Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Lớp Huấn Luyện Dạy Vần Việt Ngữ Cải Tiến

posted Jan 4, 2011, 6:56 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:32 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Viện Việt-Học trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự:


Lớp HUẤN LUYỆN DẠY VẦN VIỆT NGỮ CẢI TIẾN
                            (Kéo dài ba chiều thứ bảy liên tiếp)
Giảng Viên: Giáo-sư Đỗ Đình Tuân

từ 12:30 đến 2:00 giờ chiều, Thứ Bảy, 8, 1522 tháng Giêng năm 2011
tại phòng hội Viện Việt-Học.

15355 Brookhurst Street, Suite 222
Westminster, CA 92683

● Phone: 714-775-2050


Trân trọng kính mời
Viện Việt-Học, CA. USA

- Xin xem  Thiệp mời
Ċ
Doãn-Vượng Nguyễn,
Jan 4, 2011, 7:02 PM
Comments