Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân Ưu

posted Sep 17, 2011, 9:14 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 13, 2015, 10:12 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn  

Cụ Bà Doãn Quốc Sỹ 

Khuê danh Hồ Thị Thảo 

Pháp danh Diệu Thảo 

đã tạ thế lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2011 (nhằm ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão) tại Houston, TX 

hưởng thọ 86 tuổi.

  

Viện Việt-Học  

thành kính chia buồn Giáo sư Doãn Quốc Sỹ và toàn thể tang quyến.   

Xin nguyện cầu hương linh Cụ Bà Diệu Thảo Hồ Thị Thảo  

vãng sanh Cõi Phật.  
 

Thành Kính Phân Ưu
Comments