VĂN TẾ GIÁO SƯ NGUYỄN KHẮC KHAM

posted Oct 16, 2009, 1:45 PM by Quốc-Anh Vương
Đọc trước linh cữu Thầy Nguyễn Khắc Kham,
ngày 14/03/2007, quàn tại Garden Chapel, San Jose, CA.

Lê Văn Đặng

Kính thưa Thầy, thưa Thầy
Là môn sinh mới nhứt
Thầy thương dạy quá nhiều
Khéo dặn dò lắm việc
Nào Phật Học, Văn Học
Chữ Nôm cùng chữ Hán
Cho lớp trẻ sau này.
Xin thưa lại với Thầy
Ít việc đã làm xong
Nhiều việc còn dang dở
Đặng Thế Kiệt khởi thảo
Bản điện toán Hán Việt
Tự Điển của Thiều Chửu
Nguyễn Hữu Vinh hợp biên
Lê Văn Đặng dự phần
Lại thêm Nguyễn Doãn Vượng.
Về Tự Điển Chữ Nôm
Trích dẫn trong Văn Nôm
Đặng Đỗ Nguyễn Trần Lê
Đã nhiều năm kỳ mài
Qua được nửa đoạn đường
Nay lo in thành sách.
Thầy cũng có giao phó
Giúp Tiến Sĩ Richard
Hoàn thành sách Phật Giáo
Có phần liên quan tới
Phật học của nước ta
Cụ Richard A Gard
Tuy tuổi ngoài chín mươi
Làm việc rất nghiêm túc
Thảo hơn tám trăm trang
Còn soạn thêm chương nữa
Cụ có cho Viện ta
Quyền sử dụng sách này
Sau khi Cụ theo Thầy
Về thế giới Cực Lạc.

Khi làm Monographs
Toàn bài vở Viện ta
Thầy e ngại người đọc
Trách chúng ta vị kỷ
Thầy gởi sách Quảng Hàm
Dặn dịch ra Việt Ngữ
Việc này đã trình làng
Trong Việt-Học Thư Quán.
Thầy còn có dặn thêm
Về hai nhà Nôm học
Văn Hựu, Trần Kinh Hoà
Cũng phải lo cho đủ
Vì phải thêm chữ Nôm
Lấy mã Unicode
Mới làm được bản in.
Dự án Chinh Phụ Ngâm
Đã hoàn tất mỹ mãn
Hán Nôm Việt Anh Pháp
Lại thêm bản chữ Nhựt
Theo khuyến cáo của Thầy
Đức Kính đã xin phép
Được phổ biến rộng rãi
Trong Việt-Học Thư Quán.
Kể từ năm Bính Tuất
Lớp Hàm Thụ Online
Chữ Hán Bằng Kinh Phật
Thêm Giới Thiệu Chữ Nôm
Các cấp 1, 2, 3
Văn Học Nôm tạm đủ.
Kính trình trước linh sàng
Đại Sĩ Nguyễn Khắc Kham
Trọn Trăm Năm Trụ Thế
Chư Thánh Chúng tiếp dẫn
Người trở về nguyên vị.
Nam Mô Đức Bổn Sư
Nam Mô Di Đà Phật.

Lê Văn Đặng
Comments