Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Lịch sinh hoạt tháng 7 năm 2011 cuả Viện Việt-Học (bản mới)

posted Jun 29, 2011, 5:35 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 13, 2015, 10:26 AM ]
 
Viện Việt-Học 
Kính gởi: 
Các quí vị Học giả, Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu, 
Viện Việt-Học kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt tháng Bảy cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị, 

Viện Việt-Học 

 

Lịch sinh hoạt tháng Bảy năm 2011 (bản mới) 


1.Thứ Bảy 2 tháng Bảy từ 8:00 PM đến 9:30 PM 

    Đề tài: Sự Ứng Xử Cuả Dân Nhật  Đối Với Tai Hoạ Tsunami: 

               Cảm Tưởng Cuả Một Người Việt Đã Sống Ở Nhật Gần Nưả Thế Kỉ 

    Diễn giả: Triệt Học Trần Đức Giang (Đến từ Nhật) 


2.Chủ Nhật 3 tháng Bảy từ 2:00 PM – 5:00 PM 

    Đề tài: Gốc Từ Hy-Lạp Và La-Tinh Trong Thuật Ngữ Anh Pháp 

    Diễn giả: Tiến sĩ Nguyễn Hy Hậu (Đến từ Pháp) 


3.Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt: Lịch Sử Và Việc Giảng Dạy Tại Các Trường 

   Việt Ngữ, Trường Trung Học Và Đại Học Tại Hải Ngoại 

   Thứ Bảy 9 và Chủ nhật 10 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

   Thứ Bảy 16 và Chủ nhật 17 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 


4.Thứ Bảy 9 tháng Bảy từ 7:30 PM đến 10:00 PM 

    Đêm Âm Nhạc Hoàng Ngọc-Tuấn (đến từ Úc Châu) 

    Chương trình gồm hai phần: 

    a.Nhạc thoại: Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn trình bày về sự ứng dụng của những thành tố âm 

       nhạc cổ truyền Việt Nam vào các nhạc phẩm đương đại mà ông đã thực hiện tại Úc Châu 

       trong các lĩnh vực nhạc hoà tấu, nhạc độc tấu và nhạc kịch. 

   b.Trình diễn: Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn hát và đàn những nhạc phẩm về quê hương, cuộc sống 

       và tình yêu do chính ông sáng tác. 


5.Hội Nghị Sử Học: Sự Hình Thành Và Đặc Điểm Cuả Cộng Đồng Người Việt 

   Bắc Mĩ Và Kinh Nghiệm Sự Hình Thành Cuả Cộng Đồng Người Việt Tại 

   Một Số Nơi Khác 

    Thứ Bảy 23 & Chủ nhật 24 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

    Thứ Bảy 30 & Chủ nhật 31 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 


6.Thứ Bảy 23 tháng Bảy từ 7:30 PM – 10:00 PM 

   Trình Diễn Ca Nhạc Cổ Truyền Và Dân Ca Thưà Thiên-Huế 

   Nghệ sĩ trình diễn: Giáo sư Nguyễn Châu Thới (đến từ Sacramento) 

 
Liên lạc 
Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst St., Suite 222 
Westminster, CA 92683 
Tel: (714) 270-8110  // Email: info@viethoc.com // Website: www.viethoc.com
 
  
ATTACHMENTS: 
Thiệp Mời - Thuyết Trình: Gốc Từ Hy-lạp và La-Tinh 
Gốc Từ Hy-Lạp Và La-Tinh Trong Thuật Ngữ Anh Pháp - 234
Diễn giả: Tiến sĩ Nguyễn Hy Hậu - VhTmTT_070311_NHH[1].pdf 
View   Download 

VVH_Events - Thuyet trinh_Lich sinh hoat Thang Bay 2011_Thong bao_TDG.doc 
View   Download 
 

ĉ
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 29, 2011, 6:27 PM
Comments