Tiếng Tây-ban-nha đàm thoại cho người Việt

posted Sep 8, 2010, 2:35 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Sep 8, 2010, 2:42 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả: Giáo sư Trần Chấn Trí.

Humanities Language Learning Program.
Vietnamese Program Academic Coordinator.
University of California, Irvine

Comments