Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Thông Báo - Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản (CTVNCB) Viện Việt-Học Tương Lai Cuả Tuổi Trẻ - Tương Lai Cuả Chúng Ta nhận học sinh bậc Phù Đổng: Lớp Vỡ Lòng; Lớp Một; Lớp Hai và Lớp Ba

posted Sep 9, 2011, 2:08 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 26, 2014, 9:00 PM ]


Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản (CTVNCB) Viện Việt-Học Tương Lai Cuả Tuổi Trẻ - Tương Lai Cuả Chúng Ta  nhận học sinh bậc Phù Đổng: Lớp Vỡ Lòng; 
Lớp Một; Lớp Hai và Lớp Ba


Khai giảng: Thứ Bảy 24 tháng 9 năm 2011

                    Ghi danh 2:00 PM – 3:00 PM                                                  

                    Buổi học đầu tiên: 3:00 PM – 5:30 PM        

Liên lạc: Viện Việt-Học  // Website: viethoc.com  // E-mail: info@viethoc.com  // Điện thoại: Cô Thuy Minh Hồng: (714) 886-8569


Trân trọng,

Viện Việt-Họcĉ
Chí-Thông Nguyễn,
Sep 9, 2011, 2:41 PM
Comments