Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

posted Nov 14, 2017, 12:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:27 PM ]
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcyZTcyM2Q1NGIzNjE2YQ  

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Mở Khoá Huấn-Luyện 

Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt 

Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

 

dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo 

dạy Việt-ngữ

 

Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

Thông báo

v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ.

1.  Thời-lượng 1 tuần;

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm

4.  Sĩ-số: 4 người

Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


Trân-trọng thông báo,

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học
Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt  (PDF)
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 2:53 PM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 2:54 PM
Comments