Thư Viện‎ > ‎

Ngôn Ngữ

Các văn bản điện tử về ngôn ngữ
Ċ ChữNômanditspastContributionstoVietnameseliterature.pdf
View Download
Our Advisor, Prof. Nguyễn Khắc-Kham, had publised this article "Chữ Nôm or the former Vietnamese script and its past Contributions to Vietnamese literature" in 1974 in the issue 24 of the Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies. The institute of Vietnamese Studies is posting the recent electronic edition by Nguyễn Quang Trung & Lê Văn Đặng. The article uses several languages: English, Japanese, Vietnamese, Nôm, French, and Korean as well.  644k v. 1 Oct 19, 2009, 12:57 PM Quốc-Anh Vương
Ċ ChữNômvàsựcốnghiếncủachữNômđốivớivănhọccổViệtNam.pdf
View Download
In our recently published Monograph on Nom Characters we included a summary in Japanese of the 1974 research article "Chữ Nôm and its past Contributions to Vietnamese literature" by Professor Nguyen Khac Kham of the Tokyo University of Foreign Studies. At the request of a number of readers, we have now posted on the Institute of Vietnamese Studies Web Page a Vietnamese version by Mr. Nguyen Duc Kinh of the above-mentioned summary. This summary in Vietnamese is also included with the article by Professor Nguyen Khac Kham, which is made available individually from the Monograph on Nom Characters.  179k v. 1 Oct 19, 2009, 12:57 PM Quốc-Anh Vương
Ċ ÐiểmsáchVietnameseTiếngViệtKhôngSonPhấn.pdf
View Download
bài do Giáo-sư Ðàm Trung Pháp điểm sách của cố Giáo sư Nguyễn Ðình Hoà, nguyên Viện Trưởng Viện Việt-học.  79k v. 1 Oct 19, 2009, 12:58 PM Quốc-Anh Vương
Ċ Graphemic_NDHoa.pdf
View Download
Graphemic Borrowing From Chinese - A Case of Chữ Nôm - Demonic Script. Nguyễn Đình Hoà. Bulletin of the Institute of History and Philology, Volume 61 Part 2 (June 1990). Published date: March 1992  1787k v. 2 Feb 16, 2010, 7:34 AM Quốc-Anh Vương
Ċ TiếngKèm.pdf
View Download
Do Gs Phạm Văn Hải soạn.  3081k v. 1 Oct 19, 2009, 12:59 PM Quốc-Anh Vương
Ċ TruyệnKiều,NômvàQuốcNgữ,bảnNômchéptaycủaTăngHữuỨng.pdf
View Download
Do Bác sĩ Nguyễn Huy Hùng (Texas) "chắp nhặt dông dài" bằng computer năm 2002.  1532k v. 1 Oct 19, 2009, 12:59 PM Quốc-Anh Vương
ċ
Văn Phạm Việt - Nguyễn Quý Hùng
View
  Sep 25, 2014, 7:45 AM Quốc-Anh Vương
Comments