Cách Sử Dụng

Bàn gõ Hán Nôm (HanNomIME) © - phiên bản 1.0 - 02/9/2005.
Tác giả:   Trần Uyên Thi, Alexandre Lê
Cách sử dụng
 • System requirements:
  1. Hệ điều hành Windows 2000 hoặc Win XP
  2. Office XP hoặc Office 2003 (MS Word và Access)
  3. Bộ gõ chữ Việt VPSKeys (1.3 Meg)
  4. Gắn 2 bộ font HAN NOM A & HAN NOM B (High Resolution - 27 Meg) hay HAN NOM A & HAN NOM B (Low Resolution - 19 Meg). (Xin gắn bộ font High Resolution trước, nếu vì lý do gì bộ font này không thể cài đặt hay hiển thị chữ được thì mới gắn bộ font Low Resolution, còn nếu bộ font High Resolution chạy tốt thì không cần phải gắn bộ font Low Resolution). Lưu ý: Sau khi lấy bộ font về, cần phải dùng một nhu liệu để unzip dạng nén các font này trước khi cài đặt. Những nhu liệu unzip như 7-zip, WinRAR, v.v... đều có thể unzip được.

 • Cài đặt:
  1. Xin nhấn vào: http://www.trangnhahoaihuong.com/HanNomIME.zip để hạ tải bàn gõ. (8 Meg)
  2. Unzip file trên.
  3. Click vào file có extension là *.mde để mở Bàn gõ (Bàn gõ được viết trong MS Access). 

 • Giới thiệu chức năng tổng quát:


 • Cách sử dụng:
  1. Mở Bàn gõ.
  2. Mở Word document. (Lưu ý: nếu người dùng chưa mở Word document thì khi click vào chữ, bàn gõ sẽ tự động mở NomTemplate.doc).
  3. Xếp đặt vị trí của bàn gõ và Word document như hình sau:

  4. Nhập chữ vào Word:
   - Chọn nút gõ chữ Hán hay Nôm [có thể dùng nút "Nôm" để gõ một số chữ Hán]
   - Gõ một âm Hán/Nôm vào ô vàng
   - Dùng up/down arrow key [hoặc dùng chuột nhấn vào chữ muốn nhập], xong nhấn space bar.

  5. Tiện ích:
   - M [mouse]: Nếu muốn dùng chuột để nhập thay vì arrow key + space bar, check ô vuông sau chữ M, sau đó dùng chuột nhấn vào chữ muốn nhập [không cần nhấn space-bar].
   - S [space]: Nếu muốn có thêm một ô trống sau mỗi chữ trong Word, nhấn vào ô vuông sau chữ S [space] trước khi nhập chữ.
   - F [font]: Nếu máy không có hai bộ fonts Han Nom A và Han Nom B, nhấn vào nút F [font] để đổi sang font Arial Unicode MS và SimSun Founder Extended.
   - H [help]: Nhấn vào nút H [help] để mở Help file.

  6. Tra âm theo mã Unicode:
   - Chọn nút tròn Mã (thay vì Âm).
   - Gõ vào một số Unicode, không có chữ U+ (ví dụ: 6717, 53E8), xong nhấn enter.
   - Để chuyển đổi một chữ Hán/Nôm sang số Unicode và ngược lại, trong Word, để cursor bên cạnh chữ đó hoặc select chữ, xong nhấn <Alt> + X.


Thắc mắc thường gặp (FAQs):
 1. Error #429 - ActiveX component can't create object
  Rất có thể là máy của quý vị chưa cài MS Access (2000 trở lên). Cài đặt Access dùng Office XP hoặc Office 2003, rồi mở Bàn gõ lại.
 2. Gõ âm Hán/Nôm theo kiểu "thẩm mỹ" (hòa) hay kiểu mới (hoà)?
  Nên gõ theo kiểu "thẩm mỹ" (hòa), nhưng nếu tìm không ra chữ muốn tìm thì gõ thử cách kia. Chúng tôi đã sửa hầu hết các âm theo lối bỏ dấu "thẩm mỹ", nhưng có thể có sơ sót. Tương tự, gặp các âm có chữ "i" (ti) hay "y" (ty) cũng nên thử cả hai cách.
 3. Khi nhập chữ vào Word, thì thấy các ô vuông, làm thế nào để sửa?
Comments