Lịch Sinh Hoạt

Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018

posted May 1, 2018, 1:56 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jun 26, 2018, 11:00 AM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Bảy 

2018 

 

 

 

1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Thuyết-trình: Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky.

Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh.

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.    Thứ Ba, ngày 10 tháng Bảy, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Khai giảng: Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 2:30 PM đến 5:30 PM

     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

    

     Lớp Việt-ngữ Khóa Hè (14 tháng Bảy – 25 tháng Tám, 2018)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

4.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Bảy:

 

Gặp Nhau

  giữa các thế-hệ,

 

  giữa hai nền văn-hóa Đông-Tây, thể hiện qua các dòng nhạc và nhạc-cụ truyền-thống & tây-phương

 

Thực hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học & Little Saigon Music Center

Điều hợp: Lâm Dung • Đặng Kính • Hoàng Anh

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


5.    Thứ Bảy, ngày 28 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu:

 

Đêm Nhạc Thanh Trang

Điều hợp: Hồng Tước • Lâm Dung

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Khai-giảng:  Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Bảy: Ngày 11 & 25 tháng Bảy.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

     1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

    Lớp Lightroom & Basic Photoshop

    Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

 

    Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

   Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

 

   Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 
​   ​
Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
​   ​
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

 

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


   Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

   Thứ Sáu, ngày 6 tháng Bảy từ 8:00 PM đến 10:00 PM

   Chương trình:

 

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 

8:00 - 9:00 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển – Guitarist SHINTANO YANA

9:00 - 10:00 pm: Thành viên VACGS trình diễn

​  ​
Vé: 
$5 tại cửa.
​  ​
Email: 
www.vacgs@gmail.com

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTr_1%20thang%20Bay%202018_Gs%20TranNgocNinh.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky
Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
VVH_ThiepMoi_ThTr_1 thang Bay 2018_Gs TranNgocNinh.pdf    ||    (0.98 MB)
1007k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20Thang%20Bay_2018__.pdf-rev3.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018
VVH Tin Sinh-Hoat Thang Bay_2018__.pdf-rev3.pdf
436k  View  DownloadTin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018

posted Feb 19, 2018, 6:11 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jun 7, 2018, 2:25 PM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Sáu 

2018 

 

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Sáu:

Áo Trắng Với Cung Đàn

Giới thiệu những dòng nhạc mới của 5 Bác-sĩ Việt hải-ngoại:

Phạm Gia Cổn

Phạm Anh Dũng

Trần Anh Dũng

Dương Đình Hưng

Trần Văn Khang

     (Xin mời xem các links dưới đây và bích chương gởi kèm).

     Viện Việt-Học - Tin Sinh Hoạt Tháng Sáu, 2018 - vietbao.com - Nhật Báo Việt Báo  

     Năm bác sĩ trong đêm Áo Trắng Với Cung Đàn - www.viendongdaily.com - Nhật Báo Viễn Đông 

     Tin Sinh Hoạt Viện Việt Học Tháng Sáu 2018 - www.tvvn.org - Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 


     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Sáu, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học


Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 30 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 9:30 PM

Diễn Đàn Việt-Học Viện Việt-Học & Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên


Buổi Mạn Đàm Chuẩn Bị Cho Đề Án Bình Ngô Đại Cáo

     (Sinh hoạt nội bộ)

 


Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba


Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư (Mỗi hai tuần.  Buổi tập đầu trong tháng Sáu:  Ngày 13 tháng Sáu.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Lightroom & Basic Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM.  (12 tuần lễ:  từ 20/5/18 đến 12/8/18)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


__________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (sinh hoạt mỗi hai tháng).

 Tháng Sáu, 2018:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Sáu từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR kỳ II  

Vào cưả miễn phí.

Liên-lạc: Khiêm Trinh (657) 271-9424  // Email: ktrinhluong@gmail.com  

 

__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/AoTrangCungDan.jpg


Đêm Nhạc thính phòng Tháng Sáu 2018 - Áo Trắng Với Cung Đàn
Bích-chương (JPG)
AoTrangCungDan.jpg 
810k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018
VVH Tin Sinh-Hoat Thang Sau_2018.pdf
523k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018

posted Feb 19, 2018, 6:09 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 27, 2018, 3:18 PM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Năm 

2018 

 

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 5 tháng Năm, 2018 từ 4:30 PM đến 5:30 PM


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học


Lễ Biết Ơn Mẹ Cha


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


 


2.     Chủ nhật, ngày 6 tháng Năm, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PM

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 - Bế Giảng

Lớp học từ 21-I-18 đến 6-V-18 (13 tuần lễ)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  

3.     Chủ nhật, ngày 20 tháng Năm, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

□ Lớp Lightroom & Photoshop năm 2018 - Khai Giảng

Lớp học từ 20-V-18 đến 12-VIII-18 (12 tuần lễ)  

Nghỉ Memorial Day 27-V-18

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


{Tháng Tám, 2018:

□ Lớp Creative with Photoshop - Khai Giảng

Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ)  

Nghỉ Labor Day 9-IX-18

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com}

 

 

4.     Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Năm:


Tài Tử Cải Lương

Do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam - Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng đảm trách. 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com
5.     Chủ nhật, ngày 27 tháng Năm, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

Diễn Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Thuyết-trình:  Duy Tâm Hay Duy Vật.  Diễn-giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba


Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm (Mỗi hai tuần.  Buổi tập đầu trong tháng Năm:  Ngày 3 tháng Năm.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:45 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

 

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Lightroom & Photoshop năm 2018  

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM.  Thời gian:  12 tuần lễ. Học từ 20-V-18 đến 12-VIII-18. 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM


Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

   Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 

CHƯƠNG-TRÌNH VĂN-NGHỆ ĐỊNH-KÌ CỦA THÁNG NĂM ĐƯỢC DỜI LẠI 2 TUẦN.  NGÀY TRÌNH-DIỄN:  26 THÁNG NĂM, 2018.

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

 

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

 

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Tháng Năm, 2018:

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Năm từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình:  

7:00 - 8:00 pm:  VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 - 9:00 pm:  Tr​ì​nh diễn Guitar Cổ điển –

                           Nhóm Guitar Song Tấu BRIAN CROSS & JESUS PALOMINOS

​9:00 - 10:00 pm:  Thành viên VACGS trình diễn

​Vé:  $5 tại cửa.

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.       □ Thứ Bảy, 5 tháng Năm, 2018 từ 7:00 PM đến 10:30 PM


Đêm nhạc:  Màu Thời Gian

                    Ca Khúc Chính Mung

Địa-điểm:  Phòng hội Viện Việt-Học

Liên lạc:  Chính Mung (714) 360-8150

 

__________________________________ 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Flyer%20Dem%20Nhac%20Mau%20Thoi%20Gian%20moi%20nhat.jpg?attredirects=0

Sinh-hoạt của thân-hữu Viện Việt-Học
Đêm Nhạc Màu Thời Gian - Ca Khúc Chính Mung
Flyer (JPG)
Flyer Dem Nhac Mau Thoi Gian moi nhat.jpg 
820k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20thang%20Nam_2018%20rev.13.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018 (bản cũ / Sẽ có bản Bổ Túc trong nay mai)
VVH Tin Sinh-Hoat thang Nam_2018 rev.13.pdf
439k  View  Download


Tin Sinh Hoạt tháng Ba năm 2018

posted Feb 19, 2018, 6:07 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 5, 2018, 12:24 PM ]


 

 

 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Ba 

2018 

 

 

 

1.    Thứ Bảy, ngày 3 tháng Ba, 2018 từ 10:00 AM đến 1:00 PM 


Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


Thuyết trình:  Phụ-Nữ Đông Á và Đông Nam Á 

Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

2.    Chủ-nhật, ngày 4 tháng Ba, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM 


Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


     Thuyết trình:  Tình-Hình Thế-Giới Qua Con Mắt Người Nhật 

Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Ba, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


     Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển 

     Điều hợp: Little Saigon Music Center 

  

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Little Saigon Music Center chân-thành cảm ơn các tác-giả Việt-Nam và ngoại-quốc với nhạc-phẩm sẽ được trình bày trong chương-trình tháng Ba. 

 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần: 

 

Thứ Hai & Thứ Ba 

 

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Ba 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 

Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Chủ-Nhật 

 

1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


a) Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 

    Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


b) Lớp Nik Software Workshop 

    (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 

    Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 

     Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

 

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng: 

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

 

 

 

1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 

 

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS

 

Tháng Ba, 2018: 

Thứ Sáu, ngày 2 tháng Ba từ 7:00 PM đến 10:00 PM 

Chủ-đề:  HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (8:00 PM - 10:00 PM) 

 

·    ​Chương trình:  ​

·       7:00 - 8:00 pm >>    Thành viên VACGS và thân hữu thực tập 

·       8:00 -10:00 pm >>   Trình diễn: Đơn ca, song ca, hợp ca với đàn Guitar 

                                                         Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

                                                         Khiêm Trinh (657) 271-9424 // Email: ktrinhluong@gmail.com 

                                                 

·     Vào cửa miễn phí 

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học 

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050 


Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2018

posted Feb 16, 2018, 11:16 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 19, 2018, 6:58 PM ]


 

 

 

 

 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Hai 

2018 


 

 

 

1.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học     


     Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Xuân và Tình Yêu 

    

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn các nhạc-sĩ và nhà-thơ sau đây với tác-phẩm được trình bày trong chương-trình Xuân và Tình Yêu: 

 

Anh Chương (thơ:  Nguyễn Văn Hạnh) - Chính Mung - Diệu Hương - Dương Thiệu Tước & Minh Trang - Duy Yên & Quốc Kỳ - Hoàng Thi Thơ - Lê Tín Hương - Lê Uyên Phương – 

Ngân Giang - Nguyễn Ánh 9 (thơ:  Bùi Hồng Thúy) - Phạm Anh Dũng - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Trường Sa - Từ Công Phụng - Văn Phụng

 

 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần: 

 

Thứ Hai & Thứ Ba 

 

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Ba 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 


Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 


Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Chủ-Nhật 

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


a)     Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 


     Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


b)    Lớp NIK (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 


     Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 


     Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

 

 

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 


Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 


 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng: 

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

 

 

 

1.      □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 


 

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS


từ 7:00 PM đến 10:00 PM 


Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

 

 

Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2018

posted Oct 16, 2017, 3:14 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 10, 2018, 2:14 PM ]

 ▪  Đêm Nhạc Tháng Giêng 2018Tất-Niên Đinh Dậu - 2017: Xuân và Quê-Hương  ▪  
 ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcBiển Đông  ▪ 
▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Nhiếp Ảnh 2018  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
 ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học


Tháng Giêng

       2018 


1. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Hân-hạnh giới thiệu Chương-trình ca nhạc thính-phòng Tất-Niên Đinh Dậu - 2017:
      
     Xuân và Quê-Hương 
     
     Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
     Anh Việt Thu - Bảo Thu - 
​​
Đ
​c Tr
í
​ -​
​ 
Hoài
 An - Huy Tuấn - Huyền Vân - Lam Phương -  
     Minh Châu - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Quốc Dũng - Trần Thiện Thanh – 
     Trịnh Hưng - Từ Công Phụng - Từ Huy - Từ Vũ (thơ: Nguyễn Bính) - Văn Phụng

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


2. Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PM
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học
Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 - Khai Giảng
Thời gian:  13 tuần lễ (từ ngày 21 tháng Giêng, 2018 đến ngày 6 tháng Năm, 2018)
Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


3.  Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM 
Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học 
Thuyết trình: BIỂN ĐÔNG: ĐẠI-CƯƠNG VỀ ĐỊA-LÍ,  
CÁC ĐIỂM MỐC LỊCH-SỬ QUAN-TRỌNG, 
TÌNH-TRẠNG HIỆN TẠI, HIỂM-HỌA TRUNG CỘNG
Diễn-giả:  Thềm Sơn Hà
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật 
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – 
Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18)
Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 
Liên-lạc: 
(714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (Học trở lại vào ngày 7 tháng Giêng, 2018)
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.comSinh-hoạt hằng tháng:

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:


1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
từ 7:00 PM đến 10:00 PM 
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com__________________________________
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683Tin Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:12 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 17, 2017, 2:39 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017:  Quê Hương và Em  ▪  
 ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c  ▪ 
▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
 ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười Hai (tháng Chạp)

 

 2017 


1. Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Hai, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Hân-hạnh giới thiệu đêm nhạc Thính-phòng cuối năm 2017:
      
     Quê-Hương và Em
     
     Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
     Duy Khánh - Hoài An - Lam Phương - Lâm Tuyền - Ngô Thụy Miên 
     Nguyễn Văn Đông – Phạm Duy - Tô Huyền Vân - Trầm Tử Thiêng - Tuấn Khanh
     Từ Công Phụng - Từ Huy

     Với sự góp mặt cuả:
     Ái Liên - Duy Khang - Kim Phương - Lệ Uyên - Mạnh Hùng - Minh An  
     Minh Yên - Ngọc Diệp - Phạm Tuấn

     Keyboard:  Trần Quang Khánh
     Âm-thanh:  Nguyễn Thái
     Thiết-trí sân-khấu:  Anh Trúc

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


2. Chủ nhật, ngày 17 tháng Mười Hai từ 2:00 PM đến 5:00 PM 
Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học 

Thuyết trình:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c
Diễn-giả:  Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop” 
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
từ 7:00 PM đến 10:00 PM 
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


__________________________________

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 926834 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (PDF)
Que huong va Em - Poster (Web).pdf     ||    (6.03 MB)
6180k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (JPG)
Que huong va Em - Poster (Web).jpg     ||    (2.11 MB)
2166k  View  Download     ||     1463k  View  Download     ||     483k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)
Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf     ||    (2.40 MB)
2463k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Hai%2C%202017_fw.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Hai, 2017_fw.pdf
427k  View  DownloadTin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:03 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2017, 2:17 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017:  Gic Mơ Cu Chiu  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  PBMT & PBCM  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Dòng Nhạc Xưa  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười Một


 

 2017 
     
1. Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một, 2017 từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Khai giảng Lớp "Creative Photoshop"
(5 tháng 11 đến 17 tháng 12, 2017)
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.  Thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười Một, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười Một  

Chương-trình đặc-biệt

Gic Mơ Cu Chiu


Giới thiệu 3 dòng nhạc:

Võ Tá Hân - Hng Tước - Nguyn Ngc Phúc  

Guitar:  Nguyễn Phương Thảo
Piano:  Nguyên Thảo

Với sự góp mặt cuả:

Kim Tước

Anh Tài – Bích Thủy – Ka Lăng – Kim Huệ – Kim Khuê – Lâm Dung  
Mai Phương – Ngọc Phúc – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tuyết – Quỳnh Hoa   
Thùy Dung – Tóc Mây – Vũ Đan – Vũ Khiêm – Vương Lan – Xuân Thúy  
Tứ ca Hương Xưa – Nhóm ca Hương Thiền

Thiết-bị sân-khấu:  Anh Trúc
Âm-thanh:  Nguyễn Thái

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


3. Chủ nhật, ngày 12 tháng Mười Một từ 2:00 PM đến 5:00 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - 
Giới-thiệu Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng (PBMT & PBCM) 
năm Mậu-Tuất 2018, Viện Việt-Học.
Chương-trình:  Tiếp tân, Tâm tình, Giới thiệu PBMT & PBCM, Văn-nghệ.
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

4.  Chủ nhật, ngày 26 tháng Mười Một từ 11:00 AM đến 5:00 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Buổi trưng-bày và trình-diễn một số tác-phẩm và diã hát cuả Dòng Nhạc Xưa.
Chương-trình:
11:00 am - 2:00 pm:  Trưng bày  
  2:00 pm - 5:00 pm:  Trình diễn một số tác-phẩm cuả Dòng Nhạc Xưa.   

Sinh-hoạt hằng tuần:


Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop”
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
   
2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (bắt đầu tập lại từ 12 tháng Mười Một, 2017)
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:


□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
Tháng Mười Một, 2017:
Thứ Sáu, ngày 3 tháng Mười Một từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Khách mời đặc biệt cuả VACGS:  
Tây-ban-cầm thủ Minh Nguyễn (8:00 PM - 9:00 PM)
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

2. Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 
Buổi hòa nhạc do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tổ chức vào 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 - ĐÀN CHIM THA HƯƠNG
Địa điểm trình diễn:  Saigon Performing Arts Center
Địa điểm phát hành vé:
1- Báo Viễn Đông
2- Dental office Nguyen Thi Ngọc Suong - cũng là trụ sở Ngàn Khơi
14265 Brookhurst st, Garden Grove, CA 92843
Liên lạc:  
Sương Vũ

3. Thứ Bảy 2 tháng 12, 2017 từ 8:30 AM – 11:30 AM 
Cuộc thi viết truyện/sách Việt văn dành cho thiếu nhi (Vietnamese Book Writing Contest) sẽ được tổ chức:

-vào ngày thứ bảy, 2 tháng 12, 2017, từ 8:30 giờ sáng tới 11:30. Cửa mở lúc 8:00 giờ.
-tại trường đại học California State Fullerton ở Garden Grove. Địa chỉ là 
12901 Euclid, Garden Grove. https://goo.gl/2E7H4X
-cho các em tuổi 7-9, 10-12, 13-15, hay 16-18
MIỄN PHÍ.
Sẽ có hội chợ giáo dục và có giải thưởng cho các em.
Ghi danh ở Eventbrite (xin tìm "Vietnamese Book") hay https://goo.gl/56eb9i

Liên lạc:
Dr. Bang Lang Do
Assistant Director
National Resource Center for Asian Languages (NRCAL)
(Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á)


__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Website:  www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050


6 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/E1%20FLYER%20%202017%20NK%20CONCERT.jpg-v20171031.jpg

 
VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
Chiều Nhạc Ngàn Khơi 2017 - Đàn Chim Tha Hương
Trang giới-thiệu
E1 FLYER 2017 NK CONCERT.jpg-v20171031.jpg     ||     (1.03 MB)
1061k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Final_WC_VietLink%202.jpg-v20171031.jpg-small-%28532x692px%29-162KB.jpg?attredirects=0

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
California State University, Fullerton - Vietnamese Book Writing Contest
Trang giới-thiệu - NRCAL (National Resource Center for Asian Languages)
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg     ||    (4.34 MB)  4447k  View  Download
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg-small-(532x692px)-162KB.jpg 
162k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
The Vietnamese American Classical Guitar Society (VACGS) 
- November 2017 Workshop & Guitar Performance 
VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png
1260k  View  Download     ||     (1.23 MB)


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.pdf-v20171106b.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (PDF)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.pdf     ||    (3.62 MB)
3712k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (JPG)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.jpg     ||    (7.13 MB)
7303k  View  Download     ||     1082k  View  Download     ||     395k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Mot%2C%202017.doc-v20171101.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Mot, 2017.doc-v20171101.pdf
447k  View  Download
Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:02 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 23, 2017, 12:38 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười 2017:  Dòng Giống Tiên Rồng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Lớp Thanh Nhạc VVH - Bế giảng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản - Bế giảng  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười

 

 2017 

 

 

1. Thứ Năm, ngày 12 tháng Mười từ 7:40 PM đến 9:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Bế giảng

     Lớp Thanh Nhạc VVH 

     (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám, 2017 - 12 tháng Mười, 2017)

     Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần Chúc

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Dòng Giống Tiên Rồng

 

Điều Hợp:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Nhạc Trưởng:   Trần Chúc

 

MC:   

Nguyễn Đồng - Diệu Trang - Hồng Nhung

 

Keyboard:   Đình Thanh

Piano:  Nguyên Thảo, Đan Tâm

Guitar:   Thân Hưũ Thọ - Anh Tài "Guitar"  

Đàn tranh:   Nhã Vân

 

Âm Thanh-Ánh Sáng:  Kim Trung Phạm Ngọc Tuấn

Stage Manager:   Anh Trúc 

 

 Với sự góp mặt cuả:​


Mạnh Quân - Nam Trân  

Hà Phương - Ngọc Diệp Minh An

Thanh Vân - Bích Thuận - Thùy Linh


Ái Liên – Hiến Đào  Hoàng Tuấn  Kim Anh – Kim Phương – Kỳ Hương  Lâm Dung – Lệ Thanh

Linh Đào  Mạnh Tuấn – Minh Nguyệt – Minh Yên – Ngọc Quỳnh

Phương Lan  Quốc Công – Tâm Hương  Thanh Tuấn – Thọ Đoàn – Thuỳ Dung

Thuý Hằng – Trần Thạch – Tuyết Dzung – Xuân Quỳ – Xuân Thanh

 

Nhóm Sóng Xanh:

Coco - Đỗ Quyên - Lee Lee - Đan Tâm - Việt Hải

 

Nhóm Cỏ May:

Lệ Thu - Thuý Hằng - Thuỳ Dung

 

Nhóm Cát Trắng:

Lệ Thanh - Ngọc Mai - Phước Lộc - Thuỳ Dung - Thúy Hằng - Vinh Tín

 

Ban Vũ Viện Việt-Học:

Hồng Nhung - Hồng Ngọc - Hồng Vân - Ngọc Khánh - Phượng Hồng

 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học:

Anjelika Thuận Thiên - Catherine Thảo Uyên Cathlin Thảo Mi - Michelle Minh Châu –

Saphire Thục Nghi - Sarah Ngọc Trân - Timothy Huy Tín - Travis Trí Việt

 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học và thân-hưũ:

Ái Liên - An Hảo - Bích Vân - Diệu Trang - Hiến Đào - Kimberly Ngô - Kim Phương - Kỳ Hương - 

Lâm Hồng - Lê Tú - Linh Đào - Mạnh Tuấn - Mindy Nguyễn - Minh Nguyệt - Minh Phượng - Nghiã Vũ - Ngọc Dung - Ngọc Trang - 

Nhung Nguyễn - Phương Lan - Quốc Công - Thanh Vân - Thọ Đoàn -

Timothy Trần - Tuyết Dzung - Tuyết Trần - Xuân Quỳ 

 

Lớp Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình-Định - Viện Việt-Học 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 


VÉ ỦNG-HỘ:  $20

Liên-lạc để lấy vé:   (714) 269-5037 -   (714) 260-3472

 

Viện Việt-Học:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

3. Chủ nhật, ngày 29 tháng Mười từ 8:30 AM đến 12:30 PM

    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Bế giảng

    Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản

    (13 buổi học.  Từ 6 tháng Tám, 2017 - 29 tháng Mười, 2017)

    Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (cùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu:

1.     □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: ​                        

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS)

Tháng Mười, 2017:

Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu Artisan Guitar Ensemble (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.    Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm tại Phòng hội Viện Việt-Học

 

Buổi Giới Thiệu VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

số Tưởng Niệm Nữ Sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH được tổ chức:

 

Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm

tại Phòng hội Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Unit 222, Westminster, CA 92683

 

Sau phần trình bày về Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh là phần thuyết trình về

Ý Nghĩa Của Sự Sống và Cái Chết Trong Văn Hóa Tâm Linh Việt”. 

Diễn giả:  Thượng Tọa Thích Thiện Chánh (đến từ Houston).

 

Ban Tổ Chức:

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ

GIA ĐÌNH VÀ NHÓM THÂN HỮU MINH ĐỨC HOÀI TRINH

 

Liên lc:

NBK Phạm Trần Anh:  714-332-9243

NV Nguyễn Quang:  714-892-1351

NS Cao Minh Hưng: 714-403-9315

 


3.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 1:00 PM đến 4:00 PM tại Hội Trường Việt Báo


Chương trình giới thiệu tác phẩm:

Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông” 

của Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (đến từ Úc Châu) 

Gs Vật Lý Lý Thuyết


Từ 1:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều

Ngày thứ Bẩy 28 tháng 10 năm 2017

Tại Hội Trường Việt Báo 

Số 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683


Với các diễn giả:

GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh 

GS TS Orchid Lâm Quỳnh

                                                                                                                                                             

Ban Tổ Chức: 

Phiến Đan (714) 548-22814.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 6:00 PM tại Phòng hội Viện Việt-Học


Sóng Xanh Recital - Kỉ (Kỷ) Niệm 10 Năm Sóng Xanh.

“A SÓNG XANH EVENING Celebrating Our 10th Anniversary”

Liên lạc Ban Tổ Chức - Sóng Xanh:

songxanhmusic@gmail.com

songxanh.org


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 

5 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.jpg-for%20Web-v20171023.jpg

 
 
Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (JPG)
Bích-chương
Poster 20x30.jpg-for Web-v20171023.jpg
381k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.pdf-for%20Web-v20171023.pdf-thumb-%28180x120px%29-11KB.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Bích-chương
Poster 20x30.pdf-for Web-v20171023.pdf
382k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Dong%20Giong%20Tien%20Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Trang Giới-thiệu 
VVH_Dong Giong Tien Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf     ||    (4.45 MB)
4563k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Program%20Booklet.pdf-for%20Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Tập Chương-trình 
Program Booklet.pdf-for Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf     ||    (4.45 MB)
1108k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%2C%202017.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi, 2017.pdf-v20171011.pdf
692k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2017

posted Sep 15, 2017, 4:01 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 16, 2017, 1:59 AM ]


 ▪  Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories & My First Book of Vietnamese Words  ▪  
▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Khai Giảng Năm học 2017-2018  ▪  
(Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Chín 2017:  Lính và Quê Hương  ▪  
 ▪  Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á  ▪ 
 ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Chín

 

 2017 

 

 

1.  Thứ Sáu, ngày 8 tháng Chín từ 7:30 PM đến 9:30 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á

     Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 3:00 PM đến 5:30 PM

     Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Khai Giảng Năm học 2017-2018

     Bế giảng:  16 tháng Sáu, 2018

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

​​3 
​​
Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Giới thiệu đêm nhạc tháng Chín: Lính và Quê Hương

Điều hợp:  Lâm Dung - Ngọc Quỳnh

Với sự góp mặt cuả:  CLBVN VVH và các thân-hưũ

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


​4
 Thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín từ 10:00 AM đến 2:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories

                             My First Book of Vietnamese Words

     Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước

     Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng

     Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing

     Chương-trình:  

·       Nói chuyện về hai quyển sách

·       Tâm tình với Tác-giả và Họa-sĩ

·       Văn-nghệ thiếu-nhi, với sự góp mặt của Nhạc-sĩ Nguyễn Đức Đạt

·       Sinh-hoạt học-đường:  Xếp giấy thủ-công

·       Chụp hình lấy liền cho các em học-sinh và gia-đình

·       Quà lưu-niệm cho các em

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  


 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (ở phòng học nhỏ, trùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.  (Ngoại trừ tháng 9, 2017:

Đêm nhạc tháng Chín được tổ chức vào tuần lễ thứ ba:  ngày 16 tháng 9, 2017).

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________


Giới thiệu Sinh-hoạt:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu buổi Ra Mắt Sách:

 

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký với lời chú giải của Nhà văn Nguyễn Văn Sâm.
- Ngày Thứ Bảy 9 tháng 9 ở San Jose, lúc 2:00 PM do Văn Đàn Lạc Việt của nhà văn Chinh Nguyên (Đ/t 
669-225-6043) tổ chức tại CLB/Mây Bốn Phương 730 South 2nd St. San Jose Ca 95112.

- Ngày Chúa Nhựt 24 tháng 9 lúc 10:00 AM ở Nam CA tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia #205 Westminster, CA 92683, do Nha Sĩ Cao Minh Hưng (714-332-9086) và CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức.

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Tháng Chín, 2017:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu TRIO CAMINO (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 4 Attachments


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LinhvaQueHuong.jpg?attredirects=0

 
 

Đêm Nhạc Tháng Chín 2017 - Lính và Quê-Hương
LinhvaQueHuong.jpg
661k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster_My1stBook-min.pdf?attredirects=0

Bích chương - Ra Mắt Sách: 
    Vietnamese Children's Favorite Stories
    My First Book of Vietnamese Words
Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước  -  Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng  -  Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing
Poster_My1stBook-min.pdf
814k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_8%20Sept%202017_Gs%20Triet%20Hoc%20Tran%20Duc%20Giang-min.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á
Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản)
Thiep moi _8 Sept 2017_Gs Triet Hoc Tran Duc Giang-min.pdf     ||    (1.38 MB)
1422k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20Bo%20Tuc%20thang%20Chin%2C%202017.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat Bo Tuc thang Chin, 2017.pdf
720k  View  Download

1-10 of 42