Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

PHÂN ƯU

posted Sep 7, 2011, 2:50 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:25 AM ]
 
  

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn 

Tiến sĩ  CHỬ TAM ANH
 
Pháp danh  Thân Biểu
 

vừa tạ thế tại Fairfax, Virginia 
ngày 24 tháng 8 năm 2011
 
Hưởng dương 53 tuổi
 
Viện Việt-Học 
thành kính chia buồn cùng Bà Vi Khuê Chử Bá Anh, Bà Chử Nhất Anh, 
Dr. Chử Nhị Anh 
cùng tang quyến. 


Nguyện cầu hương linh Thân Biểu CHỬ TAM ANH
 
sớm siêu sanh về cõi Phật.
 
 Thành Kính Phân Ưu
 
Viện Việt-Học

Comments