Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân Ưu Hoạ Sĩ Ngô Bảo

posted Feb 11, 2010, 8:43 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 15, 2015, 1:30 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Ho sĩ NGÔ BO

Pháp danh Nht Hoàng

Giáo sư Văn minh Vit nam ti Vin Vit-Hc

Đã thất lộc vào ngày 7 tháng 2 năm 2010 tại Newport Beach, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 81 tuổi

Viện Việt-Học thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ Ngô Bo, nhũ danh Phm Tưng Trinh và Tang quyến.

Nguyện cầu anh linh Ho sĩ Ngô Bo được an nghỉ nơi Cõi Pht.


Ban Cố Vấn, Ban Giáo sư, Ban Điều Hành, 

các quí vị thiện nguyện viên và toàn thể Viện Việt-Học

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Comments