Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018

posted Nov 14, 2017, 12:39 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 4:06 PM ]
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxY2NkZjNkZWE1Yjk3Mzk  
 Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết 
 XUÂN MẬU-TUẤT  2018 
 Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái)

 Thiệp Tết: 01 Mĩ-Kim cho 01 thiệp (kèm theo bao thơ)VIỆN VIỆT-HỌC
INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
E-mail: info@viethoc.com Ÿ (714) 775-2050ą
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 1:40 PM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 1:40 PM
Comments