Thư Viện‎ > ‎

Sử

Các văn bản điện tử về sử
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung chuyển sang ấn bản điện tử năm 1999.  6542k v. 2 Oct 19, 2009, 1:03 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.  921k v. 2 Oct 19, 2009, 1:03 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
"Into the Maelstrom: Vietnam during the fateful 1940s." Sách của Gs Sử học Nguyễn Thế Anh (Paris). Viện Việt-Học xuất bản, 2005.  11673k v. 3 May 7, 2012, 5:03 PM Uyên-Thi Trần
Ċ
View Download
Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.  8454k v. 2 Oct 19, 2009, 1:03 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Tuyết Mai và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.  308k v. 2 Oct 19, 2009, 1:05 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20. Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.  2162k v. 2 Oct 19, 2009, 1:05 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971, nhóm Sách Việt chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1994.  3150k v. 2 Oct 19, 2009, 1:05 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775. Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.  1245k v. 2 Oct 19, 2009, 1:05 PM Quốc-Anh Vương
Ċ
View Download
Do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960, Hội Chuyên Gia Việt Nam (Vietnamese Professionals Society, www.vps.org) chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1996.   3341k v. 2 Nov 5, 2015, 6:56 AM Chí-Thông Nguyễn
Comments