Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thông Báo - Chương trình Việt Ngữ Thí Điểm Viện Việt-Học nhận học sinh lớp Vỡ Lòng.

posted Aug 26, 2010, 9:15 AM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Sep 26, 2014, 9:02 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Kính gởi: Các Quí vị Phụ huynh,

Chương trình Việt ngữ Thí điểm Viện Việt-Học niên khoá 2010 – 2011 nhận 10 học sinh lớp Vỡ Lòng - Bậc Phù Đổng:

  1. Tuổi từ 7 đến 8;
  2. Đang học bậc Tiểu học trường Mĩ;
  3. Chưa biết đọc và viết chữ Việt;
  4. Ngày hết hạn ghi danh: Thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010.

Chương trình Việt ngữ Thí điểm (CTVNTĐ) đã bắt đầu từ muà Hè 2008 và kéo dài 8 năm (gồm hai bậc: [1] Bậc Phù Đổng với 4 lớp: từ lớp Vỡ Lòng đến lớp Ba, tuổi từ 7 đến 10; [2] Bậc Hai Bà Trưng với 4 lớp: từ lớp Bốn đến lớp Bảy, tuổi từ 7 đến 14), vào mỗi chiều thứ Bảy từ 3 giờ đến 5 giờ, tại trụ sở Viện Việt-Học và đang dạy 3 lớp: Vỡ Lòng, Lớp Một, Lớp Hai - Bậc Phù Đổng. Năm nay, niên khoá 2010-2011, CTVNTĐ sẽ mở lớp Vỡ Lòng và nhận 10 em học sinh.

Ngày khai giảng: Thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2010

Ghi danh: 2:30 PM – 2:45 PM

Buổi học đầu tiên: từ 3:00 PM – 5:00 PM

Ngày bế giảng: Thứ Bảy 25 tháng 6 năm 2011

Chương trình Việt ngữ Thí điểm Lớp Vỡ Lòng - Bậc Phù Đổng hướng dẫn các em học sinh học đọc và viết chữ Việt theo phương pháp ngữ âm với mục đích dạy các em làm quen và thâu nhận những giá trị tốt đẹp cuả văn hoá Việt và Mĩ. Nguyện vọng cuả Chương trình Việt ngữ Thí điểm là với sự hợp tác tích cực cuả Phụ huynh chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các con em chúng ta thành người hữu ích cho chính các em, cho gia đình và xã hội.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Viện Việt-Học
Website: Viện Việt-Học
E-mail: info@viethoc.com

Điện thoại:

  • Cô Thuy Minh Hồng: (714) 595-5763
  • Cô Trần Phạm Ngọc Dzung: (714) 458-5881

Trân trọng,

Viện Việt-Học

Comments