Nhu Liệu‎ > ‎

Hán Việt Flash Card


Hán Việt Flash Card - Bản Java Applet (web)

Thẻ giúp bạn học các chữ Hán thông dụng.
Kỹ thuật:  Nguyễn Doãn Vượng


214 Bộ Thủ Flash Card


Dị dạng các bộ thủ


Hán Việt Flash Card - Bản Java Offline

Thẻ giúp bạn học các chữ Hán thông dụng.
Kỹ thuật:  Nguyễn Doãn Vượng

Nếu bạn muốn chạy nhu liệu Hán Việt Flash Card trên máy của bạn mà không cần vào mạng, bạn cần làm những bước sau đây:
 1. Nhu liệu Hán Việt Flash Card có thể chạy được trên các hệ điều hành sau đây:
  • Windows
  • Macintosh
  • Solaris
  • Linux

 2. Cần phải gắn Java Run Time.
  Nếu bạn có thể vào mạng và xem được Bản Java Applet (web), có nghĩa là máy bạn đã có sẵn Java Run Time rồi, không cần phải làm gì nữa. Còn nếu chưa có, thì bạn có thể vào website: http://java.com/en/download/manual.jsp để gắn Java Run Time.

 3. Cần phải có font Arial Unicode MS gắn vào máy để xem được chữ Hán & Việt. (Ghi chú: Trước khi download font về, xin xem trong máy bạn đã có cài sẵn font này chưa vì phần lớn các hệ điều hành mới như XP đã cài sẵn font này rồi)

 4. Lấy nhu liệu FlashCard.jar (bản 2003.11.14 - 69K) về máy của bạn.

 5. Mỗi khi muốn sử dụng, double-click vào icon của FlashCard.jar


Comments