Nhân một vấn-đề ngữ-âm và chính-tả

BỆNH TỪ-CHƯƠNG trong GIÁO-DỤC cuả VIỆT-NAM

Trần Ngọc Ninh

 

Vào khoảng đầu tháng Sáu 1977, tôi và gia-đình tôi đã lặng lẽ trong đêm, chui lên tầu Minh Châu, một chiếc tầu nhỏ chuyên chở dừa dọc sông để bán từ Cần Thơ đến Long An, ra biển cả để cố đem những ngày tháng cuối cùng cuả đời mình duy trì những cái đẹp cái tốt cuả văn-hoá Việt-Nam trên một địa-bàn mới.  Sự tồn-cổ ấy đi cùng với một ước-vọng duy-tân mà từ đầu thế-kỉ trước các bậc tiền-bối cách mệnh đã nhóm lên.  Đến nay, với ba cuốn sách giáo-khoa về văn-pháp đi từ mẫu-giáo (học đọc quốc-ngữ) lên bậc đại-học chuyên-nghiệp (ngữ-vựng và ngữ-pháp việt-ngữ) theo những hiểu-biết mới về sự phát triển thông-minh ở tuổi trẻ và những phát-kiến nông cạn cuối đời cuả tác-giả, đã được xuất bản vào thị-trường sách.  Các quí-vị muốn tham khảo có thể đến, hoặc gửi thư mua sách, hay nếu nhiều thì giờ rảnh-rỗi, quá bộ đến phòng đọc sách cuả Viện Việt-Học, California (ĐT. 714-775-2050) để đọc.

 

 

Hawking và Kinh Veda – Sức mạnh cuả truyền-thống

 

Mấy câu nói trên không phải là để bán sách mà là vì nếu không biết thì không được bình luận, khen chê, phí thời-giờ, tốn giấy mực.  Ông Hawking mà người ta thường ví với Einstein cuả thế-kỉ vừa qua, kể rằng có một bưã ở Ấn-độ, ông trình bầy về vũ-trụ quan cuả ông trong một giảng-đường đại-học thì có một bà rất cao-cấp đứng lên bảo rằng ông chỉ nói róc.  Kinh Veda từ hơn năm nghìn năm trước đã nói rằng thế-giới là do một con ruà lớn đội từ trong biển trôì lên, con ruà ấy lại cũng do một con ruà xưa hơn nưã đội lên, các ruà chồng chất lên nhau từ đáy biển sâu.  Hawking bàng hoàng cả người mà không trả lời được.  Riêng tôi thì tuy cũng ngạc nhiên, nhưng so với huyền thoại cổ-điển cuả Trung Hoa, rằng có một con ngưạ trắng ở sông Hoàng-hà và một con ruà vàng cuả Sông Lạc đã đội Hà-đồ Lạc-thư lên làm Kinh Dịch để hướng dẫn Đạo Trời, thì tôi cho là “mắm sốt” (như nhau) nhưng cũng chiụ thua.  Óc từ chương già hơn ông Ban Cố (Bành Tổ)!

 

Bài tham luận dưới đây không có cái cao-vọng là giải thích về giống ruà trong sự tạo thiên lập điạ. Nguyên-do chỉ là tại tôi đã gieo gió và bây giờ đang gặt bão. Mới thoạt nhìn thì thấy chỉ là một ngọn heo may, nhưng cơn bão đang kết thành một trận Katrina đổ nhà đổ cưả.

 

Chúng ta vưà qua một thế-kỉ đầy giông-tố trong đời sống cuả nhân-loại. Từ vụ Dreyfus qua hai trận Thế-chiến, một lúc chiến-tranh lạnh, những kì-án còn bị xếp só (classified), những tái-xuất cuả khủng-bố tôn-giáo! Thì ra nhân-loại văn-minh đã có khả-năng ra thoát cõi ta-bà (Samsara) nhưng vẫn còn ăn thịt người. Đó là chuyện Tham, Sân, Si cuả Phật Thích-ca. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể một phần nào giải quyết nhất thời những chuyện nông-cạn nhỏ-nhoi, như canh tân hoá cái chương-trình học I-khoa ở Sài Gòn, giúp cho các trẻ ở đô-thành tạm đủ lớp học để khỏi phải ngồi chật trong những phòng học dưới nắng hè gìưã trưa, phong phú thêm chương-trình trung-học với thể dục (bơi lội, quần vợt, túc cầu, bóng tròn, bóng rổ, Võ Việt-Nam…), âm nhạc (hát lí, hò Huế, vọng-cổ, du-ca, tân-nhạc), vân vân, bãi bỏ sự thi Tú-Tài I cuả Pháp, theo rõi sự học ở trường bằng Học-bạ; lập ra một Tổ-chức Giáo-dục Đông-Nam Á-Châu (SEAMEO) để kế hoạch hoá và canh tân nền giáo-dục trong cả khu-vực. Trong thời-gian rất ngắn (12 tháng) tôi đảm nhiệm sự quản trị nền quốc-gia giáo-dục bên lề cuả một cuộc chiến-tranh không chiến-tuyến, không chỉ-huy (chỗ nào ngưá thì bôi thuốc và gãi chỗ đó). Tôi đã học hỏi được rất nhiều về những cải-cách nho-nhỏ và vội-vã, nhằm vào một vài triệu-chứng đang quấy phá như cho uống thuốc giảm đau để chưã bệnh viêm ruột dư hoặc thuốc ho để ngủ được khi mất ngủ vì ho lao (như tôi thấy lúc mới vào học I-khoa ở Hà Nội).

 

 

Sự xung-đột giưã mới và cũ

 

Rời khỏi cái ghế gỗ ọp ẹp cuả Bộ Giáo-dục với những tin-tức thường xuyên về những pháo-kích vào các trường tiểu-học khắp nơi và những vụ bắt cóc trẻ để dạy dỗ chúng thành những cán-bộ phản quốc, tôi vẫn đêm đêm suy nghĩ về những vấn-đề lớn cuả Giáo-dục.

 

Tôi không nói về tôn-giáo.  Tôn-giáo là sự sống-còn ở ngoài tương lai.

 

Tôi không nói về chính-trị. Chính-trị là sự tổ-chức và phân công trong một xã-hội thuộc một vùng đất được công nhận là đất sống chung cuả toàn thể mà mọi người phải cùng bảo vệ, khai triển và giữ cho an bình. Mỗi nơi, mỗi thời mỗi khác; chính-trị ngày nay luôn luôn là những hiện-tượng tàn bạo rung chuyển toàn thể thế-giới lại chưá đựng những điều bí-ẩn mà người dân thường bị che đậy hoặc bị dối trá mà không biết. Trong gần một thế-kỉ vưà qua, người Việt-nam chúng ta chỉ sống chết mỗi ngày với những tin giả tạo cuả những chuyên-viên làm chiến-tranh tâm-lí!

 

Câu chuyện mà tôi muốn nói đến có thể gọi là cuộc xung-đột I ngắn Y dài. Nhiều người cho là chuyện không đâu, chẳng chết ai, nhưng nó không nhỏ.

 

Trước khi vào đề để giải thích một sự “lập-dị” cuả tôi, là đã viết với chữ i ngắn một số tiếng-từ (word) thường viết chữ y dài (mà xưa ta gọi theo Pháp là "i cờ-rách" và các ông GI Mĩ gọi là  "wai" hay "u ơi"), tôi xin thanh minh rằng trong khoảng gần 90 năm nay, tôi cũng vẫn viết đúng như sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư cuả Nha Học-Chính Bắc-Kì, tức là:

 

              khi, dị là khi, dị

              Mỹ, Ý-đại-lợi là Mỹ, Ý-đại-lợi !

 

Các quí-vị độc-giả có thể kiểm soát điều này trên các sách tôi đã viết và các bài báo đăng trên Văn-Hóa (1945), Vui Sống (1945-1947), Y-học Việt-Nam (1948-1974), Văn (Paris, 1954), Bách Khoa (1955-1972), Tư-tưởng (1971-1972), Thế-kỷ 21, Khởi Hành (1976-2017); v.v.    >>> Đọc tiếp...>>>


Nhân một vấn-đề ngữ-âm và chính-tả BỆNH TỪ-CHƯƠNG trong GIÁO-DỤC cuả VIỆT-NAM  - (vietbao.com)

BỆNH TỪ-CHƯƠNG trong GIÁO-DỤC cuả VIỆT-NAM - (viendongdaily.com)

Do hoàn-cảnh lịch-sử, dân-tộc Việt-nam hiện nay không chỉ sinh sống trong lãnh-thổ Việt-nam mà đã trải rộng khắp thế-giới.  Để các thế-hệ trẻ của cộng-đồng Việt-nam tại hải-ngoại không xa lìa gốc rễ văn-hoá - vốn là sức mạnh tinh-thần của dân-tộc - việc nghiên-cứu và giảng dạy ngôn-ngữ, văn-học, văn-hoá, lịch-sử, địa-lý Việt-nam tại hải-ngoại đã trở nên vô cùng khẩn-thiết.

Với chức-năng nghiên-cứu, quảng-bá và giảng dạy, Viện Việt-học hướng đến các mục-tiêu sau đây:

 • Tạo sự cảm-thông và góp phần duy-trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt đang sống tại khắp nơi trên thế-giới;
 • Phân-tích một cách nghiêm-túc ưu, nhược điểm của văn-hóa Việt-nam. Thẩm-định một cách khách-quan địa-vị cùng vai-trò của văn-hoá ấy trong toàn thể văn-hoá nhân-loại;
 • Tìm cách bồi-dưỡng và phát-huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn-giữ trong nếp sống tinh-thần của người Việt-nam;
 • Góp ý một cách cụ-thể, sáng-tạo và hướng-thượng trước nhu-cầu thích-nghi một cách hài-hoà văn-hoá Việt-nam và văn-hoá địa-phương cũng như thế-giới.

  • PHÂN ƯU Ông Nguyễn Minh Lân
   Posted May 4, 2018, 3:04 PM by Chí-Thông Nguyễn
  • PHÂN ƯU Giáo-sư Lê Hữu Mục
   Posted Nov 21, 2017, 6:19 PM by Chí-Thông Nguyễn
  • PHÂN ƯU Cụ Quả Phụ Lê Đình Duyên
   Posted Mar 14, 2017, 4:27 PM by Chí-Thông Nguyễn
  Showing posts 1 - 3 of 12. View more »

Điểm Sách - Giới thiệu Sách

 • ĐIỂM SÁCH TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN ĐÀM TRUNG PHÁP ĐIỂM SÁCH TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN 2009 • 1700 trang • $75 • Viện Việt Học xuất bảnLiên lạc: info@viethoc.org  • 714-775-2050TỰ ĐIỂN ...
  Posted Oct 26, 2017, 2:53 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • GIỚI THIỆU SÁCH: TIỀN CỔ VIỆT NAM KHÔNG DO TRIỀU ĐÌNH ĐÚC Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiền cổ Việt Nam không do triều đình đúc cuả tác giả Lục Đức Thuận và Võ Quốc Ky. Mọi chi ...
  Posted Feb 28, 2017, 7:50 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • GIỚI THIỆU SÁCH: TẢN MẠN VỀ TIỀN CỔ VIỆT NAM Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu tác phẩm Tản mạn về tiền cổ Việt Nam cuả tác giả Lục Đức Thuận và Võ Quốc Ky ...
  Posted Feb 28, 2017, 7:50 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • BƯỚC ĐƯỜNG CỦA CẢI LƯƠNG Đôi Điều Ghi Vội Về Một Cuốn Sách Sắp Phát Hành  BƯỚC ĐƯỜNG CỦA CẢI LƯƠNG  Của Nhà Biên Khảo Nguyễn Tuấn Khanh   Sắp tới đây, Viện Việt-Học California ...
  Posted Oct 3, 2014, 11:56 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Đức Phật Giưã Chúng Ta Tác giả: Trần Ngọc Ninh  Xuất bản: Viện Việt Học, 2013  Giá tiền: $25.00 US  Số trang: 200 (32 trang màu)  Bià cứng  Cước phí trong nước ...
  Posted Jan 26, 2017, 8:02 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »

Sinh hoạt

Showing posts 1 - 5 of 42. View more »Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2018     Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Chín  2018          1.     Thứ Bảy, ngày 8 tháng Chín, 2018 Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Không sinh hoạt và dời ...
  Posted Sep 8, 2018, 5:30 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2018 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học                          Tháng Tám         1.    Chủ-nhật, ngày 5 tháng Tám, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học Viện ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:31 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018       Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học      Tháng Bảy  2018        1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:21 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 3 of 44. View more »

Thông báo

 • THIỆP MỜI 2017-12-17 - TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ A B C - NHÀ BIÊN-KHẢO LỤC ĐỨC THUẬN    Trân trọng kính mời quí-vị tham dự buổi nói chuyện: Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận ...
  Posted Dec 6, 2017, 9:34 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018    Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết  XUÂN MẬU-TUẤT  2018  Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái) Thiệp Tết: 01 Mĩ ...
  Posted Nov 21, 2017, 4:06 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017   Thông báo   v/v: Ban Hợp ...
  Posted Nov 21, 2017, 3:26 PM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 3 of 63. View more »

Tiểu Luận

 • Vẫn chuyện i ngắn, Y dài NGUYỄN ĐÌNH HOÀ Cách đây chừng ba năm, tôi có mạo muội đề nghị với Tạp chí “Thế Kỷ 21” là nên viết tên tờ báo đứng đắn đó là ...
  Posted Sep 3, 2013, 8:57 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • THỬ PHÁC HỌA “CHÂN DUNG” CỦA MỘT HỌC VIÊN NGOẠI NGỮ HỮU HIỆU Đàm Trung Pháp  Sau nhiều năm quan sát, ghi nhận và chia xẻ, giới nhà giáo ngôn ngữ chúng tôi đã có thể phác họa ra “chân dung” của một ...
  Posted Apr 12, 2015, 9:37 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • ĐỌC THƠ HAIKU NHẬT BẢN QUA LỐI VIẾT ROMAJI  Đàm Trung Pháp    Mỗi bài thơ "haiku" (phát âm lối Hán Việt là "bài cú") của người Nhật Bản là một tiểu vũ trụ thu gọn trong vẻn vẹn 17 ...
  Posted Apr 12, 2015, 9:40 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 3 of 13. View more »

Bài Giảng / Thuyết Trình

 • BỆNH TỪ-CHƯƠNG trong GIÁO-DỤC cuả VIỆT-NAM Nhân một vấn-đề ngữ-âm và chính-tả BỆNH TỪ-CHƯƠNG trong GIÁO-DỤC cuả VIỆT-NAM Trần Ngọc Ninh   Vào khoảng đầu tháng Sáu 1977, tôi và gia ...
  Posted Aug 14, 2018, 9:54 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Ngữ Pháp Việt Ngữ - Bài Giảng #1 Giáo sư Trần Ngọc Ninh  Bài giảng #1, 2008-09-29.            (Lớp "Ngữ pháp Việt ngữ" do Giáo sư Trần Ngọc Ninh giảng hàng tuần vào mỗi tối Thứ Sáu ...
  Posted Oct 9, 2013, 5:01 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • The Bottom Line In ESL Education * *   Phap Dam, Ph.D. Texas Woman’s University     Distinguished colleagues,   My remarks today have been inspired by a recent paper titled “What Teachers Need to Know about Language” by Dr ...
  Posted Apr 15, 2015, 1:06 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 3 of 6. View more »

Khảo Luận

 • VIỆT Y TỔ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VÀ Y HỌC DÂN TỘC  Tìm hiểu về: VIỆT  Y  TỔ  HẢI  THƯỢNG  LÃN  ÔNG  VÀ  Y  HỌC  DÂN  TỘC  BS. Nguyễn Khắc Minh Thân Thế: Hải Thượng Lãn Ông tên là Lê Hữu Trác ...
  Posted Oct 4, 2014, 12:05 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Vài Nét Đặc Thù Trong Cú Pháp Tiếng Việt  Đàm Trung Pháp (Tóm lược bài thuyết trình trong Hội Thảo Văn Hóa Việt Nam ngày 11-9-2010 tại San Jose State University) Các chủ ngữ vô hình  Nhiều ...
  Posted Apr 13, 2015, 12:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • "Vạn Thế Sư Biểu" Nhìn Từ Phương Tây Đàm Trung Pháp Từ trên hai ngàn năm nay, người Trung Hoa và các dân tộc Á Châu khác chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa như Nhật Bản ...
  Posted Apr 13, 2015, 9:09 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 3 of 12. View more »