Tài Liệu‎ > ‎

Thân Hữu

Các văn bản điện tử viết bởi thân hữu của Viện Việt-Học.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
#Phạm Hải | Bài viết đề nghị một dự án nhằm thiết lập cơ sở Ngữ Toán (Natural Language Processing infrastructure) Tiếng Việt. Cơ sở này gồm ba thành phần liên kết: (1) Kho Văn Bản (text corpus) (2) Từ Điển Ngữ Nghĩa trực tuyến (on-line context dictionary), (3) Từ Điển Ngữ Học trực tuyến (on-line Linguistics Dictionary). Kho Văn Bản sẽ bao gồm những tác phẩm, bài viết tiêu biểu trong mọi ngành sinh hoạt, trong và ngoài nước. Kho văn bản sẽ được dùng để xác định ngữ cảnh và ngữ nghĩa cho tất cả các từ Tiếng Việt, xưa và nay. Từ Điển Ngữ Nghĩa sẽ dùng Kho Văn Bản để phân loại ngữ cảnh, ngữ nghĩa, và xác định từ loại. Từ Điển này sẽ được nối vào Kho Văn Bản và Từ Điển Ngữ Học. Từ Điển Ngữ Học dùng phương pháp ngữ học chức năng của Linh Mục Lê Văn Lý để xác định từ loại và mẫu câu cho tất cả các hư từ và thực từ tiếng Việt. Từ Điển Ngữ Học sẽ nối kết với Từ Điển Ngữ Nghĩa và Kho Văn Bản. Cơ sở Ngữ Toán này không những cần thiết cho những nghiên cứu Ngữ Toán Tiếng Việt, mà còn hữu ích cho những dự án nghiên cứu Tíếng Việt và phiên dịch trong tương lai. | [Author: Phạm Hải Born 1950 in Saigon. Student of Petrus Truong Vinh Ky High School (1969), Saigon. Graduate from Phu Tho Institute of Technology, Saigon (1973), Ph.D in Computer Science from University of California, Los Angeles (1989). Expertise in Software Development and Management. Assumed senior positions with various software companies in Southern Califfornia. Currently as Business Systems Architect for First Data Corporation, Moorpark, California.] - Lê Văn Ðặng Tháng 11 năm 2005.   72k v. 4 Apr 18, 2021, 1:49 AM Chí-Thông Nguyễn
Ċ
View Download
# Vũ Tiến Dũng hiện đang định cư tại Germany. Ông theo học Tin học, Ngôn ngữ học điện toán (UniStuttgart), chuyên sâu về ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực tự động hóa. Từ năm 1988 cho đến nay, ông nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện, cố vấn kỹ nghệ về kỹ thuật tự động hóa (Competence Center for Machine Tools and Special Machines, Siemens AG, Stuttgart, Automation Research Center of Siemens - UniErlangen, Germany). Đây là cuốn sách thứ nhất thuộc chuỗi chuyên luận Tiếng Việt và Ngôn Ngữ Học Hiện Đại của ông. "Toàn chuỗi chuyên luận này sẽ cố gắng làm sáng tỏ sự khác biệt bằng những lý thuyết ngôn ngữ học mới (Functional Grammar, Lexical Functional Grammar, GPSG, HPSG, ...), xa hơn nữa là gợi ra những tiền đề có thể sử dụng tin học, biến tiếng Việt thành những ứng dụng hữu ích và nhân bản..." (trích trang bìa sau của cuốn sách).  2802k v. 4 Oct 19, 2009, 1:13 PM Chí-Thông Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
#Việt Chi Nguyễn-Hữu Quang. Bài khảo cứu về Lịch Tây Lịch Ta / Tàu. Trong bài này, tác giả đổi Ngày Tháng Năm từ Tây qua Ðông với đầy đủ Can Chi dùng ‘công thức Việt Chi’.   101k v. 4 Apr 18, 2021, 1:49 AM Chí-Thông Nguyễn
Comments