Tài Liệu‎ > ‎Biên Khảo‎ > ‎Khảo Luận‎ > ‎

Claude Lévi-Strauss

SỰ-NGHIỆP, TƯ-TƯỞNG VÀ HƯƠNG-HỎA CỦA MỘT NHÀ ĐẠI-TRÍ-THỨC:

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

 

TRẦN NGỌC NINH

(với sự cộng tác của Trần Uyên Thi)

 

Bài này là của một người học-trò chưa bao giờ được gặp mặt Thày, cũng chưa từng được nghe tiếng nói của Thày cho đến sau khi Thày đã rời khỏi cõi đời đầy chấp-kiến và vọng-ngôn này. Những dòng dưới đây là để kính cẩn dâng lên hương-hồn một vị Thày đã mở mắt cho tôi vào Tình Người trong một địa hạt mà người Việt-Nam thường không nhìn đến.

TNN

 

Báo-chí truyền-thông vừa loan tin về sự ra đi của một trong những tư-tưởng-gia vĩ-đại nhất của phương Tây trong thế-kỉ vừa qua.

Giáo-sư, nhà văn, Hàn-lâm viện-sĩ Claude Lévi-Strauss vừa qua đời một cách lặng-lẽ êm-đềm tại tư-gia ngày 30.10.2009, chỉ vài tuần trước ngày sinh-nhật thứ 101 của Ông.

Sự-nghiệp và tư-tưởng  của Ông là một hương-hỏa để lại cho đời sau mà chưa một ai trong đời này đã có thể tiên đoán được, tuy tất cả học-giới cảm thấy rằng Ông đã dẫn nhân-loại bước những bước đầu tiên vào một thời-đại mới.