Thông Cáo

Những thông cáo, bản tin, tường trình, ý kiến cho chương trình Việt Ngữ Thí Điểm

Khai giảng khoá mùa Hè 2009

posted May 27, 2009, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 27, 2009, 5:54 AM ]

Kính gởi các quý vị Phụ Huynh,

Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) se khai giang Khoa Mua He 2009 danh cho Lop Vo Long C va Lop Hai B vao luc 3 gio chieu thu bay ngay 30 thang 5 nam 2009 tai Vien Viet Hoc. 
Ban Dieu Hanh CTVNTD kinh mong cac qui vi Phu Huynh giup chuan bi:
 1. Dua con em den Vien d-u'ng 2 gio 30 chieu de lam d-o+n ghi danh;
 2. Lop hoc se bat dau d-u'ng 3 gio;
 3. Tap vo+?, but chi, ca(.p sa'ch cho hoc sinh;
 4. O^n ta^.p cac bai hoc vu+`a qua.

Nhan day, BDH CTVNTD kinh goi den qui vi lich sinh hoat cua Khoa Mua He 2009 (xem att. file.)
BDH CTVNTD rat ha^n hoan mong gap lai cac qui vi Phu Huynh va dac biet la gap lai cac em hoc sinh thuong men.
 
Moi chi tiet xin lien la.c:
Co^ Ngoc Dzung
(h) (714) 777-3114
(c) (714) 458-5881
 
Tran trong,
Thuy Minh Ho^`ng
BDH CTVNTD

Lớp Vỡ Lòng C

posted May 20, 2009, 11:34 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:35 AM ]

Thưa Thày Cô,

Lớp Vỡ Lòng C sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 5. Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm VVH sẽ nhận thêm chừng 15 đến 20 học sinh với tiêu chuẩn sau:

 1. Tuổi từ 7 đến 8
 2. Trinh do: Biet doc cac chu ca'i
 3. Doc duoc va^`n tho^ng (truoc day goi la van xuo^i - phu am + nguyen am, thi du: ta, ma'...)
 4. Co Dung nguyen se gap cac em luc 3 gio chieu chu nhat 24 thang 5 nam 2009 tai VVH de noi chuyen voi cac em va phu huynh.
Muc tieu la sau khi hoc xong Lop Vo Long C cac em hoc sinh se biet:
 • Đoc cac chu cai
 • Đoc van thong
 • Đoc van cha(.n [truoc day goi la van nguoc (khong d-u'ng vo+'i ngu am hoc) - nguyen am + phu am, thi du a'n, a(n..]
 • Đoc duoc cac chu Viet
 
Cac qui vi phu huynh, thay co va than huu co cac em hoc sinh o+? vao ye^u ca^`u tren muon dua con em theo hoc Lop Vo Long C cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (chuong trinh du tru keo dai 8 nam) xin lien lac:

-Dien thoai:
   Thuy Minh Ho^`ng (714) 595-5763
   Ngoc Dzung (714) 489-7099
 
Rat mong cac qui Thay Co giup pho bien tin tuc nay.
 
Ti`nh tha^n,
 
Thuy Minh Ho^`ng
BDH - Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem VVH

Đúc kết buổi thảo luận nội bộ

posted May 20, 2009, 11:29 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:25 AM ]

Kính gởi các quí Thầy Cô và quí Phụ huynh,

Buoi sinh hoat noi bo cua CTVNTD thu bay 2 thang 5 vua qua tai VVH that la cam động va í nghiã, cac Thay Co va Phu huynh da noi len tâm huyết và uoc vọng cua mình về viec "chọn lam Thay Co giao" và "dạy Viet ngụ" Nhung loi tam su xuat phat tu trai tim, tu nhung dòng mau luan lưu trong huyet quản va nhung dòng lệ [nước mắt] xuc động dâng len trong khoé mat that trong sang cua Thay Co giao ở tuoi thanh xuan. Nhung cam nhan nay co le tat ca chung ta 15 Thay Co (Thay Thịnh [vua tot nghiep UCI], Co Ngọc Hạnh [nam chót CSU LB], Co Huyền Trân [nam chot UCLA], Doan Nam [OCC], Co Minh Nhi [hoc lop 10], Co Ngọc Trâm, Co Minh Hồng, Thay Phi Hùng, Thay Lân cung Phu huynh (Cô Mai Khôi, Cô Thuy? Tiên, Thầy Thái, Thay Hoàng Phi) va nhac si Nghiêm Phú Phát that la kho quen. Noi dung noi len vai tro cua Thay Co la muon trao truyen suc song cua To tien, dan toc va nen van hoa dan toc ma To tien ta da phai tra bang xuong mau de boi dap va gin giu. Dieu quan trong la vì không bằng lòng voi nhung thực tại và muon chính mình và cac the he mai sau "trở nên" tuoi dep va hanh phuc hơn. Bên canh tam su ve vai trò, Thay Co va Phu huynh còn neu lên mot dieu quan trong la de cho viec day Viet ngu co hieu qua chung ta phải chuan bi nhu the naò? Va qua su tam su ve lãnh vực nay Thay Co va Phu huynh đã dua ra mot lộ trình de boi dap, trau doi kha năng cua Thay Co... Mot lo trinh voi nhieu hoa la va day suc song dành cho chính minh va the he mai sau. Cuoi buoi tam su, Thay Co va Phu huynh cùng dong í se gap lai mỗi hai thang mot lan để tiep tuc trao doi tam su...
Trong lan nay, Co Huyen Tran dieu hop buoi tam su, lần sau den phien Thay Thinh. Buoi sinh hoat duoc thau bang de lam tư lieu cho CTVNTD.
Thư, Minh Hồng viet da dai... rat dai cho mot email, nhung trong lòng van còn nhung ron rang đọng lai của buoi tam su vua quạ
Nhan day, Minh Hồng xin goi den cac Thay Co va Phu huynh lich sinh hoat cua VVH. Chung ta cung nhau tham du buoi sinh hoat vao chu nhat nay 17 thang 5 luc 2 gio chieu.

Viện Việt-Học kính mời các quí vị tham dự sinh hoạt của Viện và kính mong quí vị giúp chuyển tin tức này đến thân hữu:

1.Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2009 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
Thuyết trình đề tài:
Việt Đông: Nhà văn tiền chiến Miền Nam - một Hồ Biểu Chánh - bị bỏ quên
Diễn giả: Giáo sư Nguyễn Văn Sâm ( đến từ Texas)
Liên lạc:
Email: info@viethoc.com
Tel: Cô Hoàng Lan (714) 312-9773

2.Thứ bảy 30 tháng 5 năm 2009 từ 3 giờ đến 5 giờ chiều
Khai Giảng Khoá Mùa Hè 2009 Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm
Liên lạc:
Email: viethoc_vntd.info@yahoo.com
Tel: (714) 595-5763 (Cô Thuy Minh Hồng)
(714) 458-5881 (Cô Ngọc Dzung)

3.Ra mắt sách Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn tại Paris
Thứ Bảy Mai 30, 2009 à 15h
11th Silicon Band Concert
Salle des Fêtes de Sceaux
68, rue de Houdan 92339
Sceaux
http://nmchau.perso.sfr.fr/concert2009.html
Liên lạc: Đặng Thế Kiệt
Email: dang.thekiet@orange.fr

4.Lớp song ngữ (Anh - Việt) bổ túc kiến thức về văn hoá và Việt ngữ dành cho các học viên các ngành nha, y, dược, kĩ thuật, dịch thuật. Buổi hướng dẫn nhập khoá lúc 2 giờ chiều chủ nhật 14 tháng 6, 2009 tại phòng hội VVH.
Liên lạc: info@viethoc.com
(714) 775-2050

5.Khoá Việt-Học Hè 2009 từ Chủ nhật 21 tháng 6 đến thứ Bảy 27 tháng 6
a.Việt sử: Từ 1940 đến 1945
Giaó sư Trần Gia Phụng (đến từ Canada)
b.Đại cương Văn hoá và Văn minh Việt nam
Giaó sư Trần Ngọc Ninh
Thời khoá biểu và ghi danh học xin
Liên lạc: info@viethoc.com
(714) 775-2050

6.Ra mắt bô. DVD E-Book Nam Phong Tạp Chí (1917-1934)
Chủ nhật 28 tháng 6, 2009 từ 2 giờ đến 5 giờtại phòng hội của Viện.
Đây là một công trình trong 6 năm qua của Viện Việt-Học, với trên 50 chuyên viên điện toán, thiện nguyện viên từ Nam Cali, San Jose, Texas, DC góp tâm sức thực hiện. Bộ DVD, ban đầu [năm 2004] dự trù gồm 36 điã, nhưng nay [năm 2009] với sự tiến bộ kĩ thuật của ngành điện toán, bô. DVD được thu lại còn 6 điã chứa 210 tập Nam Phong Tạp Chí với 35,000 trang chữ a b c, chữ Pháp và Hán. Đặc biệt bô. DVD có hai tác phẩm "Phân tích mục lục Nam Phong Tạp Chí" cua? Nguyễn Khắc Xuyên và "Tìm hiểu Nam Phong Tạp Chi" cua? Phạm Thị Ngoạn và số baó Tết năm 1918.

Đia. điểm Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St. Suite 222
Westminster, CA 92683

Liên lạc:
Website: viethoc.org
Email: info@viethoc.com

Tham cac qui Thay Co va Phu huynh that nhieu.
Tình than,

Thuy Minh Hồng

Ban Điều Hành CTVNTD

Buổi thảo luận nội bộ

posted May 20, 2009, 11:28 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:24 AM ]

Thu+a ca'c qui' Tha^`y Co^ va` Phu. huynh,
Nhu+ d-a~ tho^ng bao' tru+o+'c d-a^y, CTVNT se~ co' buo^?i sinh hoa.t no^.i bo^. vo+'i d-e^` ta`i: "Ta.i sao to^i cho.n la`m Tha^`y Co^ giao' da.y Vie^.t ngu+~?" da`nh cho Tha^`y Co^ va` Phu. huynh CTVNTD.  D-a^y la` mo^.t ca^u ho?i ra^'t quan tro.ng cu?a CTVNTD.  Ta.i sao to^i cho.n la`m Tha^`y Co^ giao'? va` la.i da.y Vie^.t ngu+~?  D-o^.ng co+ na`o thu'c d-a^?y chu'ng ta la`m vie^.c na`y giu+~a ne^'p so^'ng bo^.n ro^.n vo+'i nhu ca^`u kinh te^' cu?a xu+' so+? na`y?  Va` ta.i sao chu'ng ta la.i da.y Vie^.t ngu+~ ma` kho^ng pha?i mo^.t bo^. mo^n kha'c nhu+ toa'n. va^.t ly', hoa' ho.c... cho lo+'p tre? ?   Co' pha?i chu'ng mi`nh muo^'n "ho^`n Vie^.t, su+'c so^'ng Vie^.t" cu?a to^? tie^n va` ha(`ng trie^.u the^' he^. Cha Anh d-a~ vun xo+'i du+o+~ng nuo^i qua tre^n 5000 na(m li.ch su+? d-u+o+.c trao truye^`n la.i cho ca'c the^' he^. mai sau? Chu'ng mi`nh chia xe? nhu+~ng u+o+'c vo.ng ve^` mo^.t tu+o+ng lai cua Tuo^?i tre? VN qua mo^i tru+o+`ng giao' du.c ma` no^.i dung va` phu+o+ng pha'p gia?ng da.y cu?a ngu+o+`i Tha^`y se~ co' a?nh hu+o+?ng ra^'t lo+'n d-e^'n su+. tru+o+?ng tha`nh cu?a ca'c em.  Va` nhu+ va^.y chu'ng mi`nh se~ da.y, no'i va` la`m gi` vo+'i ca'c em?  D-a^y la` buo^?i tro` chuye^.n, ta^m ti`nh, xe? chia d-e^? chu'ng mi`nh cu`ng ga('n bo' nhau ho+n tre^n con d-u+o+`ng du` chu+a co' la^`n na`o chu'ng mi`nh no'i ra nhu+ng d-a~ d-o^`ng y' la`  "tu+o+ng lai cu?a tuo^?i VN la` tu+o+ng lai cu?a chu'ng mi`nh va` la` tu+o+ng lai cu?a d-a^'t nu+o+'c da^n to^.c VN."
Ra^'t mong ga(.p ca'c Tha^`y Co^ va` ca'c qui' vi. Phu. huynh va`o chie^`u mai lu'c 2 gio+` 30 ta.i VVH.
Rie^ng go+?i Anh Tho^ng - Ca?m o+n thu+ cu?a Anh.  CTVNTD bie^'t Anh ba^.n nhie^`u vie^.c cua BDH - VVH, nhu+ng ta^m cu?a Anh va^~n d-e^? no+i CTVNTD.  Khi na`o co' di.p mo+`i Anh ghe' qua va` chu'ng ta se~ ha`n huye^n nhie^`u.
 
Ti`nh tha^n,
Thuy MInh Ho^`ng

Hình lễ bế giảng

posted May 20, 2009, 11:27 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:23 AM ]

Thua cac qui Thay Co va Phu Huynh,

Nho+` su ho^~ tro+. cua cac qui vi Phu Huynh va dac biet la su tan ta^m cua cac Thay Co trong suot 4 thang qua, cac em hoc sinh cua CTVNTD da dat nhieu tien bo trong khoa hoc vua qua.  Kinh goi den qui vi hi`nh do Nha ba'o Thanh Phong nha^.t bao' Vie^~n D-o^ng chu.p trong buoi le.  Ngoai ra Nha` bao' Thanh Phong cung co' viet mot bai phong su that cam dong dang tren Vien Dong vao thu hai (ngay 4 thang 5).  Thay mat CTVNTD xin chan thanh cam on cac qui Thay Co, Phu Huynh va Nha bao Thanh Phong, dac biet la cac em hoc sinh that de thuong cua chung ta.  Chung ta da di duoc 8 thang trong hoc trinh 8 nam qua hai no^.i dung: Phu` D-o^~ng va` Tra^`n Quo^'c Toa?n.  Chung ta co`n 7/8 d-oan duong nua de di, thoi gian tuy da`i nhung chi'nh tho+`i gian na`y se~ vun xo+'i, tu+o+'i nu+o+'c, bo'n pha^n cho ma^`m non VN se~ no+? nhu+~ng bo^ng hoa xinh tuoi mang sac thai van hoa VN va` dac biet la` hoa "la`m ngu+o+`i VN"
CTVNTD thiet tha cho+` d-o'n su tiep tuc ho^~ tro cua Phu huynh va su ga('n bo' cua Thay Co cung nhu+ Nha bao Thanh Phong.  Khong co su tiep tay cua qui vi, CTVNTD da khong vuot qua nhung kho khan ban dau de dat duoc nhung nen ta?n vu+~ng cha('c nhu hom nay.
Nha^n d-a^y, xin mo+`i tat ca cac Thay Co, Phu Huynh tham du buo^?i tha?o lua^.n no^.i bo^. da`nh cho Thay Co va Phu Huynh qua de ta`i: "Ta.i sao to^i cho.n la`m Thay Co giao da.y Viet ngu+~" se~ ba('t d-a^`u lu'c 2 gio+` 30 chie^`u d-e^'n 4 gio+` 30 thu+' ba?y 9 tha'ng 5.  Rat mong su hien dien cua cac qui vi.
Tran trong kinh moi va cam on cac qui vi,
 
Thuy MInh Ho^`ng
BDH CTVNTD

Chuẩn bị lễ bế giảng

posted May 20, 2009, 11:26 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:22 AM ]

Thua Thay Co,

Minh Ho^`ng xin duc ke^'t buoi hop cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) thu+' ba?y vu+`a qua:
1.Co: Thanh Thuy' va Minh Trang: Duc ket cac tiet muc: van nghe, vo thuat..., pha't bieu cua cac em hoc sinh (Kevin, Mai Ha^n+Mai Linh, Ta^m Nguye^n)
2.Co Thuy? Tie^n: Phat bieu cua phu huynh
3.Co Thuy Minh Ho^`ng: Dieu hop tong quat buoi le^~, mang thung T shirt
4.Dieu hop chuong trinh va d-e^` cu+? MC, phu giup huong dan cac em hoc sinh chuyen tiep cac tiet muc: Co Kim Nga^n va cac Thay Co: Thi.nh, Thyd-an, Huye^`n Tra^n, Ngo.c Ha.nh, Nam, Minh Nhi.
5.Cung cap danh sach phu huynh va hoc sinh (lop vo long B va lop hai) cho Co Ngo.c Tra^m, Tra^`m Ho^`ng: Co Ngo.c Dzung
6.Co Ngo.c Tra^m: Goi dien thoai nhac va moi phu huynh: Potluck, cac em mac T shirt co logo VVH
7.Co Tra^`m Ho^`ng:In certificate
8.Chu+ng ba`y thu+c an: Co Ngo.c Tra^m va Mai Kho^i
9.Sap xep ban ghe va cho ngoi cho phu huynh, hoc sinh: Cac Thay Co: Thi.nh, Thyd-an, Huye^`n Tra^n, Ngo.c Ha.nh, Nam, Minh Nhi, La^n.
10.Chu.p hi`nh:Thay Vu+o+ng Hue^
11.Am thanh va quoc ca Viet Mi: Thay Minh Phu'c
Minh Ho^`ng the^m mot de nghi: Vi` tuan le^~ sau d-o' la Mother Day, Co Ho^`ng Linh giup mua chu+`ng 25 hoa ho^`ng d-e^? cac em hoc sinh tang Cha Me.
Rat mong gap cac Thay Co luc 2:30 pm tai VVH.
Ti`nh tha^n
Minh Ho^`ng

Lễ bế giảng khoá mùa Xuân 2009

posted May 20, 2009, 11:25 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:21 AM ]

Kinh goi cac qui vi Phu huynh,

Thu bay tuan nay 25 thang 4 cac em se co bai kiem cuoi khoa luc 3 gio va thu bay ke tie^'p ngay 2 thang 5 nam 2009 Khoa Mua Xuan 2009 cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) se lam le Be Giang luc 3 gio va cham dut luc 5 gio tai Phong hoi VVH.  Trong buoi le Be Giang se co phan trinh dien van nghe nhu+: hat, mua, dan piano, guitar, va bie dien vo thuat, ke chuyen... do cac em hoc sinh thuoc cac lop cua CTVNTD dda~m tra'ch.  Ban Dieu Hanh CTVNTD rat mong cac qui phu huynh khuyen khich con em minh ghi ten tham du cac tiet muc vu+`a ne^u tre^n.  Day cu~ng la moi truong dde^? ca'c em ta^.p ddu+'ng truoc dda'm ddo^ng.  Ngoai ra, trong buoi le Be Giang chung ta se to chuc buoi a(n nhe. (du+o+'i hi`nh thu+'c Pot luck, rat mong qui vi phu huynh, moi nguoi mot tay, mang mot mo'n a(n d de^? ca'c em cu`ng a(n chung va vui chung voi nhau.)
Moi chi tiet xin qui vi lien lac:
Co^ Ngoc Dzung
      Email: dzung_tran@arium.com
      Tel: (714) 234 - 9932
Rat mong su tiep tay tich cuc cua cac qui vi.
Chan thanh cam on qui vi,
 
Thuy Minh Ho^`ng,
(714) 595-5763

Tường trình 30 tháng 9, 2008

posted May 20, 2009, 11:24 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:21 AM ]

Cac Anh Chi oi,

Voi su thay doi to chuc lop hoc voi 3 toan de on bai va Dung da bat dau tap mua cho cac em, CTVNTD da thuc su buoc vao thuc hien uoc vong cua chung ta la lop hoc dang co hieu qua, va khong khi hoc tap vui tuoi.  Cam on Dung va cac Thay Co da de tam huyet vao viec xay dung cac em.
Chung ta da trai qua 6 buoi hoc (nghi mot buoi Trung Thu, tong so 7 buoi sinh hoat).  Cac em hoc 3 bai.  Theo du tru Lop Vo Long co 20 bai hoc va duoc chia ra hai lop:  Vo Long A va Vo Long B, moi lop se keo dai 4 thang.  Toi co vai nhan xet:
1.Co Giao Dung chua trien khai het tai nang cua minh vi gio day eo hep.  Cung vi khong co gio nen:
2.Dien tien lop hoc:
  a.Cac em khong doi dap nhieu voi Dung hay giua cac em trong gio day bai moi va on tap.
  b.Mot so nhung ne^'p sinh hoat cua lop hoc nhu:
  b.1.Chao Co giao truoc khi vao lop hay tan lop
  b.2.Trao doi voi cac em ve mot so sinh hoat cua cac em trong gia dinh cung nhu hoc duong My...
  b.3.Noi chuyen voi phu huynh de giup cho cac em hoc tap hieu qua hon cung nhu tim hieu ve nang khieu cua cac em.
3.Kim Ngan cung chua khai trien het tai nang cua minh qua viec sinh hoat lop hoc de xay dung dao duc va kha nang lanh dao cua cac em.  Kim Ngan giup chuan bi hoc trinh cho ca khoa hoc va khai trien so+? truong cua minh la ca hat va su linh hoat cua minh de cong hien cho cac em.
Toi xin de nghi:
1.Lop Vo Long se chia lam ba lop:  Vo Long A, Vo Long B va Vo Long C.  Moi lop se keo dai 4 thang.  Voi thoi luong nay chung ta se thao luan voi nhau ve hoc trinh va dien tien cua lop hoc de dat muc tieu cua chung ta da de ra. 
2.Sau buoi hop thu hai cua BDH, buoi hop thu ba, xin de nghi chung ta thao luan ve viec nay.
Noi tom lai chung ta di cham ma chac va that su thuc hien duoc uoc vong cua phu huynh va cua chung ta la cac em dang di tren con duong hoc LAM NGUOI va THANH NGUOI.  Moi gia dinh cua chung ta va cong dong rat can cac em co pham chat nhu vay.  Con duong tuy dai nhung chung ta dang di nen chac chan se toi dich.
Thay Tran Ngoc Ninh vua viet xong quyen "Day Tap Doc Tap Viet - Lop Vo Long" dua vao phuong phap ngu+~ a^m va hie^.u ky' hoc.  Sach danh cho Thay Co va Phu huynh.  Sach da duoc danh may xong va dang sua loi chinh ta.
Thua Anh Chi, moi chung ta deu ban ron voi cuoc song hom nay, chung minh co duoc ben nhau va cung chia se va nam tay nhau di tren con duong xay dung cac em vi Tuong Lai Cua Cac Em La Tuong Lai Cua Chung Ta.  Day la niem an lac nhat cua chung minh. Chac kiep truoc toi co tu nen kiep nay co duyen lanh gap duoc cac Anh Chi.  Toi van thuong cau nguyen To Tien cho nhung nguoi con Viet khac khoai ve nguoi Viet va dat nuoc Viet gap nhau va xin cam on tat ca cac Anh Chi.  Toi xin trich mot doan trong Loi Mo Dau sach cua Thay TNN:
"Trong pham vi nho cua Nuoc Viet o ngoai coi Viet nam - hon ba trieu nguoi rai ra('c khap nam chau bon bien voi mot so lon o Hoa Ky, mot so khong nho o Phap, o Uc, o Nhat... - chung ta co nghia vu bao ton cai hu+o+ng ho?a cua tien nhan de lai, cai dao li va tinh nguoi Viet-nam, cai kieu hanh la nguoi Viet-nam voi bon ngan nam van hien, cai quoc-tinh, cai identity bat diet cua mot dan toc da truong ton trong mot lich su ma mau, xuong va nuoc mat da ket da^`y trong long dat.  Dong thoi chung ta va cac con chau doi doi cua nguoi Viet da roi que cha dat to phai hap thu va bien doi nhung tinh hoa cua nen van minh dang nuoi duong minh ngo hau trong tuong lai, khi Troi cho phep, dong gop xay dung va tich cuc vao doi song cua nguoi minh trong nuoc.  Hai cai nghia vu cao ca ay, lam sao co the thuc hien va hoan thanh duoc neu tuoi tre neu tuoi tre xa roi chu vie^'t de co the tien len cai thuong tang tri thuc cua Binh Ngo Dai Cao va thi van nghe thuat Viet-nam?  Va lam sao cho tuoi tre o ngoai nuoc thay ham thich cai hoc Ve Nguon va khong phai ban tam vi su hoc chu Viet di nguoc lai su thu nhap cua cai hoc Au My?"
Tham cac Anh Chi nhieu va xin chuc duoc nhieu an lac, suc khoe.
Bao trong,
NmLan

1-8 of 8