Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân Ưu

posted Feb 23, 2011, 2:14 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:30 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
 
 
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Thân Mẫu cuả
Anh Chị Trần Tony Vũ -Trần Thị Thập;
Anh Chị Nguyễn Văn Minh - Nguyễn-Lê Duyên-Anh;
 Anh Chị Nguyễn Trí - Nguyễn Thy-Hậu,

Cụ Bà Nguyễn Thị Vượng,
Pháp danh Nhật Hưng,
vừa tạ thế vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2011
(nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Tân Mão)
tại thành phố Santa Ana

Hưởng thọ 89 tuổi.

Viện Việt-Học
chân thành chia buồn cùng quí Anh Chị và toàn thể tang quyến. 
Xin nguyện cầu anh linh Cụ Bà Nhật Hưng Nguyễn Thị Vượng vãng sanh Cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu
Viện Việt-Học

Comments