Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Phân Ưu

posted Dec 15, 2009, 10:39 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 15, 2015, 2:19 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Ban Điều Hành Viện Việt-Học nhận được tin buồn:

Bà Quả Phụ
PHẠM QUANG BIỂU
Nhũ Danh Ngạc Thị Vượng (Yvonne Ngạc)
Pháp Danh Biệu Bảo


Vưà qua đời tại Fountain Valley, California
Hưởng thọ 91 tuổi

Ban Điều Hành Viện Việt-Học thành kính chia buồn Chị Phạm Bích Thuỷ (Madison, WI), Anh Chị Nguyễn Thành Vinh - Phạm Mỹ Dung (Yorba Linda, CA) và tang quyến.
Nguyện cầu Anh linh Cụ Bà Ngạc Thị Vượng vãng sanh Cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu
Ban Điều Hành Viện Việt-Học

Comments