Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân ưu

posted Feb 4, 2012, 11:01 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Feb 4, 2012, 11:06 AM ]


Nhận được tin đau buồn

Thân mẫu cuả Giáo sư Nguyễn Thị Bảo Xuyến, nguyên Xử Lí Thường Vụ Viện Trưởng
Viện Việt-Học, California, Hoa Kì
là Cụ bà
Maria Nguyễn Quang Rư
Nhũ danh Lê Thị Tuất

Được Thiên Chuá gọi về lúc 4:30 chiều ngày 29 tháng Giêng năm 2012
(Nhằm ngày mồng 6 tháng Giêng năm 2012)
Tại bệnh viện Garden Grove, California, Hoa Kì


Hưởng thọ 102 tuổi.
Viện Việt-Học thành kính chia buồn cùng Giáo sư Nguyễn Thị Bảo Xuyến và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ bà Maria Nguyễn Quang Rư - Nhũ danh Lê Thị Tuất vĩnh viễn hưởng
ơn lành nơi Nước Chuá.


Vương Quốc Anh (Ly) . Nguyễn Thế Anh . Trần Hoài Bắc . Bủi Bỉnh Bân - Nguyễn Ngọc
Thanh . Nguyễn Ngọc Bích - Đào Thị Hợi . Huỳnh Thanh Bình . Nguyễn Văn Canh . Lê Đình
Các . Nguyễn Cúc . Phạm Huy Cường - Đàm Châu Hà . Trần Đức Châu . Cao Minh Châu .
Nguyễn Văn Châu . Thái Quang Minh Chính . Hoàng Xuân Chỉnh . Đào Đức Chương . Nguyễn
Phước Đáng . Lê Quốc Duy . Phạm Kim Dzung . Huỳnh Thyđan . Vĩnh Đào . Huỳnh Lương
Định . Vũ Mạnh Đôn . Nguyễn Khắc Đôn . Bùi Đồng . Bùi Đường . Ngọc Dung Firpo . Bùi
Văn Giai . Trần Lam Giang . Trần Đức Giang . Phạm Văn Hải . Nguyễn Đình Hải . Nguyễn
Kiều Hạnh . Châu Hiền . Trần Thanh Hiệp . Bà Nguyễn Đình Hoà . Bà Nguyễn Khắc Hoạch .
Đinh Khang Hoạt . Thuy Minh Hồng - Võ Thiện Hiếu . Nguyễn Huy . Vương Huê . Nguyễn
Như Hùng . Phạm Thế Hùng . Đàm Quang Hưng . Doãn Quốc Hưng . Phạm thị Lệ Hương .
Đỗ thị Lệ Hương . Jenny Trần . Nguyễn Phương Kim . Vũ Thiên Kim . Nguyễn Tuấn Khanh .
Lê Đình Khiết . Đoàn Khoách . Lưu Khôn . Dương Minh Kính . Nguyễn Ngọc Kỳ . Huỳnh
Công Khanh . Doãn Kim Khánh . Lê Văn Khoa . Lê Xuân Khoa . Lê Minh Khôi - Nguyễn

Hồng Nhung . Nguyễn Mai Khôi . Nguyễn Hoàng Lan . Nguyễn Hoàng Tháilang . Lê Văn Lân .
Nguyễn Minh Lân . Lâm Thanh Liêm . Nguyễn Hà Liên . Lê Diệu Linh . Ngô Thị Quý Linh .
Viên Linh . Nguyễn Bá Linh . Hoàng Long . Nguyễn Thái Long . Khiếu Đức Long . Lê Chính
Long . Nguyễn Thành Long . Ngô Hoàng Mai . Nguyễn Minh - Nguyễn Duyên Anh . Nguyễn
Khắc Minh . Nguyễn Tư Mô . Nguyễn Văn Mộch . Lê Hữu Mục . Nguyễn thị Kim Ngân . Trịnh
Nhật . Nguyễn Trọng Nho – Vân Bằng . Huỳnh Sĩ Nghị . Phan Ngô . Dzương Đức Nhự . Trần
Ngọc Ninh . Đàm Trung Phán . Đàm Trung Pháp . Nguyễn Minh Phúc . Trần Trọng Phúc . Hàn
Phúc . Trần Gia Phụng . Phạm Ngọc Phước . Nguyễn Hữu Phước . Nguyễn Trung Quân . Phạm
Văn Quảng - Kim Sơn . Dương Quỳnh . Lý Thy Quỳnh . Nguyễn Văn Sâm - Trần Ngọc Ánh .
Vũ Hữu San . Doãn Quốc Sỹ . Chúc Tánh . Nguyễn Phúc Bửu Tập - Phạm thị Mộng Thu . Phan
Thanh Tâm . Bà Nguyễn Sỹ Tế . Trần Văn Tiền . Trương Toại . Đỗ Quí Toàn – Chân Huyền
Đỗ Quyên . Phạm Tuân - Hỷ Nguyên . Đỗ Đình Tuân . Trần Anh Tuấn . Phạm Văn Tuấn . Phan
Quang Tuệ . Vy Thanh . Trương Minh Thanh . Hồ Bạch Thảo . Hoài Hương Trần Uyên Thi .
Nguyễn Chí Thông . Nguyễn Thiên Thụ . Lê Phục Thuỷ . Phạm Bích Thuỷ . Nguyễn Trọng
Thuỷ . Nguyễn Ngọc Trâm . Đặng Ngọc Trân . Phạm Minh Trí – Hoàng Mai Ngân . Trần Minh
Triết . Lâm Lễ Trinh . Nguyễn Hữu Trí . Nguyễn Kim Trung . Nguyễn Quang Trung - Nguyễn
Phương Lan . Nguyễn Văn Trường . Tạ chí Đại Trường . Bùi Vũ Tuyến . Lý Thu Vân . Phạm
Vivian . Nguyễn Xuân Vinh . Lê Thành Việt . Đỗ Quang Vinh . Huỳnh Lương Vinh . Nguyễn
Thành Vinh - Phạm Mỹ Dung . Doãn Quốc Vinh . Nguyễn Doãn Vượng và Hội Đồng Cố Vấn,
Ban Giáo Sư, Hội Đồng Điều Hành, các quí vị thiện nguyện viên cùng toàn thể Viện Việt-Học

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU