Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thiệp Mời - Thuyết Trình: Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu - Ra Mắt Sách và CD: Việt Nam: Văn hoá và Môi trường

posted Dec 12, 2012, 7:46 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 17, 2012, 3:28 AM ]
 
Trân trọng kính mời các quí vị đến dự buổi:

- Thuyết trình về đề tài:

Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu

Diễn giả: Giáo sư Thái Công Tụng (đến từ Canada)

- Ra Mắt Sách và CD:

Việt Nam: Văn hoá và Môi trường

Chủ-biên: Lê Hữu Mục – Thái Công Tụng. Cơ sở xuất bản Việt-Học, 2012.

Từ 2:00 PM – 4:30 PM Chủ nhật

16 tháng Mười Hai năm 2012

Tại phòng hội Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222,

Westminster, CA 92683

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học

Chương trình
 
2:00 PM:   Khai mạc
 
Phần I:   Thuyết trình về đề tài Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu
                Diễn giả: Giáo sư Thái Công Tụng
                - Giới thiệu diễn giả: Kỹ sư Phạm Phan Long 
                - Giáo sư Thái Công Tụng nói chuyện về đề tài Biến đổi khí hậu
                   và vấn nạn lương thực toàn cầu
                - Tâm tình thân mật giưã diễn giả và cử toạ

Phần II:   Ra Mắt Sách: Việt Nam: Văn hoá và Môi trường
                - Tiến trinh sự hình thành và các đặc trưng của sách
                   (Giáo sư Thái Công Tụng)
                - Vài cảm nghĩ về sách Việt Nam: Văn hoá và Môi trường
                   (Giáo sư Phạm Văn Quảng)
                - Tâm tình thân mật giưã Ban Chủ Biên và cử toạ

4:30 PM:  Cảm tạ - Bế mạc

 

Institute of Vietnamese Studies

Comments