Lịch Sinh Hoạt

Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019

posted Sep 13, 2019, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 13, 2019, 11:34 AM ]

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

Tháng Chín 

 

2019 

 

1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin 


với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

(Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng

 Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Chín

      Nhạc Trẻ Một Thời

với sự góp mặt đặc-biệt cuả một số ca nhạc sĩ cuả phong-trào Nhạc Trẻ.

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)


 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2. Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

Họp mặt tháng Chín sau buổi “photowalking”: Chủ-nhật 8 tháng Chín, 2019.

Từ 9:00 AM đến 11:30 AM

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

 

 __________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

          (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

          Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

           7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

           8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

           8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – CRISTIAN GARCIA

           9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

          Vé: $5 tại cửa.

          Emailwww.vacgs@gmail.com2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

         (Nghỉ ngày 21 tháng Chín, 2019)

         Emailminhhienusa@yahoo.com
__________________________________Chúc Mừng:

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 


1. □ Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã tổ chức thành-công Đại Hội Thường Niên 2019 với chủ-đề "Nụ Hồng Đất Việt" vào Chủ-nhật, 8 tháng Chín, 2019 tại Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove, CA.

 

Liên lạc:


Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt


AHLVD-LVD ALUMNI ASSOCIATION


levanduyethahbch@gmail.com


Address: 2603 Newman Ave. Tustin, CA 92782

Phone: (408) 888 - 6494
2. □ Ban Tổ Chức Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký đã xuất bản và ra mắt thành-công “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” vào Chủ-nhật, 1 tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, Westminster, CA.

 

Liên lạc với nhà xuất bản:


(714) 235-2437


phamxuandai@yahoo.com 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NhacTre2019.jpg


Đêm Nhạc Tháng Chín 2019 - Nhạc Trẻ Một Thời
Bích-chương (JPG)
NhacTre2019.jpg 
1037k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t09%20Th%C3%A1ng%20Chin_2019_.pdf
Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt09 Tháng Chin_2019_.pdf
192k  View  Download


Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019

posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

                                                  Tháng Tám

  

 1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM

   Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

   Thuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):

     Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:

     Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế Thừa

           Diễn-giả:  Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)

 

 


2.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tám

           Mây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt-Nam

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:


 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - (Nghỉ hè)

Liên-lạc: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt Ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

     (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

     Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.  □   Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – ANDRE GIRALDO             

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Email: www.vacgs@gmail.com

 

2. □    Mỗi sáng (trừ thứ Hai) tại Phòng hội Viện Việt-Học:

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3. □  Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe) 

         Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

         Email: minhhienusa@yahoo.com


4.  Buổi nói chuyện thân mật của học-giả Đỗ Thông Minh về tình hình VN với chủ đề

        “Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á” do Thư Viện Việt Nam bảo trợ,

         tại phòng họp thư viện theo chi tiết sau:

        Thứ Bảy 24 (thay vì 17) /8/2019, 2 giờ chiều tiếp tân đồng hương,

        nói chuyện và thảo luận 2:30 đến 5 giờ.

Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, suites 214-215, Garden Grove, CA 92843

Tel: (714) 638 – 8448                                          __________________________________

 

Chúc Mừng

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 

4. □ “Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á” (NRCAL) của Trường

         California State University Fullerton đã tổ chức thành-công buổi Ra Mắt Sách

     vào ngày 3 tháng 8, năm 2019, 2:00 PM - 4:00 PM tại 

     Tòa-soạn Nhật Báo Người Việt

     14771 Moran St., Westminster, CA 92683

         Buổi ra mắt sách đã giới thiệu 12 quyển truyện dành cho thanh thiếu niên và thiếu

         nhi Việt-Nam với thành-phần tác-giả là các thí-sinh thắng giải thi viết do NRCAL

         tổ chức vào năm 2017.

     Liên lạc với trung-tâm NRCAL:  nrcal@fullerton.edu

          

5.   Ban tổ-chứcĐại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Thế Giới Kỳ 5”

         đã thực-hiện thành công Chương-trình hội-luận về âm-nhạc truyền-thống Việt-Nam:

         Ngày 2 tháng 8, 2019 tại trụ sở Đoàn Lạc Hồng:

         7219 Westminster Ave., Westminster, CA 92683,  

         Buổi trình-diễn ca-nhạc cuả các đoàn văn-nghệ truyền-thống Việt-Nam trên thế-giới:

         Đoàn Hướng Việt, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris,

         Phượng Ca Na Uy, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương,

         Tiếng Vọng Quê Hương, với

         Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đặc biệt đảm trách vai trò tổ chức Đại-Hội.

         Th Bảy 3 tháng 8, 2019 – 7:30 PM

         Rose Center Theater

         14140 All American Way, Westminster CA 92683

         Liên lạc Đoàn Lạc Hồng:  (714) 642 9590, (714) 251 2152, (657) 246 9775

 

__________________________________

 

                                                                                                                     Viện Việt-Học

                                                          15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

                                                        Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba & Tháng Tư 2019

posted Mar 10, 2019, 6:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Ba

 

1.    Thứ Bảy, ngày 9 tháng Ba, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng - Nhạc tiền-chiến:

                Gợi Giấc Mơ Xưa

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

 

Tháng Tư

 

1.    Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư, 2019 từ 7:00 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tư - đêm nhạc Nguyễn Đình Toàn:

                Một Ngày Sau Chiến Tranh

Địa-điểm:  Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

2.    Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Tư

“Thuyền-nhân….

                              ….biểu-tượng cuả Tự-Do”  

                 Đêm Thuyền-Nhân

Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 


Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy

1.    Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

     với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

     Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2.    Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Chủ-Nhật

 


1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng Hai, 2019)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình ca-nhạc thính-phòng định-kì:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.      Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Hugo Nogueira

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

                                                        15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                         Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019

posted Feb 1, 2019, 1:30 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 1, 2019, 1:31 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Hai

 

 

0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

      Đêm nhạc định-kì ngày 09 tháng Hai được dời lại 1 tuần và sẽ được thực hiện vào

      ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

1.     Chủ-nhật, ngày 10 tháng Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM  

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

     Lớp Nhiếp-Ảnh 2019Khai-Giảng 

     Thời-gian: 13 tuần lễ  

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca nhạc thính-phòng Hoa Trong Thi Ca Việt-Nam

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy

1.     Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

           với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

           (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

           Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

       (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

       Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

      Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Tập múa

      Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Chủ-Nhật (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 3 tháng Hai, 2019)

 

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng, Hai, 2019)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Hai được dời đến tuần

   lễ thứ ba cuả tháng, vào ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

   Chủ-đề:  Hoa Trong Thi Ca Việt Nam


   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Hàn quốc WESLEY PARK

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

   (Xin mời xem bích-chương “VACGS...” cuả BTC)

 

 

2. □ Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

        Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học

Buổi ra mắt tác phẩm văn chương và triết học của Nguyễn Thị Thanh Bình & GS Đặng Phùng Quân và chuyện trò với hai tác giả.

        Tuyển Tập Truyện Ngắn “Tuổi Trẻ” của Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Phùng Quân & Hàn Song Tường

        Huserl và Chủ Nghĩa Lý Tưởng Trong Thế Giới Hiện Đại của Đặng Phùng Quân

        

        Địa điểm:   Phòng hội Viện Việt Học

                           từ 1:00 PM đến 4:00 PM

        (Xin mời “Thư mời Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học...” cuả BTC)

 

 

3.     Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

    Đoàn Du Ca Nam California trân trọng giới thiệu

    Chương trình “Nhạc Quê Hương và Tình Ca Ban Mê”

    với sáng tác cuả những người Du Ca BanMê: 


    Phan Ni Tấn (Canada), Nguyễn Đình Hiếu (Hoa Kỳ), Nguyễn Quyết Thắng (Hoà Lan)


    Địa điểm:   Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

                       vào lúc 7:00 PM

   (Xin mời xem bích-chương “DuCa...” của BTC)

 


4.     Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

   Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

   Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

   “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

 

▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

▪ Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

  Liên lạc:

  Thông tin về giải xin vào địa chỉ mới của Giải Văn Học Phan Thanh Giản

  trang http://ptgculturefoundation.com/

     (Xin mời xem “PTG_thông-cáo...” của BTC)

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2018

posted Sep 8, 2018, 4:55 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Dec 31, 2018, 11:11 AM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười Hai

 

 

 

 1.   Chủ-nhật, ngày 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM  

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh-sáng liên-tục)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 Chương-trình Hát cộng-đồng tháng Mười Hai:

 

Đêm Hùng-Ca

 Với sự góp mặt cuả:

Ban Ca Hoàng Hạc

Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt

Đoàn Du Ca Nam California

Nhóm Ca Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

Vào cưả miễn-phí

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  714-270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai (Nghỉ tháng Mười Hai)

 

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Khai-giảng: Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2018 – 2019

Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Giờ tập múa

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Giờ học Việt ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh sáng liên tục)

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (Hai Chủ-nhật: 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018)

 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình định-kì tháng Mười Hai được dời đến Thứ Bảy thứ ba 

   cuả tháng, vào ngày 15 tháng Mười Hai, 2018:

 

   Chương-trình Hát cộng-đồng:  Đêm Hùng-Ca

   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

__________________________________

Viện Việt-Học

                                                 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


2 Attachments

Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2019

posted Sep 8, 2018, 4:55 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jan 1, 2019, 9:16 AM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Giêng

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

      Đêm nhạc định-kì 12 tháng Giêng được dời lại 2 tuần.  Chương-trình ngày 26 tháng

      Giêng, 2019 sẽ là chương-trình văn-nghệ Tất-Niên Mậu Tuất Viện Việt-Học, 2018.

 

 2.     Chủ-nhật, ngày 6, 13 & 20 tháng Giêng, 2019 từ 8:30 AM đến 12:30 PM  

 Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

a.      Lớp #1: Nik Workshop

 Thời-Gian:  Mỗi Chủ-nhật, trong 3 tuần lễ

    

b.     Lớp #2:  Nhiếp-Ảnh 2019 

           Thời Gian:  Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ, từ 9:00 sáng – 12:00 trưa

           Bắt đầu:  10 tháng Hai, 2019

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

3.     Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 10:30 AM đến 10:30 PM

     Tất-Niên Mậu Tuất Viện Việt-Học, 2018.  Kính mời quí thân-hữu và quan khách tham dự từng phần hoặc trọn ngày, bao gồm 4 chương-trình:

 

a.     Thứ Bảy và Chủ-nhật ngày 26 & 27 tháng Giêng, 2019 từ 10:30 AM đến 5:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

           b.    Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 3:00 PM đến 4:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học:  Lớp Võ

           Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình Định

Lễ Tết Truyền-Thống

           Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

           c.      Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 4:30 PM đến 6:00 PM

Tiệc Tất-Niên Viện Việt-Học (toàn Viện và quan khách).

Ghi danh tham dự:  $15 mỗi phần ẩm-thực

Liên-lạc:  (714) 270-8110 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

           d.    Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

           Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

     Văn-Nghệ Tất-Niên Mậu Tuất 2018 – Xuân và Quê-Hương

 

      với sự góp mặt cuả:

Thiếu-nhi Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học - Nhạc trưởng Trần Chúc

Ban Hợp-Ca Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Thân-hưũ

           Keyboard:  Phạm Ngọc Tú

      Âm-thanh:  Nguyễn Thái

 

      Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy  

1.   Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học

 

    Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.   Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

    với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

    Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


3.    Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

Năm học 2018 – 2019

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Giờ Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Nik Workshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (3 tuần Chủ-nhật: ngày 6, 13 & 20 tháng Giêng, 2019)

 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Giêng được dời đến tuần lễ thứ tư cuả tháng, vào ngày 26 tháng Giêng, 2019.

 

   Chủ-đề:  Xuân và Quê-Hương

   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
                                                                                                            __________________________________

 

             Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.      Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 1, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Brazil FLAVIO APRO

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

                                                           15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

                                                          Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2018

posted Sep 8, 2018, 4:55 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 8, 2018, 5:30 AM ]

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học


Tháng Chín 

2018 

 

 

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 8 tháng Chín, 2018

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Không sinh hoạt và dời lại

Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 

2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Chín, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

 

Khai giảng Năm học 2018 - 2019

(Xin mời xem thông-báo gởi kèm #1.1)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

3.     Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc tuổi trẻ tháng Chín:

Bóng Trăng Thu 

 

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 Thứ Hai (Mỗi hai tuần. Buổi tập trong tháng Chín: Ngày 17 tháng Chín.)

 

Ban Hợp-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình  Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

(Xin mời xem thông-báo gởi kèm #2.1)

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

(Xin mời xem thông-báo gởi kèm #3)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2018 - 2019

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

(Xin mời xem thông-báo gởi kèm #1.1)

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Creative with Photoshop

Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ) // (19/08/2018 - 30/09/2018) 

Nghỉ Labor Day 2-IX-18 // (02/09/2018)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 


Sinh-hoạt hằng tháng:

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Chương-trình ngày 8 tháng Chín được dời đến Thứ Bảy ngày 29 tháng Chín, 2018.

    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

  

1.      □  Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Chương trình Guitar cổ điển của Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ ( Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) xin trân trọng kính mời quý bạn yêu nhạc Guitar Cổ điển tham dự buổi họp mặt tháng 9, 2018 với một chương trình biểu diễn đặc biệt của Tây Ban Cầm Thủ EDDIE MARTINEZ

·   Ngày giờ :        Thứ sáu 7 tháng 9, 2018 lúc 8 giờ tối 

·    Địa điểm:        Viện Việt Học - 15355 Brookhurst St #222, Westminster, CA

                              92683. 

·    Chương trình:   

 

7:00 - 8:00 pm >> VACGS Guitar Ensemble thực tập

 

8:00 - 9:00 pm >> Trình diễn Guitar Cổ điển – EDDIE MARTINEZ

9:00 - 10:00 pm >> Thành viên VACGS trình diễn

Vé: $5 tại cửa. (Xin mời xem thư gởi kèm #4)

 


 

2.      □  Ra Mắt Sách: “Có Một Thời Nhân Chứng” 

Tác giả:  Nhà văn Lê Lạc Giao

Phát biểu:   Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, nhà văn Phan Tấn Hải, nhà văn Lê Lạc Giao, nhà phê bình Tô Đăng Khoa. 

Ngày Thứ Bảy 8/9/2018

tại hội trường Việt Báo Daily News,

Lúc 1:00 PM - 4:00 PM.

(Xin mời xem thư gởi kèm #5)

 

 

3.      □  Chương-trình Triển Lãm đặc-biệt tại California State University, Fullerton:

     “Vietnamese Art: An Overview” (Tổng quan về Nghệ Thuật Việt Nam)

     do nhóm Việt Art Group tổ chức:

 

Salz-Pollak Atrium Gallery (trong Paulina June & George Pollak Library),

California State University, Fullerton (CSUF),

800 N State College Blvd., Fullerton, CA 92834.

 

Thứ bảy 7 tháng 7, 2018 tới Thứ năm 27 tháng 9, 2018.

Giờ mở cửa: Thứ hai-Thứ sáu 7am-8pm, Thứ bảy-Chủ-nhật 10am-8pm.

 

          Liên-lạc:  Các họa-sĩ thay mặt Việt Art Group:

         Họa sĩ Văn Mộch                          (858) 337-4692   vanmoch@gmail.com

         Họa sĩ Đỗ Lê Minh                       (714) 256-4423   doleminh@gmail.com

         Họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy   (858) 212-4530   thuyle@ucsd.edu

     (Xin mời xem thông-cáo báo-chí gởi kèm cuả BTC VAG #6)

 

 

4.     □  Đại Hội Gia Long Nam California 

Hướng Về Quê Hương & Ra Mắt Ban QuảnTrị 2018-2020

tổ chức vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 30 tháng 9 năm 2018 

tại Nhà Hàng

Diamond Seafood Palace II

(Seafood Place cũ)

12181 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

Phone: (714) 891-5347

Giá Vé: $35 - (Giá Vé Ủng Hộ: 350)


HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA

Trân Trọng Kính Mời

 

Liên-lạc: 

Lê Phương Lan (714) 394-8685

Nguyễn Phương Lê (714) 206-4548

Trần Tuyết Nga (714) 867-8407

Hoàng Minh Chính (714) 401-0944

Vương Hồng Loan (714) 653-5394

Hoàng Mỹ Hương (714) 492-9672

(Xin mời xem thư bích-chương gởi kèm #7)

 

 

5.     □  Giải Văn Học Phan Thanh Giản

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

“Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

 

▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

▪ Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

Liên lạc:

Thông tin về giải xin vào trang http://phanthanhgianfoundation.com

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 


Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2018

posted May 1, 2018, 1:56 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Sep 8, 2018, 4:31 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

 

                     Tháng Tám

 

 

 

 

1.    Chủ-nhật, ngày 5 tháng Tám, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Thuyết-trình: Ngữ-âm Việt và chữ quốc-ngữ abc

Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem Thiệp Mời VVH gởi kèm)

 

 

2.    Thứ Bảy, ngày 11 tháng Tám, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Tám:

Một Thoáng Hương Xưa

 Điều-hợp:  Ban Hương Xưa

 

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

        (Xin mời xem bích chương CLBVN VVH gởi kèm)


                                       

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Tám: Ngày 8 & 22 tháng Tám.)

 

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

□ Lớp Lightroom & Basic Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

 

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


□ Lớp Creative with Photoshop - Khai Giảng

Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ) // (19/08/2018 - 30/09/2018)  

Nghỉ Labor Day 2-IX-18 // (02/09/2018)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


 

2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

                                                                                      _____________________________ _____

 


 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

 

 

1.    □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Chương trình Guitar cổ điển của Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

         Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tám – VACGS không sinh hoạt

         Liên lạc:

 

 

Email: www.vacgs@gmail.com

 

 


 2.     □  Chương-trình Triển Lãm đặc-biệt tại California State University, Fullerton:

      “Vietnamese Art: An Overview” (Tổng quan về Nghệ Thuật Việt Nam)

      do nhóm Việt Art Group tổ chức:

 

Salz-Pollak Atrium Gallery (trong Paulina June & George Pollak Library),

California State University, Fullerton (CSUF),

800 N State College Blvd., Fullerton, CA 92834.

 

Thứ bảy 7 tháng 7, 2018 tới Thứ năm 27 tháng 9, 2018.

Giờ mở cửa: Thứ hai-Thứ sáu 7am-8pm, Thứ bảy-Chủ-nhật 10am-8pm.

 

           Liên-lạc:  Các họa-sĩ thay mặt Việt Art Group:

         Họa sĩ Văn Mộch                          (858) 337-4692   vanmoch@gmail.com

         Họa sĩ Đỗ Lê Minh                       (714) 256-4423   doleminh@gmail.com

         Họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy   (858) 212-4530   thuyle@ucsd.edu

     (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC) 

3.       Chương-trình Circle Painting & Mindful Music

     2-in-1 Workshops for Children Ages 9-12

     With Master Teachers Bang Lang Do & Hiep Nguyen

 

Nguoi Viet Daily News

14771 Moran St

Westminster, CA 92683

 

Hai ngày Chủ-nhật: 29 tháng 7, 2018 & 12 tháng 8, 2018

1:00 pm – 4:00 pm

 

          Liên-lạc: 

                   Điện thoại (714) 423-2584 

hoặc www.banglangdo.com

     (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC)


4.      Chương-trình Ra Mắt Sách:Vớt Người Biển Đông”

          Tác giả:  Nhà văn Phan Lạc Tiếp

 

         Fletcher Cove Community Center

         133 Pacific Ave., Solana Beach, CA. 92075

 

         Thứ Bảy 11 tháng 8, 2018 - 4 giờ chiều


Liên lạc: 

Phan Ngân Hà – haphansd@gmail.com  – 858.775.7126

     (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC)


 

5.    □ Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

   Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

   Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

   “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

 

Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

  Liên lạc:

  Thông tin về giải xin vào trang http://phanthanhgianfoundation.com6.    Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng

    tổ chức:

                Tiệc Gây Quỹ cho Đại Hội Thế Giới Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 5

 

            Golden Sea Restaurant,

9802 W Katella Ave., Anaheim CA 92804. 

          (714) 643 9890

 

Chủ nhật 26 tháng 8, 2018 từ 11 Am đến 3 Pm

 

    Liên lạc: 

Luật sư, Dược sĩ Michelle Mai Nguyễn                 mmnrphesq@aol.com

Giáo sư Nguyễn thị Mai                                        (714) 251 2152

Giáo sư Nguyễn Châu                                           (657) 246 9775

          (Xin mời xem thư mời và bích chương gởi kèm cuả BTC)


__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018

posted May 1, 2018, 1:56 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 8, 2018, 4:21 AM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Bảy 

2018 

 

 

 

1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Thuyết-trình: Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky.

Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh.

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.    Thứ Ba, ngày 10 tháng Bảy, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Khai giảng: Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 2:30 PM đến 5:30 PM

     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

    

     Lớp Việt-ngữ Khóa Hè (14 tháng Bảy – 25 tháng Tám, 2018)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

4.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Bảy:

 

Gặp Nhau

  giữa các thế-hệ,

 

  giữa hai nền văn-hóa Đông-Tây, thể hiện qua các dòng nhạc và nhạc-cụ truyền-thống & tây-phương

 

Thực hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học & Little Saigon Music Center

Điều hợp: Lâm Dung • Đặng Kính • Hoàng Anh

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


5.    Thứ Bảy, ngày 28 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu:

 

Đêm Nhạc Thanh Trang

Điều hợp: Hồng Tước • Lâm Dung

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Khai-giảng:  Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Bảy: Ngày 11 & 25 tháng Bảy.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

     1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

    Lớp Lightroom & Basic Photoshop

    Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

 

    Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

   Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

 

   Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 
​   ​
Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
​   ​
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

 

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


   Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

   Thứ Sáu, ngày 6 tháng Bảy từ 8:00 PM đến 10:00 PM

   Chương trình:

 

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 

8:00 - 9:00 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển – Guitarist SHINTANO YANA

9:00 - 10:00 pm: Thành viên VACGS trình diễn

​  ​
Vé: 
$5 tại cửa.
​  ​
Email: 
www.vacgs@gmail.com

 

 

 

__________________________________


Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTr_1%20thang%20Bay%202018_Gs%20TranNgocNinh.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky
Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
VVH_ThiepMoi_ThTr_1 thang Bay 2018_Gs TranNgocNinh.pdf    ||    (0.98 MB)
1007k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20Thang%20Bay_2018__.pdf-rev3.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018
VVH Tin Sinh-Hoat Thang Bay_2018__.pdf-rev3.pdf
436k  View  DownloadTin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018

posted Feb 19, 2018, 6:11 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jun 7, 2018, 2:25 PM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Sáu 

2018 

 

 

 

1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Sáu:

Áo Trắng Với Cung Đàn

Giới thiệu những dòng nhạc mới của 5 Bác-sĩ Việt hải-ngoại:

Phạm Gia Cổn

Phạm Anh Dũng

Trần Anh Dũng

Dương Đình Hưng

Trần Văn Khang

     (Xin mời xem các links dưới đây và bích chương gởi kèm).

     Viện Việt-Học - Tin Sinh Hoạt Tháng Sáu, 2018 - vietbao.com - Nhật Báo Việt Báo  

     Năm bác sĩ trong đêm Áo Trắng Với Cung Đàn - www.viendongdaily.com - Nhật Báo Viễn Đông 

     Tin Sinh Hoạt Viện Việt Học Tháng Sáu 2018 - www.tvvn.org - Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 


     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Sáu, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học


Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 30 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 9:30 PM

Diễn Đàn Việt-Học Viện Việt-Học & Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên


Buổi Mạn Đàm Chuẩn Bị Cho Đề Án Bình Ngô Đại Cáo

     (Sinh hoạt nội bộ)

 


Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba


Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư (Mỗi hai tuần.  Buổi tập đầu trong tháng Sáu:  Ngày 13 tháng Sáu.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Lightroom & Basic Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM.  (12 tuần lễ:  từ 20/5/18 đến 12/8/18)

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


__________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (sinh hoạt mỗi hai tháng).

 Tháng Sáu, 2018:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Sáu từ 8:00 PM đến 10:00 PM

Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR kỳ II  

Vào cưả miễn phí.

Liên-lạc: Khiêm Trinh (657) 271-9424  // Email: ktrinhluong@gmail.com  

 

__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/AoTrangCungDan.jpg


Đêm Nhạc thính phòng Tháng Sáu 2018 - Áo Trắng Với Cung Đàn
Bích-chương (JPG)
AoTrangCungDan.jpg 
810k  View  Download

Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018
VVH Tin Sinh-Hoat Thang Sau_2018.pdf
523k  View  Download

1-10 of 50