Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thuyết Trình: Thơ Trong Truyện Kiều

posted Mar 20, 2010, 8:18 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 13, 2015, 10:35 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự buổi thuyết trình và thảo luận về đề tài:

Thơ Trong Truyện Kiều

Với diễn giả:
GS Trần Ngọc Ninh

do Viện Việt-Học tổ chức
Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều
Chủ Nhật 11 tháng 4 năm 2010
tại phòng hội của Viện
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2050

Trân trọng,
Viện Việt-Học

Đôi Nét Về Diễn Giả

Giáo sư Trần Ngọc Ninh
 • Thạc-sĩ Các Y-khoa Ðại-học Pháp · Nguyên Bác-sĩ Giải-phẫu / Giáo-sư Trưởng Khu Phẫu-khoa Trực-nhi và Phẫu-khoa Tiểu-nhi thuộc Ðại-học Y-khoa Sài-gòn.
 • Nguyên Giáo-sư Văn-minh Ðại-cương và Văn-hoá Việt-Nam tại Ðại-học Vạn-Hạnh.
 • Nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Ðặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ VNCH.
 • Hội-viên Hội-đồng Văn-hoá Giáo-dục.
 • Hội-viên Hội-đồng Soạn-thảo Danh-từ Chuyên-môn.
 • Cố-Vấn Viện Việt-Học.
 • Nguyên Viện-Trưởng Viện Việt-Học.
 • Tác giả nhiều sách biên khảo: Cơ-Cấu Việt-Ngữ, Nguồn gốc Việt-Ngữ, Một Chút Lịch-sử: Y-khoa Đại-học-đường Sàigòn, Tuyết Xưa ..., một số bài đăng trên các báo Khởi Hành, Thế Kỷ 21, Tư Tưởng, Việt-Học …

Đoạn Trường Tân Thanh là bài thơ dài đứt ruột Nguyễn Du viết để dãi bày nỗi oan của đời ông, không phải là chuyện cô Kiều của Thanh Tâm Tài-nhân.
Thi-sĩ không phải là người làm thơ. Thi-sĩ là những người muốn nói ra một cái gì trong tâm nhưng không nói ra được bằng lời thường…mà phải nói bằng hình-ảnh, bằng biểu-tượng, bằng tinh-hoa và bằng những âm thanh đã đúc kết trong tiếng nói lúc nguyên-thủy. Thơ là hội-họa, thơ là hương-cốt, thơ là âm-nhạc, thơ là tình-tự, thơ là tư-duy.
Tôi dùng những phương-pháp phê bình hiện-đại để đi vào thế-giới tâm tư (TƯ), thi-tứ (TỨ), và ngôn-từ (TỪ) của Tố Như. Những phương-pháp ấy đã mở ra cho tôi một cái nhìn hoàn-toàn mới-mẻ về thi-sĩ và tác-phẩm của ông.

Trần Ngọc Ninh

Chương Trình

 • 2:00 pm - Khai mạc
 • 2:10 pm
  • Giới Thiệu diễn giả
  • Thuyết Trình
  • Thảo Luận
 • 4:00 pm - Bế mạc

Institute of Vietnamese Studies


Ċ
Quốc-Anh Vương,
Mar 20, 2010, 8:27 AM
Comments