Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

2019.11.10 - Thông-báo Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

posted Nov 6, 2019, 3:26 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2019, 12:45 AM ]

Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019 

Thông-báo 

V/v: Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 (viết tắt: BHXVVH) 


Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiết-mục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn: 


Thử giọng: 

Chủ-nhật ngày 10 & 17 tháng Mười Một năm 2019, 

4:30 PM - 5:30 PM


Buổi tập đầu tiên: 

Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 

5:30 PM - 7:30 PM


Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: 

Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM - 7:30 PM 


tại phòng hội Viện Việt-Học  

15355 Brookhurst St., Ste. 222 

Westminster, CA 92683 

Liên lạc: info@viethoc.com 


Trân-trọng thông báo và kính mời, 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_r1_FINAL.pdf View Download            https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_v2--FINAL-v2r2-1.png?attredirects=0 View Download

Comments