Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]
 
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
 
Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


Diễn giả: 
Giáo-sư 
Triệt Học Trần Đức Giang 
 

Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
từ 7:30 – 9:00 giờ tối

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

   

Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

Chương-Trình

7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
    
   Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

 • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

  9:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  Comments