Thảo Luận

Đề tài thảo luận của ban điều hành CTVNTĐ

Bản Thảo Chỉ Nam

posted May 20, 2009, 11:31 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 26, 2009, 8:06 PM ]

Đây là một chương trình quan trọng của VVH. Tôi đã viết bản thảo chỉ nam CTVNTD. Dự trù là cuối tháng này sẽ gởi đến AE góp í kiến. Xong, gởi đến thầy Trần Ngọc Ninh xem lại. Chương trình dài 16 năm và chia làm hai giai đoạn:

  1. Giai đoạn 1, thời lượng 8 năm gồm hai nội dung:
    1. Phù Đỗng (4 năm, tuổi bắt đầu từ 7 đến 8 tuổi) - Nội dung: Gia đình và Học đường
    2. Trần Quốc Toản (4 năm, tuổi tối đa 14) - Nội dung: Cuộc sống chung quanh ta.
  2. Giai đoạn II: 8 năm, với hai nội dung
    1. Hai Bà Trưng (4 năm, tuổi tối đa 18)
    2. Nguyễn Trãi (4 năm, tuổi tối đa 25)

Nội dung CTVNTĐ sẽ là Việt Học Căn Bản.

Khi có bản thảo chỉ nam, chúng ta sẽ thảo luận thêm.

Nguyễn Minh Lân

Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm

posted May 9, 2009, 6:18 AM by Minh-Lân Nguyễn   [ updated May 20, 2009, 12:01 PM by Quốc-Anh Vương ]

1. Viết sổ tay "Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm"
    a. Sổ tay tổng quát
    b. Sổ tay phụ huynh
    c. Sổ tay thầy cô giáo
2. Nội dung CTVNTD
3. Lịch trình thực hiện

1-2 of 2