Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

posted Nov 14, 2017, 12:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:28 PM ]
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjU5NzVjNzY0NzBhOWE2Yw  

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt 

Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ


Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

 

Thông báo

 

v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ.

1.  Khoá học: thời-lượng 2 tuần;

2.   Nhận học-viên từ 7 đến 11 tuổi, chưa biết đọc và viết chữ Việt

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối, thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm, trong hai tuần liên-tiếp

4. Sĩ-số: 4 học-sinh


Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


Trân-trọng thông báo,

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-HọcKhoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt  (PDF)
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 2:13 PM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 2:13 PM
Comments