VIỆN VIỆT-HỌC
INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES

  Tâm-Thư Kêu Gọi 

   Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt cuả Viện Việt-Học   


 

Little Saigon, ngày 16 tháng Tư năm 2020


Kính thưa:

  Quí bậc Trưởng-thượng, Quí Thân-hào Nhân-sĩ,

  Quí Giáo-sư, Học-giả, nhà Nghiên-cứu,

  Quí Văn-nhân, Thi-sĩ, Nghệ-sĩ, Chuyên-gia, Chuyên-viên,

  Quí Đồng-hương, Quí bậc Mẹ Cha học-sinh và các bạn trẻ,

  Quí Anh Chị Em và Thân-hưũ Viện Việt-Học,

 

Viện Việt-Học được hình thành từ năm 2000, nhằm mục-đích:

 

        Tạo sự cảm-thông và góp phần duy trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt thuộc các thế-hệ;

        Tìm hiểu và phân tích các khía cạnh cuả văn-hóa, văn-học, lịch-sử, địa-dư, và nhiều khía cạnh nhân-văn khác trong

         văn-hóa Việt-Nam;

        Bồi dưỡng và phát huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn giữ trong nếp sống tinh-thần cuả người Việt-Nam;

        Làm môi-trường gởi gấm cuả các thế-hệ cha anh, cho nhiều thế-hệ trẻ tiếp nối học hỏi, thao tác, kế thừa văn-hóa

        Việt-Nam nơi xứ người.

 

Đã nhiều năm qua, nhiều thế-hệ và thành-phần đồng-hương, cao-niên cũng như tuổi trẻ đã hưởng ứng các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học như:

 

§  Chương-trình Xứ-Sở và Con Người

§  Các khóa Việt-học về sử-địa, ngữ-học, văn-minh, văn-hoá Việt-Nam

§  Chương-trình Đường vào Đại-học

§  Các lớp Việt-ngữ

§  Câu lạc-bộ văn-nghệ 

§  Câu lạc-bộ nhiếp-ảnh 

§  Các lớp võ-thuật

§  Lớp đào tạo thông-dịch-viên hưũ-thệ

§  Các lớp chữ Nôm

§  Lớp chữ Nho

§  Diễn-đàn Việt-Học với những chương-trình thuyết-trình, hội-luận về các đề-tài liên-quan đến văn-hóa, lịch-sử, giáo-dục,

   địa-dư, cuộc sống…

§  Các Hội-nghị về:  Tiếng Việt và phương-pháp giảng dạy, sự hình-thành cuả cộng-đồng người Việt ở một số địa-phương,

   văn-học Việt-Nam thời toàn-cầu, phong-trào Duy-Tân…

§  Xuất bản, phát hành, giới thiệu các tác-phẩm về ngữ-học Việt-Nam, sử-học, Tự-Điển Chữ Nôm Trích Dẫn, DVD Nam

   Phong Tạp Chí, các tác-phẩm văn-học, tiểu-luận về giáo-dục, sách giáo-khoa, v.v…

§  Phát động phong-trào thực hiện phong bao mừng tuổi (bao "lì xì") với hoa-văn Việt và chữ Việt cho cộng-đồng và con em

   gốc Việt ở hải-ngoại.

§  Bảo trợ trực-tiếp và gián-tiếp một số sinh-hoạt văn-hoá cuả các đoàn-thể, cá-nhân, văn-nghệ-sĩ, và tuổi trẻ trong các sinh-

   hoạt văn-hoá và giáo-dục.

 

Bên cạnh các nội-dung và lãnh-vực nêu trên, Viện Việt-Học đã và đang:

§  Thu thập và lưu trữ một số lượng sách cũ (xuất bản trước 1975), quan-trọng cho việc nghiên-cứu về văn-hóa, lịch-sử, văn-

   chương, văn-học Việt-Nam mà nhiều ngàn quyển trong số này đã được làm biên-mục theo tiêu-chuẩn thư-viện học.

§  Thực hiện và chăm sóc một website nghiên-cứu và một website lưu-trữ một số tài-liệu văn-hóa và văn-học quan-trọng đã

   được số hóa, như các bộ sưu-tập báo Ngày Nay, Phong Hóa, các tác-phẩm văn-học cuả Tự Lực Văn Đoàn, v.v...

 

Trong 20 năm qua, Viện Việt-Học đã ra sức duy trì và cố gắng giữ đúng hướng đi do Viện chủ trương.  Theo thời-gian, khi mà các thế-hệ cha anh đang dần trôi qua, Viện đối diện các thử-thách để vừa duy trì đối-tượng phục-vụ cuả buổi đầu, cùng lúc mời gọi sự hợp-tác cuả các thế-hệ tiếp nối, ngõ hầu hoàn thành vai-trò gạch-nối giữa các thế-hệ.  Sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học dần-dà chú trọng các lãnh-vực:

 

  Thu-thập tài-liệu (qua Thư-Viện Viện Việt-Học).

  Mời gọi học-giả, học-giới đóng góp bài vở nghiên-cứu về nhiều lãnh-vực cuả Việt-học qua Tập-San Việt-Học

   Online (viethocjournal.com).

  Duy trì các lớp Việt-ngữ để giảng dạy tiếng Việt theo âm-vị-học và cùng lúc hướng dẫn các cháu trên nền-tảng các

   giá-trị tốt đẹp trong văn-hoá Việt.

  Duy trì các sinh-hoạt nhân-văn khác để góp phần bồi dưỡng nếp sống tinh-thần lành mạnh cho nhiều thế-hệ trong

   cộng-đồng.

 

Các sinh-hoạt dù đổi thay theo hoàn-cảnh và thời-gian, mục-đích và chủ-trương cuả Viện Việt-Học không thay đổi, và đối-tượng phục-vụ cuả Viện Việt-Học luôn được mở rộng.

 

Viện sẽ không thể tiếp-tục thực hiện các ước-vọng trên nếu không có sự bảo-bọc cuả quí Giáo-sư, quí đồng-hương còn có chút lòng với văn-hóa cổ-truyền cuả Dân-tộc, và đối với tương-lai cuả tuổi trẻ Việt-Nam, sao cho các em có thể vừa Về nguồn, vừa Hội nhập, trong sự đãi-lọc đầy Sáng-tạo và Hướng-thượng, trong cái tinh-thần tự-lực tự-cường để giúp mình, giúp người, và trong cái tâm-tình uống nước nhớ nguồn cuả nếp sống tinh-thần Việt-Nam.

 

Trước tình-hình cuả đại-dịch toàn-cầu, chúng ta đang trải qua thử-thách to lớn cho sự an-toàn sức khỏe, không những cho riêng cộng-đồng địa-phương mà còn cho cộng-đồng nhân-loại, đặc-biệt là sự quan-hoài đến số phận bấp-bênh cuả những đồng-bào nơi quê nhà đang thiếu-thốn mọi thứ để sinh tồn qua đại-nạn này. Dẫu vậy, sự hiện-hưũ cuả một giá-trị tinh-thần cũng là một thử-thách vô-hình, để chúng ta, giữa mọi thứ phải lo toan, cũng duy trì được một dấu ấn căn-cước cho bước chân cuả cộng-đồng hải-ngoại. Tiềm-ẩn đâu đó trong các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học là sức mạnh tinh-thần cuả người Việt-Nam tha-hương nhưng vẫn tha-thiết với tương-lai lâu dài cuả dân-tộc.  Sự sống còn cuả các cơ-quan văn-hóa bất-vụ-lợi, dù ở thời thịnh-vượng hay suy-trầm, đều nói lên sức mạnh tinh-thần và quan-điểm về văn-hóa và giáo-dục cuả chính những cá-thể và tập-thể nuôi dưỡng chúng.

 

Hiện nay, Viện Việt-Học đang gặp rất nhiều khó khăn về tài-chánh để duy-trì cơ-sở, nơi lưu giữ tài-liệu, sách vở, tập trung và khai triển mọi sinh-hoạt cuả Viện - những sinh-hoạt vốn là một phần các nhu-cầu và ước mơ Việt-học cuả nhiều thế-hệ.  Trước đây, mỗi tháng Viện thanh toán các chi-phí về phòng ốc, điện-thoại, internet, văn-phòng-phẩm và nhu-cầu duy trì các sinh-hoạt cùng với các lớp học Việt-ngữ là $5000, trong khi các mức thu về, không vào đâu so với mức chi.  Nhưng đáng tiếc, trong tình-hình hiện nay, việc thu-nhập khiêm-tốn trên cũng bị đình chỉ trong thời-gian này, trong khi chi-phí phòng ốc hằng tháng vẫn là một vấn-đề nan-giải của Viện.

 

Thật khó khăn cho Viện Việt-Học khi phải viết Tâm-Thư này. Viện xin làm con tính, nếu quí đồng-hương mở lòng bảo trợ mỗi tháng từ $10, $20 USD…, thì nhu-cầu tối-thiểu cho Viện sẽ không khó để đạt đến. Nếu được nhiều vị hảo-tâm mở lòng, thì niềm mơ-ước về sự tồn-tại cuả Viện Việt-Học tại Little Saigon sẽ thành hiện-thực.

 

Một cách cụ-thể, Viện kính mời quí-vị điền vào Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học ở trang tiếp theo.

 

Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững-chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn trong giai-đoạn bức-bách này. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta hôm nay, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ được bình-an và sớm vượt qua cơn đại-nạn toàn-cầu.

 

Trân-trọng,

 

Viện Việt-Học

 

 


VIỆN VIỆT-HỌC

INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES  

        Thư Mời Ghi Danh Bảo Trợ Viện Việt-Học        

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hưũ,

Tiếp theo Tâm-Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Viện Việt-Học, Viện kính gởi đến quí-vị Phiếu ghi-danh bảo trợ Viện Việt-Học và thiết-tha mời gọi quí-vị tích-cực tham gia, tiếp sức để Viện có đủ phương-tiện trang trải chi-phí căn-bản, và duy trì được cơ-sở sinh-hoạt cuả Viện sau 20 năm hoạt động.

Chi-phí căn-bản hằng tháng cần duy trì cho Viện Việt-Học, từ $5,000 nay được tiết giảm còn $2,500.

Viện kính mời các quí-vị Ân-nhân, mạnh-thường-quân, các nhà hảo-tâm điền vào Phiếu ghi-danh bảo trợ dưới đây và gởi về địa-chỉ "baotroviethoc@viethoc.com" hoặc về trụ-sở cuả Viện.

 

Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học

1.

Họ, Tên Ân-nhân hoặc người đại-diện: ____________________________________________________

(  ) Cá-nhân     (  ) Tên đoàn thể/nhóm:  

 ____________________________________________________
 

2.

Địa-chỉ:

 

      

3.

Email:

4.

Điện-thoại:

5.

Số tiền bảo-trợ:  $__________

6.

Thời-gian bảo-trợ:

a.

Một lần (  )   

b.

Hằng tháng (  )

c.

Hằng năm   (  )

d.

Bắt đầu từ tháng: _____________, 2020

7.

Cho mượn (Chỉ nhận lại số tiền cho Viện mượn. Lãi-xuất 0%).

a.

Số tiền cho mượn:  $__________

b.

Thời-hạn cho mượn:

Trong vòng _____ năm.
(Viện có bản cam-kết để gởi riêng đến Ân-nhân).

8.

Phương-tiện tốt nhất để liên lạc:  

Email (  )   Điện-thoại (  )   Bưu-tín (  )

Phương-thức bảo trợ:  (  ) Ngân-phiếu số: #_________   

                                    (  ) Gởi qua Zelle ngày __ tháng __, 2020

Tên người gởi Zelle (chính-xác trong trương-mục): _________________________________________________  

9.

Phần dành riêng cho VVH: 

 

 1.      Mọi bảo-trợ bằng ngân-phiếu xin đề "Viện Việt-Học"  gởi kèm với Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. 222

Westminster, CA 92683


Trong phần "Memo" cuả ngân-phiếu, xin quí-vị điền vào nội-dung cuả một trong các ghi-chú sau:

__ Bảo-trợ một lần

__ Bảo-trợ hằng tháng

__ Bảo-trợ hằng năm

__ Ngân-khoản cho Viện mượn

 

Quí-vị cũng có thể gởi ngân-phiếu qua bưu-điện và email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

2.      Mọi bảo-trợ bằng Zelle xin gởi đến địa-chỉ email baotroviethoc@viethoc.comlà địa-chỉ nhận và gởi tiền trong

         trương-mục cuả Viện Việt-Học ở Bank of America.


Trên màn hình để gởi Zelle, nơi hàng chữ “Add Message (Optional)”, xin ghi thêm số Điện-thoại  Họ Tên Ân-nhân đúng như đã điền trong Phiếu Bảo-Trợ.  

 

Ân-nhân bảo trợ qua Zelle vẫn cần gởi email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

3.      Mọi thắc-mắc về việc bảo-trợ Viện Vìệt-Học xin quí ân-nhân liên lạc:

Điện-thoại: (714) 775-2050


Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn cuả hôm nay. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta nơi đây, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ sớm an-bình vượt qua đại-dịch Vũ-Hán.

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học

 

 
 

 

Attachments area
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_TamThuKeuGoiBaoTro_202004.pdf  


Tâm-Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt cuả Viện Việt-Học
VVH_TamThuKeuGoiBaoTro_202004.pdf
621k  View  Download