Việt Sử Đại Cương 6 - Trần Gia Phụng

posted May 28, 2012, 6:54 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated May 28, 2012, 6:54 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Việt Sử Đại Cương 6 - Trần Gia Phụng

Việt Sử Đại Cương - tập 6 của sử gia Trần Gia Phụng viết về những diễn biến chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của hai miền Nam và Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1975, gồm có 17 chương (11 chương về miền Nam và 6 chương về miền Bắc).

1.      Miền Nam Việt Nam sau hiệp định Genève

2.      Sự thành lập nền Cộng hòa

3.      Tình hình chính trị Đệ nhất Cộng hòa

4.      Chính biến ngày 1-11-1963 – Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ

5.      Chính phủ lâm thời

6.      Chính phủ Nguyễn Khánh

7.      Chính phủ dân sự

8.      Nội các chiến tranh

9.      Các chính phủ thời Đệ nhị Cộng hòa

10.  Tổ chức cai trị chế độ Việt Nam Cộng Hòa

11.  Sinh hoạt tại miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975

12.  Miền Bắc Việt Nam sau hiệp định Genève

13.  Quản lý nông nghiệp

14.  Quản lý văn hóa-tư tưởng

15.  Tình hình Bắc Việt Nam trước khi khởi động chiến tranh

16.  Tổ chức cai trị chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

17.  Sinh hoạt tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1975

 

 

Ngoài ra, còn có hai bản hiến pháp, các hiến ước, hiến chương của các chế độ ở miền Nam Việt Nam, và hiến pháp của miền Bắc Việt Nam. 

 

Đặc biệt, VSĐC tập 6 mô tả khá đầy đủ tổ chức xã hội dân sự ở cả hai miền đất nước, với nhiều chi tiết sinh hoạt xã hội, tôn giáo, hội đoàn, đảng phái chính trị, các nghiệp đoàn lao động ở trong Nam cũng như ngoài Bắc mà ít người viết đến trước đây. Bộ thông sử còn ghi nhận đầy đủ các nghệ sĩ thời đại như họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, danh tài cải lương Việt Nam.  Ngoài ra, sách phụ thêm nhiều chú thích giá trị và một bảng danh mục đầy đủ giúp độc giả dễ truy tìm những nhân vật liên hệ đến các sự kiện trong giai đoạn từ 1954 đến 1975. 

 

VSĐC tập 6 dày 544 trang, giá 25 đô. Tìm mua ở các hiệu sách.  Liên lạc: trangiaphung2011@yahoo.com.

Comments