Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Ra Mắt Sách: Đức Phật giưã Chúng Ta

posted Jul 5, 2013, 4:45 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated Jul 7, 2013, 11:23 AM ]
Thiệp mời

Trân-trọng kính mời các quí vị

đến tham dự buổi Ra Mắt Sách


ĐỨC PHẬT giưã CHÚNG TA


cuả


Giáo-sư TRẦN NGỌC NINH


Chủ Nhật, 25 tháng 08 năm 2013

từ 10:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa


tại

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683

Trân-trọng kính mời

Ghi chú: Thiệp Mời đính kèm dạng PDF, có thể in màu hai mặt, dùng option "flip on short edges."

Ċ
Uyên-Thi Trần,
Jul 5, 2013, 4:45 AM
Comments