Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Ra mắt Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn tại Paris

posted May 20, 2009, 11:58 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Jul 28, 2009, 1:44 AM by Uyên-Thi Trần ]
Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi


Ra mắt sách
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn


tại Paris
Thứ Bảy 30 tháng 5, 2009 lúc 3 giờ chiều

Địa điểm:
Salle des Fêtes de Sceaux
68 rue de Houdan
92330 Sceaux


Xin xem thêm chi tiết tại: http://nmchau.perso.sfr.fr/concert2009.html
Liên lạc: Đặng Thế Kiệt (Dang.TheKiet@orange.fr).


Comments