Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai

posted May 28, 2012, 6:59 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated May 28, 2012, 6:59 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Phương Pháp Dạy Tiếng Việt - Nguyễn Hưng Quốc
Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu tác phẩm Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai cuả Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (Victoria University, Melbourne, Australia). Tiền Vệ xuất bản, 2012.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
info@viethoc.com
Comments