Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân Ưu

posted Mar 3, 2011, 12:56 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
 
 
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Bà Nguyễn Đình Cường


  Khuê danh ĐỖ THỊ TIẾN
Pháp danh TÂM TINH CHUYÊN

vừa tạ thế tại Artesia, California
lúc 12 giờ 20 trưa ngày 25 tháng 2 năm 2011
(nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Mão)

Hưởng thọ 67 tuổi.


Viện Việt-Học

chân thành chia buồn cùng Giáo sư Nguyễn Đình Cường
và toàn thể tang quyến. 

Xin nguyện cầu anh linh Giáo sư Tâm Tinh Chuyên Đỗ Thị Tiến
vãng sanh Cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu

Viện Việt-Học

Comments