Viện Việt-Học‎ > ‎Thông Cáo‎ > ‎

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

posted Nov 14, 2017, 12:36 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:26 PM ]
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0YjIyYjk5ZjBiYjA4MWU  

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp

Thanh-Nhạc Cấp IV

 

Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

 

Thông báo

 

v/v: Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV:

1.  Khoá học: thời-lượng 4 tháng;

2.   Nhận học-viên từ 8 đến 17 tuổi;

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối thứ Sáu từ 5:30 pm đến 7:30 pm; 2 tháng III, 2018 - 25 tháng V, 2018

4. Hết hạn ghi danh: 2 tháng II, 2018

 

Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com

 

Trân-trọng thông báo,

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVHBan Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV  (PDF)
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 3:08 PM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Nov 21, 2017, 3:08 PM
Comments