Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

THIỆP MỜI 2017-12-17 - TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ A B C - NHÀ BIÊN-KHẢO LỤC ĐỨC THUẬN

posted Dec 6, 2017, 9:33 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 6, 2017, 9:34 AM ]
 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0
  
Trân trọng kính mời quí-vị tham dự buổi nói chuyện: 

Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 


Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (đến từ Virginia) 
 

Chủ-nhật, 17 tháng XII năm 2017 
từ 2:00 PM đến 5:00 PM

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

   

Thiệp Mời - Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf - (2.40 MB)

Chương-Trình

2:00 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 
    
   Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (Virginia)
  2. Giới thiệu về lịch-sử, mô tả, tiến-trình cấu-tạo và sự tiến-hóa
  3. Phân biệt 3 loại chữ này.

 • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

  5:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  Comments