Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

THIỆP MỜI 2019-07-28 - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì - Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

posted Jul 27, 2019, 10:06 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 21, 2019, 8:21 PM ]
 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf?attredirects=0
  
Trân trọng kính mời các quí-vị đến tham dự buổi thuyết-trình với diễn-giả:

Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

về đề-tài:

Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG
tại Thượng-Viện Hoa-Kì
 

Chủ-nhật, 28 tháng Bảy, 2019 
2:00 giờ chiều - 5:00 giờ chiều

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 


Thiệp Mời - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì
VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf - (759 KB)


Chương-Trình

2:00 PM - Khai mạc
  • Giới thiệu diễn-giả
  • Thuyết-trình:
    1. “Dự luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-viện Hoa-Kì” - Giáo-sư Nguyễn Văn Canh
4:30 PM - Chia sẻ í-kiến với diễn-giả

    5:00 PM - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Comments