Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân ưu

posted Jan 4, 2010, 6:38 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 15, 2015, 2:11 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Được tin đau buồn

Giáo sư TRẦN ĐỨC THẮNG
Bút hiệu TRẦN ĐÔNG PHONG
Nguyên Giáo sư Trường Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ
Giảng viên Trường Sinh Ngữ Quân Đội VNCH
Giáo sư – Ban Giáo sư Viện Việt-Học

Đã tạ thế ngày 24 tháng 12 năm 2009 tại Thành phố Westminster, California
Hưởng thọ 73 tuổi


Viện Việt-Học thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Trần Đức Thắng và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Giáo sư Trần Đức Thắng sớm an bình nơi Cõi Vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VIỆN VIỆT-HỌC






Comments