Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thông Báo - Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học Niên Khóa 2014-2015

posted Aug 26, 2014, 1:54 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 26, 2014, 9:09 PM ]


 

Little Saigon, 15 tháng Tám năm 2014

 

Trường Việt ngữ Viện Việt-Học

 

Thông Báo
V/v:  Nhận học-sinh lớp Vỡ lòng và Ngày Khai Giảng niên-học 2014-2015

 

Kính gởi:  Quí bậc Mẹ Cha học-sinh,

 

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học trân trọng thông báo cùng quí vị, bắt đầu từ niên-học 2014-2015, Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học sẽ có danh xưng mới:​  Trường Việt ngữ Viện Việt-Học.

 

Cho niên học 2014-2015, Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học sẽ nhận 20 học-sinh lớp Vỡ lòng tuổi từ 7 đến 9, chưa biết đọc và viết tiếng Việt.  Các em học-sinh sẽ được dạy đọc và viết tiếng Việt theo phương-pháp mới, Âm-vị-học. 

 

Lớp Vỡ lòng, cùng với các học-sinh (từ lớp 1 đến lớp 5) đã theo học Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học trong niên-học qua, sẽ theo thời khoá biểu của niên-học mới như sau:

 

Ngày, giờ học:  Mỗi chiều thứ Bảy từ 3 gi đến 5 giờ 30 tại Viện Việt-Học.
Ngày hết hạn ghi danh:  31 tháng Tám, 2014.
Ngày Khai-giảng:  20 tháng Chín, 2014.
Ngày Bế-giảng:  13 tháng Sáu, 2015.

Liên lạc:  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học

Email: info@viethoc.com

Điện-thoại:  Cô Trần Liễu (714) 467-6867  //  Cô Lệ Hương (714) 270-8110

 

 

Trân trọng thông báo,


Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học
ĉ
Chí-Thông Nguyễn,
Aug 26, 2014, 3:15 AM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Aug 26, 2014, 3:15 AM
Comments