Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Giới Thiệu và Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

posted Oct 16, 2014, 11:50 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 17, 2014, 5:09 AM ]

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-01.jpg-medium-2-%28600x1879px%29-%2820%29-909.2KB.jpg?attredirects=0

V i ệ n  V i ệ t – H ọ c

Giới-thiệu và Phát-hành

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng

Xuân Ất-Mùi 2015

Để gợi nhắc, gìn giữ cái hương-hoả, nối tiếp nhịp thở, nắm bắt mạng mạch cuả tổ-tiên, để tiếp bước hành-trình cuả ước-vọng đi tìm muà Xuân thái-hoà, Vạn Xuân (quốc-hiệu cuả Cổ Việt, thời Lý Bôn, giưã thế-kỉ thứ VI) cuả dân-tộc, Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đến đồng-bào khắp nơi:

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

Xuân Ất-Mùi 2015

với nét vẽ, hoa-văn, màu sắc đượm nét văn-hoá dân-tộc do

Hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh vẽ mẫu.


Ngày Giới-thiệu và Phát-hành:

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

Xuân Ất-Mùi 2015 

với

Chiều Hát Cho Quê Nhà, Muà Thu và Tình Yêu

do nhạc-sĩ Nguyễn Hoàng Hà điều hợp cùng sự góp mặt của:

Tịnh Trang . Thu Quyên . Hy Đạt . Anh Đệ . Duy Trí . Hồ Lan . Gia Thuần . Định Thắng . Thuỳ Trang . Nhóm Tam Ca Công Chánh . 

Ban Hợp Ca Viện Việt-Học . 

Nhóm học-sinh Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học 

và các nhạc-sĩ 

Đinh Thắng (Piano) . Nguyễn Khánh (Keyboard) . 

Nguyễn Hoàng Hà (Guitar).

Chủ-nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2:00 PM - 4:30 PM

tại phòng hội Viện Việt-Học

Ø Vào cửa tự do

Ø Giá mỗi xấp (gồm 5 phong bao) là 1 Mĩ kim

Liên-lạc:

Viện Việt-Học - 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 Tel:  (714) 270-8110 / E-mail info@viethoc.com / Web-site: www.viethoc.com


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-02.jpg-medium-%28600x1879px%29-%2820%29-927.5KB.jpg?attredirects=0

Comments