Chỉ Dẫn

Hướng dẫn các anh chị trong BĐH dùng website, thực hiện những công việc thông thường như đăng một bài thông báo, thảo luận, v.v. Nếu anh chị có thắc mắc, xin anh chị gởi thư đến bdh@viethoc.com hoặc nêu lên trong mục Hỏi & Đáp trong website bdh.viethoc.com

Cách Login

Trước khi anh/chị có thể sửa đổi hoặc lập một trang mới trên web, anh chị cần phải login. Ở phía dưới của mỗi trang web, nếu chưa login, anh chị sẽ thấy link "Sign in". Anh/chị có thể dùng link ấy để login.

Khi login thành công, anh chị sẽ thấy tên ở phía trên bên góc phải, cùng những nút như: +Create new page, Edit, More actions v.v.


Viết/Sửa bản Thông Cáo

Sửa một bản thông cáo bằng cách anh chị navigate đến trang thông cáo ấy, rồi bấm nút Edit ở phía trên bên góc phải
Lập một trang thông cáo mới, anh chị bấm vào link Thông Cáo - CTVNTD ở trong trang chính, rồi bấm vào nút New post . Điền tựa và thân bài. Khi xong anh chị nhớ bấm nút Save.

Viết/Sửa bản Thảo Luận

Cũng giống như phần Thông Cáo, anh chị trước hết bấm vào link Thảo Luận - CTVNTĐ trong trang chính.
Sửa một bản thảo luận bằng cách anh chị navigate đến trang thông cáo ấy, rồi bấm nút Edit ở phía trên bên góc phải
Lập một trang thảo luận mới, anh chị bấm vào link Thảo Luận - CTVNTD ở trong chang chính, rồi bấm vào nút New post . Điền tựa và thân bài. Khi xong anh chị nhớ bấm nút Save.Comments