từ 15-7-2017 đến 26-8-2017.
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
       
​4
. Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc Gặp Nhau IV
    Điều hợp:  CLBVN VVH & Little Saigon Music Center - 
                       Nguyễn Hoàng Anh & Đặng Kính
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com   

​5
. Chủ nhật, ngày 16 tháng Bảy từ 9:00 AM đến 12:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Lễ Mãn-khóa
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comSinh hoạt hằng tuần:


Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Tư 
Ban Vũ Viện Việt-Học –  
Từ 
​6​
:
​3​
0 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Sáu
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học
Từ 6:00 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy 
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên-khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật 
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – 
Từ 9:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
   
2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.comSinh hoạt hằng tháng:


 Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng  
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Liên-lạc: (714) 775-2050 // 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:


□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))
Từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu:


 
1. Thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm từ 9:30 AM đến 2:30 PM
    Triển-lãm Thư Ảnh (Nhiếp ảnh kết hợp với Thư Pháp Tiếng 
  ​  ​
Việt) của
​ ​
Tác giả Giáo sư Tăng Hưng (đến từ Canada)
    Giới thiệu:  Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.
​ ​
Thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm từ 11:30 AM đến 2:30 PM
​    ​
Trình bày quan niệm “Kiến Tánh Thành Phật” – Bác sĩ Trần Xuân Ninh
​    ​
Liên lạc:  Cao Hữu Vinh: (714) 814 8028 | Lê Đức Anh: (714)
 ​
383 1128

​3
. Chủ nhật, ngày 21 tháng Năm từ 2:00 PM đến 5:00 PM
    Ra Mắt Tác Phẩm Mới:   
    THỜI LUẬN VĂN LUẬN - Ts.Ls. Lưu Nguyễn Đạt (đến từ 
Virginia)
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3.  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017 từ 4:00 - 6:30 giờ chiều
     NGÔN NGỮ DẪN XUẤT (Căn bản và diễn tả)
     CONDUCTING LANGUAGE (Basic and expressive) - 
     Diễn giả: Nhạc trưởng Trần Chúc
     Liên-lạc: (714) 892-9414

 
Liên-lạc: 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683  

3 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_KiNiem150Nam_PhanThanhGian_TuanTiet.pdf

 


Thiệp mời Tham dự Kỉ-Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết 
VVH_ThiepMoi_KiNiem150Nam_PhanThanhGian_TuanTiet.pdf  (2.32 MB)
2382k  View Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_RMS_Gs_TranNgocNinh.pdf

Thiệp mời Tham dự Buổi Ra Mắt Sách 
- Ngữ-Vựng Tiếng Việt
- Ngữ-Pháp Việt-Nam
cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
ThiepMoi_RMS_Gs_TranNgocNinh.pdf  (3.4 MB)
3489k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20hoat%20thang%20Nam%2C%20Sau%20va%20Bay%2C%202017__f.pdfTin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017
Tin Sinh hoat thang Nam, Sau va Bay, 2017__f.pdf
531k  View  DownloadLịch & Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2017

posted Feb 3, 2017, 8:10 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 17, 2017, 3:48 PM ]

 ▪  Tin Thư-viện Viện Việt-Học  ▪ 
 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á và Đông-Nam-Á  ▪ 
 Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 
(đến từ Nhật-Bản)
 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Các lớp nhập học trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên-Đán  ▪ 
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Muà Tình Yêu  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪ 
Khai-giảng 
Lớp Nhiếp-Ảnh 2017 (13 tuần lễ)
và 
Nik Software Workshop
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪ 
   Ban Hợp-Xướng VVH - Hạn chót ghi danh tham gia BHX chương-trình Dòng Giống Tiên Rồng (trình diễn vào tháng Mười, 2017)   

 


 Tháng Hai 
 2017 


Little Saigon, ngày 3 tháng Hai năm 2017 

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 
 
Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí-vị Giáo-sư và quí-vị đã tham gia và hỗ trợ Viện trong năm qua.  Viện Việt-Học kính chúc các quí-vị năm Đinh Dậu 2017 An-khang và Thịnh-vượng.

Viện Việt-Học kính gởi đến các quí-vị Tin Sinh-Hoạt tháng Hai, 2017.  Kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

Viện Việt-Học đặc biệt chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục của Viện. 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

Viện Việt-Học 

 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

(29 tháng Giêng, 2017)

                   I.  Lịch sinh-hoạt tháng Hai, 2017 (xin xem att. file: # 1)
                   II.  Tin thư-viện VVH
                III.  Thông-báo (xin xem att. file: # 3)
    IV.  Tin buổi Tất-Niên Bính-Thân VVH (xin xem att. files: # 4.1. & 4.2.)


I. Tháng Hai

1. Thứ Bảy, ngày 4 tháng Hai từ 3:00 PM đến 5:30 PM.
    Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Các lớp nhập học trở lại sau 2 tuần
    nghỉ Tết Nguyên-Đán.
    Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Hai từ 7:30 PM đến 10:30 PM
 
    
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc thính-phòng tháng Hai - Muà Tình Yêu
    Điều-hợp:  Lâm Dung - Ngọc Quỳnh - Thanh Mai   
    Vào cửa miễn phí. 
    Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com3a. Chủ-nhật, ngày 12 tháng Hai từ 9:30 AM đến 12:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học -
    Khai-giảng Lớp Nhiếp-Ảnh 2017 (13 tuần lễ)
    và 
3b. Nik Software Workshop (Bắt đầu ngày 12 tháng 03 năm 2017,
        6 buổi (cách tuần)
    Giờ học:  9:30 AM – 12:30 PM (như Lớp Nhiếp-Ảnh 2017)
    Địa Điểm:      VIỆN VIỆT-HỌC
                          15355 Brookhurst Street, Suite # 222
                          Westminster, CA 92683
    Liên-lạc:        thongankha@gmail.com
                          kimppham2004@yahoo.com
                          (714) 386-0954

4.  Chủ-nhật, ngày 19 tháng Hai năm 2017 từ 2:00 PM đến 5:00 PM
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ0MjgxMDA2MTBhYmUxNGM

Thuyết trình:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á 
và Đông-Nam-Á.  
Diễn giả: Gs Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản).
 


5a.  Chủ-nhật, ngày 19 tháng Hai năm 2017
  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học - Hạn chót ghi danh tham gia BHX
  chương-trình Dòng Giống Tiên Rồng (trình diễn vào tháng Mười, 2017)

5b.  Chủ-nhật, ngày 26 tháng Hai năm 2017 từ 3:30 PM - 5:30 PM
  Thử giọng với nhạc-trưởng Trần Chúc 

5c.  Chương-trình tập dợt:  Mỗi Chủ-nhật từ 5:30 pm - 7:30 pm  
                                               Bắt đầu từ Chủ-nhật 5 tháng Ba, 2017.
       Liên-lạc:   (714) 269-5037
                        (714) 271-2822
                        (714) 775-2050
                        E-mail:  info@viethoc.com


Sinh hoạt hằng tuần:

Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 707-7454 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy 
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên-khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

Chủ Nhật 
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt-Học – 
Nghỉ Tết Nguyên-Đán cho đến khi khai giảng khóa mới, vào ngày 12 tháng Hai, 2017.
Từ 9:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com
   

Sinh hoạt hằng tháng:

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng (ngoại trừ tháng Giêng, 2017)
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Giới thiệu Sinh-hoạt của thân-hưũ Viện Việt-Học:

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))
Từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: lebaden2005@yahoo.com


II. Tin Thư-viện

1.  Sưu tầm tài-liệu, nhận sách từ ân-nhân
a.  Sách/Báo điện-tử:  Hiện tại Thư-Viện có khoảng 800 nhan-đề và 15 nhan-đề báo đã xuất bản trong nước trước 1975 và ở hải-ngoại sau 1975, như: 
- Bulletin des Amis du Vieux Huế, 1914-1944; 
- Dòng Việt, 1993-2008; 
- Nam Phong, 1917-1934 (VVH xb, đủ số); 
- Ngày Nay, v.1 (1935) - v.224 (1940); 
- Ngày Nay Kỷ Nguyên Mới, v.1 - 16 (1945); 
- Phong Hóa, v.1 (1932) - v.180 (1936); 
- Sử Điạ tập san (ĐH Sư Phạm, Saigon), v.1 (1966) - v.29 (1975); 
- Thanh Nghị, v.1 (1941) - v.120 (1945); 
- Tri Tân, v.1 (1941) - v.212 (1945); 
- Tư Tưởng (Đại Học Vạn Hạnh: 1967-1975); 
- Văn Sử Địa (1955-1959) & Index; …
b.  Nhà văn Trúc Chi, chủ bút Phạm Phú Minh, và anh Nguyễn Vũ Vincent (thuộc Ban Số hóa của Nhóm Văn Học Nghệ Thuật và Văn Học) gửi tặng thư-viện VVH 5 nhan-đề báo điện-tử là: 
     b.1.  Bách Khoa (1957-1975)
     b.2.  Thế Kỷ 21
     b.3.  Văn học Nghệ thuật (bộ cũ)
     b.4.  Văn học Nghệ thuật (bộ mới) và 
     b.5.  Văn học -Tạp Chí Sáng Tác-Nhận Định Văn Nghệ 
     b.6.  Bách Khoa số 1 (15-1-1957) – 426 (20-4-1975) 
     b.7.  Thế Kỷ 21: Chủ-bút Phạm Phú Minh tặng.  
              Số 1 (May 1980) – số 223 (Nov. 2007) 
     b.8.  Văn học -Tạp Chí Sáng Tác Nhận Định Văn Nghệ: 
             (Chủ-nhiệm: Nguyễn Mộng Giác, và các vị khác.) 
             Số 1 (Feb. 1986) - số 126 (Feb.-Apr. 1986)
c.  Hiện nay Thư-viện đã làm biên-mục được 3.427 nhan-đề (titles) với số-mã-sọc là 4.204 dành cho cuốn Nho Phong sau 100 năm mới tái bản của Nhất Linh, do nhà văn Nguyễn Tường Thiết tặng. 
Ngoài ra, Thư-viện có nhận thêm một số sách mới xuất bản như của Bs Ngô Thế Vinh (về sông Cửu Long), tác-giả Lục Đức Thuận (về tiền cổ VN), hậu-duệ của tác giả Đỗ Bá Thế (Thím Bảy Giỏi), Nhà Bình-luận Ngô Nhân Dụng (Đứng Vững Ngàn Năm), Tiến-sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ, Nhà văn Nhật Tiến tặng 20 tác-phẩm cho thư-viện VVH.
Nhiếp-Ảnh-Gia Lưu Thanh Vương tặng tác-phẩm My Homelands cho thư-viện VVH.  
Nhà văn, đạo-diễn Ngọc Minh, và tủ sách cuả luật-sư Trần Thanh Hiệp (Pháp) đang được chuẩn bị để được chuyển về thư-viện theo đường biển.

2.  Phục-vụ độc-giả cuả Viện
Ngoài việc chuyên-môn làm biên-mục, sắp xếp tài-liệu thư-viện cho có thứ-tự theo số-hiệu cuả sách (theo chủ-đề cuả sách xếp trên kệ sách,)  Thư viện VVH vẫn thường xuyên tìm tài-liệu để giúp đỡ, phục vụ các vị giáo-sư cuả Viện và các nơi khác trong việc nghiên-cứu cuả các giáo-sư và cuả giới nghiên-cưú.  Các ban viên thuộc Ban Thư-Viện có nhiệm-vụ lấy sách ra cho mượn (check out) và để sách trở lại vị-trí cũ trên kệ sách (check in) mỗi khi các giáo-sư và sinh-viên cuả Viện có nhu-cầu mượn / trả sách cho Thư-Viện.

3.  Dự-tính tương-lai
Trong tương-lai, hi-vọng khi số sách đã làm biên-mục được tăng lên khoảng trên 10.000 nhan-đề, chúng tôi sẽ cho: 
Nối mạng Internet để tất cả mọi người có thể truy cập vào Thư-mục Trực-tuyến cuả Thư-viện.

Lời cảm-ơn 
Ban Thư-Viện VVH trân-trọng cám ơn các quí-vị:  Học-giả, Giáo-sư, Nhà xuất-bản, Quí-vị thiện-nguyện-viên, và Quí vị trong Hội-Đồng Điều-Hành, Ban Kĩ-Thuật Viện Việt-Học đã hỗ trợ cho việc làm cuả Thư-Viện ngõ hầu đạt được hiệu-quả cụ-thể.
“... Để xây dựng một nền Việt-Học tân-tiến mà qua đó Thư-viện là hồn cuả Viện… Tương-lai cuả Viện sẽ tuỳ thuộc vào Thư-viện…”
Đây là lời nhắn-nhủ cuả cố Giáo sư Nguyễn Khắc Kham, người đã luôn nhắc nhở và hỗ trợ tinh-thần để Thư-Viện VVH tiếp-tục tiến bước không ngừng trên con đường bảo-tồn văn-hóa Việt, duy-trì và cải-tiến Thư-viện VVH ngày càng hoàn-thiện hơn.  Lời nhắn-nhủ này cũng là chỉ-nam cuả Thư-Viện Viện Việt-Học.

III.  Thông-báo
              (xin xem att. File # 3)

IV. Tin về buổi Tất-Niên Bính-Thân VVHLiên-lạc: 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683  


6 Attachments
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học (File: # 1)Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học (File: # 1)
1.VVH Tin Sinh hoat-2017_2_.pdf
545k  View  Download

Bích-chương - Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2017: Mùa Tình Yêu (File: # 2)Bích-chương Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2017: Mùa Tình Yêu (File: # 2)
MuaTinhYeu.jpg
932k  View  Download

Các Thông-báo của Viện Việt-Học 2017 - (File: # 3)Thông-báo của Viện Việt-Học 2017 - (File: # 3)
3.Tin sinh hoat VVH_29 thang Gieng_2017_Thong-bao_.pdf
519k  View  Download

Tập Chương-trình - Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.1)


Tập Chương-trình - 
Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.1)
4.1.VVH_Tat Nien 2016_PRINT File.pdf-(sejda.com).pdf     ||     [16 MB - large file]
15659k  View  Download

Hình lưu niệm  -  Khai-mạc chương-trình Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.2)


Hình lưu niệm - 
Khai-mạc chương-trình Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.2)
4.2.IMG_6010.jpg
461k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ0MjgxMDA2MTBhYmUxNGM


Thiệp mời - Thuyết-trình 
Nam-Hàn, Nhật-Bản và Việt-Nam Trong Cõi Đông-Á và Đông-Nam-Á
Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản)
Thiep moi _19 thang 2_Gs Triet Hoc Tran Duc Giang.pdf
2408k  View  Download
Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2017

posted Jan 26, 2017, 8:08 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 27, 2017, 7:17 AM ]


 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống Đinh-Dậu 2017  ▪  
 ▪  Tất-Niên Bính-Thân 2016 Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học ▪  
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân và Quê-Hương  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 2017  ▪ 
 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên khóa 2016 – 2017  ▪ 
(Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Photography Post-Processing - Lớp Nâng Cao  ▪ 

 

Tháng Giêng
 2017 

 

 

 

1. Thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng từ 3:00 PM đến 5:30 PM.

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống

     Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

2. Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng từ 10:30 AM đến 10:30 PM

     Chủ-nhật, ngày 22 tháng Giêng từ 10:00 AM đến 5:00 PM.

 

TẤT-NIÊN BÍNH-THÂN 2016 - VIỆN VIỆT-HỌC

TRIỂN-LÃM NHIẾP-ẢNH VIỆN VIỆT-HỌC

(xin mời xem Thiệp Mời để biết thêm chi tiết)

 

2b. Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Ðêm nhạc Tất-Niên, tháng Giêng - Xuân và Quê-Hương

       Điều-hợp:  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

      

      Với sự góp mặt cuả

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Thân-Hưũ

  Trung-Tâm- Huấn Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam

  Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học

 

     Vào cửa miễn phí.

     Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Sinh hoạt hằng tuần:

 

Thứ Nă(Nghỉ Tết Nguyên Đán vào ngày 19 tháng Giêng, 2017)
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 707-7454 // Email: 
info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (Nghỉ Tết Nguyên Đán vào các ngày 21 và 28 tháng Giêng, 2017)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: 
info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt-Học –

Photography Post-Processing - Lớp Nâng Cao

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

                              

Sinh hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng (ngoại trừ tháng Giêng, 2017)

Đêm nhạc Thính phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

 

Giới thiệu: Sinh hoạt của thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: lebaden2005@yahoo.com

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

  
4 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/ThiepMoiTatNienVVH_Invitation%288.5X11%29-P1-4_.jpg?attredirects=0Thiệp Mời - Tất-niên Bính-Thân 2016 - Viện Việt-Học & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (Mặt ngoài, trang trước và sau)
ThiepMoiTatNienVVH_Invitation(8.5X11)-P1-4_.jpg
359k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Invitation%288.5X11%29-P2-3-Online_.jpg-thumb-%28180x120px%29.pngThiệp Mời - Tất-niên Bính-Thân 2016 - Viện Việt-Học & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (Mặt trong, trang trái và phải)
Invitation(8.5X11)-P2-3-Online_.jpg
310k  View Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/XuanvaQueHuong.jpg?attredirects=0Bích-chương - Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng 2017:  Xuân và Quê-Hương
XuanvaQueHuong.jpg
723k  View Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ1NjQzNGRhOThmNmZjYmMLịch Sinh Hoạt Tháng Giêng 2017
VVH Tin Sinh hoat thang Gieng 2017.pdf
473k  View  Download
Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2016

posted Jan 7, 2016, 8:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 9, 2016, 3:03 AM ]

 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam  ▪ 
 Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Yêu  ▪ 
 ▪  Họp Mặt Tất-Niên - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪ 
 Một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 
   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH   
   Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học   
   Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân   
 Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân 
 Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

 Tháng Hai 
 2016 

Little Saigon, ngày 2 tháng Hai năm 2016 

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 

 

Năm mới Bính-Thân, 2016, Viện Việt-Học kính chúc các Quí-vị an-cát và thịnh-vượng. 

(xin xem Thiệp Tết:  File: # 3) 

 

VVH kính gởi đến các Quí-vị lịch sinh-hoạt tháng Hai, 2016. 

Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

 

Viện Việt-Học 

 

Lịch sinh-hoạt 

1.Thứ Tư 3 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM - 9:30 PM (Thiệp Mời, File: # 1) 

    Nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam 

    Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật) 

 

2. Chủ-nhật 7 tháng Hai, 2016 lúc 9:30 AM 

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học tổ chức 

     Họp Mặt Tất-Niên 

 

3. Thứ Bảy 13 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM – 10:30 PM (File: # 2

     Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai, chủ-đề 

   Yêu 

    Điều-hợp:  Ngọc Diệp & Bùi Khanh 

 

 

4. Ngoài ra, một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 

  

4.1. Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và 

       Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH (Files: # 4.1 và 4.2): 

4.1.1. Nhận ghi-danh tham-gia Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

4.1.2. Mở Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học 

          trong 6 tuần lễ, vào mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:00 PM, 

          bắt đầu Thứ Bảy 16 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2016

  

4.2. Chủ-nhật 31 tháng Bảy năm 2016 từ 11:00 AM - 4:00 PM 

       Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân 

4.2.1. Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân. 

4.2.2. Từ 2:00 PM - 3:30 PM nói chuyện về đề-tài 

          Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

Viện Việt-Học 6 Attachments
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ1NjE2YmQ1Y2YyYWQ0NWIThiệp Mời - Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam (File: # 1)
1.TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf
462k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.Poster%204%20TV_Final.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2016: Yêu (File: # 2)
2.Poster 4 TV_Final.jpg
1031k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.VVH-TetBinhThan%20Poster%2830x20%29-1.jpg?attredirects=0Thiệp Tết - Năm mới Bính-Thân 2016 (File: # 3)
3.VVH-TetBinhThan Poster(30x20)-1.jpg
239k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.1.BHX%20TN_2016_20%20x%2030_Resized.jpg?attredirects=0Thông Báo - Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi VVH (File: # 4.1)
4.1.BHX TN_2016_20 x 30_Resized.jpg
191k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.2.KhoaHe2016-Poster02%28resized%29_Final-edited-web.jpg?attredirects=0Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học - 
Khóa Hè 2016: Học Đọc và Viết Tiếng Việt theo Âm-vị-học (File: # 4.2)
4.2.KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final-edited-web.jpg
289k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjVmNWZkOGI3NjE3ZTRlMGU
Lịch Sinh Hoạt Tháng Hai 2016
0.Lich sinh hoat thang Hai 2016_2.docx-r2v2-web.docx
18k  View  Download


1-10 of 37