Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

PHÂN ƯU

posted May 7, 2011, 3:56 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:06 AM ]
 
  

 Chúng tôi nhận được tin đau buồn: 

 Cụ Bà quả phụ NGUYỄN NHƯ QUỸ 

 Nhũ danh NGÔ THỊ THƠM 
 Pháp danh Diệu Bảo 

 Sinh quán Đáp Cầu, Bắc Ninh, sinh năm 1912 (Nhâm Tý),  
 đã tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 2011 (nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão) 
 tại Santa Clara, California 

 Hưởng Đại Thọ 100 tuổi 

 Viện Việt Học thành kính chia buồn cùng 
 ông bà Giáo Sư NGUYỄN NHƯ HÙNG và tang quyến. 

 Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà quả phụ NGUYỄN NHƯ QUỸ sớm 
 tiêu diêu miền Cực Lạc. 

 VIỆN VIỆT HỌC 
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Comments