Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thuyết Trình: Thân-Thế và Tư-Tưởng của Claude Levi-Strauss

posted Mar 20, 2010, 7:57 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 13, 2015, 10:36 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự buổi thuyết trình và thảo luận về đề tài:

Thân-Thế và Tư-Tưởng của Claude Levi-Strauss

Với diễn giả:
GS Trần Ngọc Ninh

do Viện Việt-Học tổ chức
Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều
Chủ Nhật 21 tháng 3 năm 2010
tại phòng hội của Viện
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2050

Trân trọng,
Viện Việt-Học

Đôi Nét Về Diễn Giả

Giáo sư Trần Ngọc Ninh
 • Thạc-sĩ Các Y-khoa Ðại-học Pháp · Nguyên Bác-sĩ Giải-phẫu / Giáo-sư Trưởng Khu Phẫu-khoa Trực-nhi và Phẫu-khoa Tiểu-nhi thuộc Ðại-học Y-khoa Sài-gòn.
 • Nguyên Giáo-sư Văn-minh Ðại-cương và Văn-hoá Việt-Nam tại Ðại-học Vạn-Hạnh.
 • Nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Ðặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ VNCH.
 • Hội-viên Hội-đồng Văn-hoá Giáo-dục.
 • Hội-viên Hội-đồng Soạn-thảo Danh-từ Chuyên-môn.
 • Cố-Vấn Viện Việt-Học.
 • Nguyên Viện-Trưởng Viện Việt-Học.
 • Tác giả nhiều sách biên khảo: Cơ-Cấu Việt-Ngữ, Nguồn gốc Việt-Ngữ, Một Chút Lịch-sử: Y-khoa Đại-học-đường Sàigòn, Tuyết Xưa ..., một số bài đăng trên các báo Khởi Hành, Thế Kỷ 21, Tư Tưởng, Việt-Học …

Chương Trình

 • 2:00 pm - Khai mạc
 • 2:10 pm
  • Giới Thiệu diễn giả
  • Thuyết Trình
  • Thảo Luận
 • 4:00 pm - Bế mạc

Institute of Vietnamese Studies


Ċ
Quốc-Anh Vương,
Mar 20, 2010, 8:14 AM
Comments