Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thông báo: Khoá học bổ túc Việt-Anh

posted Jul 28, 2009, 1:42 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated Jul 28, 2009, 1:49 AM ]
Viện Việt-Học sẽ mở Khoá học bổ túc Việt–Anh dành cho các học ‎viên thông dịch trong các lãnh vực luật pháp (toà án), y tế, kĩ ‎thuật, cán sự xã hội… Buổi hướng dẫn nhập khoá (orientation) trình ‎bày về lịch trình và nội dung của khoá học sẽ được tổ chức:‎

lúc ‎2 giờ chiều Chủ Nhật 14 tháng 6 năm 2009
‎tại Phòng Hội Viện Việt-Học
 
Comments