Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Giới Thiệu & Ra Mắt Sách tại Houston, TX

posted Oct 27, 2009, 8:30 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Mar 21, 2010, 5:29 PM by Chí-Thông Nguyễn ]
Thân mới quý vị quanh vùng Houston, TX đến tham dự buổi giới thiệu và ra mắt sách do Viện Việt-Học và quý thân hữu vùng Houston tổ chức.
Vào ngày/giờ:
Chủ Nhật, 15 tháng 11 năm 2009
Từ 2:00 đến 6:00 giờ chiều


Tại địa điểm:
Hội Quán Văn Hoá Sài-Gòn
(Saigon Houston Cultural Center)
10613 Bellaire Street. Suite 600
Houston, TX 77072

Chương Trình

2:00 - 3:30 PM
 1. Khai mạc
 2. Giới thiệu Viên Việt-Học (BĐH VVH)
 3. Vòng nguyệt quế cho những tấm lòng hoài cổ thiết thực (Gs Đàm Trung Pháp)
 4. Lợi ích của Chữ Nôm trong việc tìm hiểu ngôn ngữ và văn chương Việt Nam hiện đại (Gs Đàm Quang Hưng)
 5. Sưu tầm văn bản Nôm và giới thiệu Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn (Gs Nguyễn Văn Sâm)
 6. Đôi lời về Nam Phong Tạp Chí (Nhạc sĩ Phạm Tuân)
 7. Di sản Nam Phong Tạp Chí (Bà Ngô Thị Quý Linh)
 8. Dự án bộ DVD Nam Phong Tạp Chí (BĐH VVH)
 9. Lời cảm tạ của Ban tổ chức
3:30 - 4:00 PM
 • Phát hành bộ DVD Nam Phong Tạp Chí

Ban Tổ Chức

 • Đàm Thị Châu Hà (281) 489-8095
 • Tạ Quỳnh Hoan (281) 772-7873
 • Ngô Thị Quý Linh (713) 823-5338

Hội Quán Văn Hoá Sài-Gòn. Houston, TX


Comments