Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020

posted Feb 29, 2020, 8:39 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 29, 2020, 8:43 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Ba

 

  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM

        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ

Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)

Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng

Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

image.png

       (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)


        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
               Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
      Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Ba

 

image.png

   Ban Nhạc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

   Guitar: Ngọc Sơn

   Drum: Hoàng Sơn

   Keyboard:  Hùng Rock

   Bass: John Chương

   Góp mặt đặc biệt:

   Guitars:  Ngọc Thạch - Trần Toản

 

   Dẫn chương-trình:  Hoàng Anh - Trần Ngọc Lân

   Với các giọng hát:

   Bùi Khanh - Dung Nghi - Helen Elena

   Hoàng Anh Thi (Andrew)

   Huyền Vy - Kỳ Hương - Quế Phượng

 

   Điều hợp/Âm-thanh:  Nguyễn Thái

 

           

Bảo-trợ ở cưả: $10.00

Mọi bảo-trợ, giữ chỗ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 254-5150

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm) 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:45 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-nhật

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật kể từ 1 tháng Mười Hai, 2019 đến 26 tháng Tư, 2020)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:00 PM đến 7:00 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Bảo-trợ vào cưả: $10.00

Liên-lạc: info@viethoc.com

                                      

2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM


__________________________________

 

 

       Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:
 
         Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:
 
1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM
Chương trình:
7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập
8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn
8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – BOKYUNG BYUN
9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ
Vé: $5 tại cửa.
Email: www.vacgs@gmail.com
        (Xin mời xem bích-chương VACGS gởi kèm) 

 
2.       Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):
Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp
Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM
Thứ Bảy và Chủ-nhật:  7:00 AM – 8:15 AM
Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

3.  □ Chủ-nhật 1 tháng Ba, 2020

         Gia-đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc - Tiệc Xuân Canh Tý 2020
         11:00 giờ trưa tới 4:00 giờ chiều
         Địa điểm: Diamond Seafood Palace #1
         8058 Lampson Ave., Stanton, CA. 90680
         Email: theduckhiconghoanghac@gmail.com

         (Xin mời xem bích-chương Hoàng Hạc gởi kèm) 


__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Website: www.viethoc.com

Email: info@viethoc.com 

(714) 775-2050

ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 29, 2020, 8:39 PM
ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 29, 2020, 8:39 PM
Ċ
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 29, 2020, 8:39 PM
ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 29, 2020, 8:39 PM
Ċ
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 29, 2020, 8:39 PM
Comments