VĂN TẾ GIÁO SƯ NGUYỄN KHẮC KHAM

posted Oct 16, 2009, 1:42 PM by Quốc-Anh Vương
Nguyễn Thiên Thụ

Than ôi!
Trời Việt Nam, mịt mù cát bụi,
Đất Mỹ Châu, lạnh lẽo tuyết sương .
Đầu năm hoa nở, rộn ràng lễ thọ ,
Tháng hai nắng dậy, phơi phới ánh dương.

Ngờ đâu,
Tin dữ chợt về, lão hạc giã từ cõi thế,
Niềm đau bỗng đến, môn sinh mang mễ lòng thương.

Nhớ lão sư xưa,
Tài học cao như non Thái,
Lòng nhân rộng tựa đại dương.
Sớm hôm khuyên bảo gần xa, một lòng dựng xây giáo dục,
Ngày đêm nghiên cứu kim cổ, hết sức bồi đắp văn chương.
Thế sự thăng trầm, thế giới Á, Âu, Mỹ quen thuộc,
Văn chương trác tuyệt, ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp tinh tường.
Ngoại cửu tuần, còn hăng say dựng nền Việt-học,
Chẵn một trăm, mới thanh tĩnh về cõi Tây Phương.

Hôm nay,
Chúng môn sinh,
Trước linh sàng quỳ lạy,
Trăm nhớ ngàn thương,
Xin lão sư chứng giám.


Nguyễn Thiên Thụ
Cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa Saigon


Comments