Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Lịch Sinh Hoạt 2010

posted Jul 6, 2010, 7:48 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 13, 2015, 10:34 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Kính gởi các Quí vị Học giả, Giáo sư và Thân hữu,
Viện Việt-Học kính mời Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ
Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.
Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị,
Viện Việt-Học


Lịch sinh hoạt Viện Việt-Học

1.Giảng khoá Bổ-túc Việt-Anh
  Giảng-viên: Giáo-sư Lê Chính Long
  Khoá học bổ túc Việt – Anh dành cho các học viên ngành thông dịch
  trong các lãnh vực luật pháp (toà án), y tế, kỹ thuật, cán sự xã hội…
  Thứ Ba và Thứ Năm từ 6:30 PM – 8:30 PM
  Ghi-danh: Cô Mai Khôi (714) 856-1653
                   Email: info@viethoc.com

2.Giảng khoá Ngữ-Pháp Việt-ngữ
  Giảng-viên: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
  Thứ Sáu từ 6:30 PM – 8:30 PM
  Ghi danh: (714) 775-2050
                   Email: info@viethoc.com

  Phòng hội Viện Việt-Học
  15355 Brookhurst St., Suite 222
  Westminster, CA 92683
  Web-site: www.viethoc.com
  Email: info@viethoc.com
Comments