Việt Ngữ Thí Điểm

Bối cảnh

Viết lý do hoặc hoàn cảnh dẫn đến việc thành lập chương trình này

Mục Đích

Liệt kê các mục đích chính, hoặc các mục tiêu có thể "measure" được

Hình Thức Tổ Chức

Tả hình thức tổ chức, hoặc phương pháp thực hiện chương trình

Ban Điều Hành

Ban điều hành gồm những ai

Thời hạn

Chương trình này dự tính bắt đầu vào ngày tháng nào, và bao giờ kết thúc

Kết quả/Diễn Tiến

Tường trình kết quả hoặc diễn tiến của chương trình. Ít nhất mỗi tháng một bản thông báo.

Thông Cáo

 • Khai giảng khoá mùa Hè 2009 Kính gởi các quý vị Phụ Huynh, Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) se khai giang Khoa Mua He 2009 danh cho Lop Vo Long C va Lop Hai ...
  Posted May 27, 2009, 5:54 AM by Quốc-Anh Vương
 • Lớp Vỡ Lòng C Thưa Thày Cô, Lớp Vỡ Lòng C sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 5. Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm VVH sẽ nhận thêm chừng 15 đến 20 học ...
  Posted May 20, 2009, 11:35 AM by Quốc-Anh Vương
 • Đúc kết buổi thảo luận nội bộ Kính gởi các quí Thầy Cô và quí Phụ huynh, Buoi sinh hoat noi bo cua CTVNTD thu bay 2 thang 5 vua qua tai VVH that la cam động ...
  Posted May 20, 2009, 11:25 AM by Quốc-Anh Vương
 • Buổi thảo luận nội bộ Thu+a ca'c qui' Tha^`y Co^ va` Phu. huynh, Nhu+ d-a~ tho^ng bao' tru+o+'c d-a^y, CTVNT se~ co' buo^?i sinh hoa ...
  Posted May 20, 2009, 11:24 AM by Quốc-Anh Vương
 • Hình lễ bế giảng Thua cac qui Thay Co va Phu Huynh, Nho+` su ho^~ tro+. cua cac qui vi Phu Huynh va dac biet la su tan ta^m cua cac Thay Co ...
  Posted May 20, 2009, 11:23 AM by Quốc-Anh Vương
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Thảo Luận

 • Bản Thảo Chỉ Nam Đây là một chương trình quan trọng của VVH. Tôi đã viết bản thảo chỉ nam CTVNTD. Dự trù là cuối tháng này sẽ gởi đến AE góp í kiến ...
  Posted May 26, 2009, 8:06 PM by Quốc-Anh Vương
 • Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm 1. Viết sổ tay "Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm"     a. Sổ tay tổng quát     b. Sổ tay phụ huynh     c. Sổ tay thầy cô giáo 2. Nội dung CTVNTD ...
  Posted May 20, 2009, 12:01 PM by Quốc-Anh Vương
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Comments